تحقیق کامل و جامع با عنوان پست 20 کیلو ولت و تجهیزات مورد استفاده در آن به صورت Word در 101 صفحه

تحقیق کامل و جامع با عنوان پست 20 کیلو ولت و تجهیزات مورد استفاده در آن به صورت Word در 101 صفحه

تحقیق کامل و جامع با عنوان پست 20 کیلو ولت و تجهیزات مورد استفاده در آن به صورت Word در 101 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

پست الکتریکی ایستگاهی فرعی است که در مسیر تولید، انتقال یا توزیع انرژی الکتریکی، ولتاژ را به وسیله ترانسفورماتور به مقادیر بالاتر یا پایین‌تر تغییر می‌دهد. توان الکتریکی می‌تواند از میان شمار زیادی پست بین نیروگاه و مصرف‌کننده (توانگیر) بگذرد و ولتاژ آن در طول مسیر بارها تغییر کند.

پست‌هایی که از ترانسفورماتورهای افزاینده بهره می‌گیرند موجب افزایش ولتاژ؛ و به این ترتیب کاهش جریان می‌شوند، در حالیکه پست‌هایی که از ترانسفورماتورهای کاهنده بهره می‌گیرند، ولتاژ را کاهش داده و جریان را افزایش می‌دهند.

یک پست روی هم رفته دارای تجهیزات سویچ، سیستم‌های حفاظت (پناه)، کنترل و همچنین یک یا چند ترانسفورماتور است. در پست‌های بزرگ از مدارشکن‌ها یا دژنکتور برای برش هرگونه اضافه جریان برخاسته از اتصال کوتاه یا اضافه بار بهره برده می‌شود. در پست‌های کوچکتر می‌توان از سکسیونر یا فیوز برای محافظت از مدارهای منشعب بهره گیرند. پست‌ها (معمولاً) دارای ژنراتور نیستند اگرچه نیروگاه‌ها شاید در نزدیکی خود پست داشته باشند. از دیگر موارد موجود در یک پست الکتریکی می‌توان تجهیزات نگهدارنده پایان خط، تابلوی فشار قوی، تابلوی فشار ضعیف، جرقه‌گیر، سیستم کنترل، سیستم زمین و سیستم‌های اندازگیری می‌شود، همچنین ممکن است از تجهیزات دیگری مانند خازن‌های اصلاح ضریب توان یا تنظیم‌کننده ولتاژ نیز در پست استفاده شود.

پست‌های الکتریکی با توجه به کاربردشان ممکن است بر روی پهنه (سطح) زمین و در حصار، زیر زمین یا درون ساختمان‌ها ساخته شوند. ساختمان‌های بسیار بلند ممکن است دارای چندین پست الکتریکی داخلی باشند. از پست‌های داخلی بیشتر در مناطق شهری و برای کاهش صدای ناشی از ترانسفورماتورها، ملاحظات بصری شهر و محافظت تابلوها از تأثیرات آلودگی هوا و دگرگونی آب و هوا بهره برده می‌شود. در مناطقی که از حفاظ فلزی در اطراف پست استفاده می‌شود باید این حفاظ زمین شده باشد تا از نگرانی برق گرفتگی در موارد ایجاد جریان خطا در پست استفاده شود. پیش آمد خطا در شبکه و تزریق جریان ناشی از آن به زمین در پست می‌تواند مایه افزایش پتانسیل در مناطق کنار پست شود. این افزایش پتانسیل در اطراف پست مایه پیدایش یک جریان در طول حصارهای فلزی می‌شود و در این زمان‌ها ولتاژ حصارها می‌تواند با ولتاژ زمینی که فردی بر روی آن ایستاده بسیار دگرسان باشد که این مایه افزایش ولتاژ تماس تا اندازه‌ای خطرناک خواهد شد.

switch yard : محلی است برای نصب و استقرار تجهیزات فشار قوی که به صورت منظم تجهیزات آن نصب می‌شود.

اتاق کنترل

مکان سر پوشیده‌ای جهت انجام عملیات مانور و کنترل روی تجهیزات، محل آن باید بگونه‌ای باشد که بر روی سویچ یارد تسلط داشته و به انذازه کافی پنجره داشته باشد.

اتاق حفاظت

مشابه اتاق کنترل است با این تفاوت که مکان نصب و فرمان رله‌های حفاظتی می‌باشد که معمولاً با اتاق کنترل در یک مکان می‌باشد.

باتری خانه

محلی است برای نصب منابع DC مورد نیاز پست، برای تأمین ولتاژ مورد نیاز جهت فرمان و عملکرد رله‌ها.

Trench : ارتباط بین تجهیزات موجود در Switch Yard با اتاق حفاظت و کنترل از طریق کانال‌های به نام Trench صورت می‌پذیرد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

معرفی

پست ۲۰ کیلو ولت خازن گذاری شده

پست ۲۰ کیلو ولت زمین کننده نوتر سیستم

انواع ترانسفورماتورها

اهداف

تعاریف

عنصر پست ۲۰ کیلو ولتی

واحد پست ۲۰ کیلو ولتی

بانک پست ۲۰ کیلو ولتی

تجهیزات پست ۲۰ کیلو ولت

وسیله تخلیه پست ۲۰ کیلو ولت

ترمینالهای خط

ولتاژ نامی Un

سطح عایقی U

خروجی نامی

جریان نامی

تلفات پست ۲۰ کیلو ولت

تانژانت زاویه تلفات (tan)

حداکثر ولتاژ سیستم Um

دمای هوای محیط

دمای هوای خنک کننده

دمای افزایش یافته ناشی از محفظه پست ۲۰ کیلو ولت

دمای استاندارد آزمایش

طراحی و ساخت

توان واحد پست ۲۰ کیلو ولتی

اضافه بار قابل قبول

حداکثر ولتاژ قابل قبول

حداکثر جریان قابل قبول

پلاک شناسایی پست ۲۰ کیلو ولت

مشخصات کلی پست ۲۰ کیلو ولت

تعاریف

جریان نامی دائمی

آزمایشات معمول (Routine tests)

اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ

کلیات

پست ۲۰ کیلو ولت نوع خشک

پست ۲۰ کیلو ولت نوع روغنی

کنترانسها

مقدمه

معرفی

طراحی

تعاریف

جریان دائم نامی IN

جریان هجومی نامی

اندوکتانس نامی

فاکتور Q

جریان هجومی نامی

سطح عایقی

افزایش دما

پلاک شناسایی

اطلاعاتی که باید هر ترانسفورماتور داده شود

آزمایشها

آزمایشهای معمول

اندازه گیری مقاومت سیم پیچ

اندازه گیری اندوکتانس

آزمایش تحمل منبع ولتاژ مجزا

آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی

تلرانسلها

مقدمه

معرفی

طراحی

تعاریف

جریان نامی با فرکانس سیستم IN

ولتاژ نامی با فرکانس سیستم

جریان نامی با فرکانس تنظیم IA

ولتاژ نامی با فرکانس تنظیم UA

فرکانس تنظیم نامی fA

اندوکتانس نامی LA

فاکتور Q نامی QA

جریان کوتاه مدت نامی IKN

مقادیر نامی

مقادیر ولتاژ و جریان نامی

جریان کوتاه مدت نامی

فاکتور Q نامی

ضعیف ولتاژ و جریان

سطح عایقی

پلاک شناسایی

اطلاعاتی که باید برای هر ترانسفورماتور داده شود

آزمایشها

اطلاعات کلی در مورد آزمایشهای انجام شده، نمونه و خاص در بخشهای بعدی آمده است

اندازه گیری اندوکتانس

آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی

اندازه گیری فاکتور Q

اندازه گیری تلفات

تعیین نحوه افزایش دما

تلرانس

مقدمه

طراحی

تعاریف

سیم پیچ اصلی

ولتاژ نامی

جریان زمین نامی

مقادیر نامی

ولتاژ نامی سیم پیچ اصلی

جریان زمین نامی

امپدانس توالی صفر نامی

سطح عایقی

پلاک شناسایی

نوع ترانسفورمر یا ترانسفورماتور

آزمایشها

آزمایشهای نمونه

آزمایشهای خاص

اندازه گیری امپدانس توالی صفر

افزایش درجه حرارت در جریان زمین نامی

تعیین توانایی تحمل جریان کوتاه مدت

تلرانسها

آزمایشات پست ۲۰ کیلو ولت

کلیات آزمایشهای پست ۲۰ کیلو ولت به دو نوع زیر می باشند

جزئیات آزمایشات

تلفات پست ۲۰ کیلو ولت

آزمایش معلول

آزمایش نمونه

آزمایش پایداری حرارتی (آزمایش نمونه)

آزمایشات ولتاژ

برای واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی

برای بانکهای پست ۲۰ کیلو ولتی

آزمایش یونیزاسیون پست ۲۰ کیلو ولت (آزمایش نمونه)

سطوح عایقی و ولتاژهای تست بین ترمینال پست ۲۰ کیلو ولت و زمین

مقدمه

معرفی

تعاریف

ولتاژ نامی

جریان نامی

محدوده تنظیم

سیم پیچ کمکی

سیم پیچ ثانویه

ولتاژ نامی

جریان نامی

محدوده تنظیم

افزایش درجه حرارت سیم پیچ

سطح عایقی

پلاک شناسایی

آزمایشها

آزمایشهای نمونه

آزمایش های خاص

اندازه گیری ولتاژ بی باری

آزمایش افزایش درجه حرارت

آزمایشهای دی الکتریک

برای عایق غیر یکنواخت

تلرانسها

مقدمه

معرفی

حالات مطالعه شده‌ ترانسفورماتور و نتایج تشخیصی سیستم

ایجاد سیستم

انتخاب روش‌ های گوناگون تفسیر خطای پست

داده‌ های تحلیل گاز محلول در روغن (خطای پست) برای کاربر

تست برای شرایط خطا دار ترانسفورماتور

تشخیص خطاهای ترانسفورماتور

روش نسبیت چهارگانه‌ راجر


خرید آنلاین

تحقیق کامل و جامع با عنوان انرژی هسته ای در 52 صفحه به صورت Word و به زبان فارسی

تحقیق کامل و جامع با عنوان انرژی هسته ای در 52 صفحه به صورت Word و به زبان فارسی

تحقیق کامل و جامع با عنوان انرژی هسته ای در 52 صفحه به صورت Word و به زبان فارسی

 

 

 

 

 

 

 

انرژی اتمی یا انرژی هسته‌ای عبارت است از استفادهٔ فرایندهای هسته‌ای حرارت‌زا برای ایجاد گرما و الکتریسیته ی مفید. این واژه شامل شکافت هسته‌ای، پرتوزایی و همجوشی هسته‌ای می‌باشد. امروزه، شکافت هسته‌ای عناصر دستهٔ آکتینیدها در جدول تناوبی اکثریت قریب به اتفاق انرژی هسته‌ای مورد نیاز بشر را با استفاده از فرایندهای پرتوزایی تولید می‌کند، که در درجهٔ اول به شکل انرژی زمین گرمایی و مولد گرما-الکتریکی ایزوتوپی نیاز انسان را برطرف می‌سازد. نیروگاه‌های هسته‌ای، جدا از سهمی که در تأمین رآکتورهای شکافت هسته‌ای نیروهای دریایی دارند، حدود ۵٫۷ درصد انرژی جهان و ۱۳ درصد الکتریسیته جهان را در سال ۲۰۱۲ تأمین می‌کردند. در سال ۲۰۱۳، آژانس بین‌المللی انرژی اتمیگزارش داد که ۴۳۷ رآکتور هسته‌ای فعال در ۳۱ کشور وجود دارد اگرچه تمام رآکتورها الکتریسیته تولید نمی‌کنند. به علاوه، تقریباً ۱۴۰ کشتی دریایی وجود دارد که با استفاده از حدوداً ۱۸۰ رآکتور، نیرو محرکهٔ هسته‌ای آنان را تأمین می‌کنند. پس از ۲۰۱۳، رسیدن به افزوده خالص انرژی به وسیلهٔ همجوشی هسته‌ای پایدار، به استثنای منابع انرژی همجوشی مانندخورشید، فضایی مداومی برای تحقیقات فیزیکی و مهندسی ایجاد کرده‌است. انرژی هسته‌ای نوعی انرژی است که توسط واپاشی هسته‌ای، شکافت هسته‌ای، یا گداخت هسته‌ایتولید شده و اساس آن را می‌توان با معادلهٔ ΔE = Δm.c² توصیف کرد.

در هر اتمی، ذراتی از انرژی نهفته که اجزای مختلف اتم نیز به وسیلهٔ همان بهم پیوند یافته‌است لذا هسته اتم منبعی از انرژی به‌شمار می‌رود که با شکافت اتم این انرژی رها می‌شود. انرژی نهفته در هسته اتم‌های برخی از عناصر (مانند اورانیوم) می‌تواند با آزاد شدن، همان کاری را بکند که سوزاندن مقدار زیادی نفت و گاز انجام می‌دهد که البته سوزاندن نفت و گاز، مشکلات زیست‌محیطی ایجاد کرده و مقدار زیادی گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند.

 

تحقیق کامل و جامع با عنوان اجزای سیستم های انتقال فیبر نوری در 60 صفحه به صورت Word و به زبان فارسی

تحقیق کامل و جامع با عنوان اجزای سیستم های انتقال فیبر نوری در 60 صفحه به صورت Word و به زبان فارسی

تحقیق کامل و جامع با عنوان اجزای سیستم های انتقال فیبر نوری در 60 صفحه به صورت Word و به زبان فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

تار نوری یا فیبر نوری رشتهٔ باریک و بلندی از یک مادّهٔ شفاف مثل شیشه(سیلیکا) یا پلاستیک است که می‌تواند نوری را که از یک سرش به آن وارد شده، از سر دیگر خارج کند. فیبر نوری دارای پهنای باند بسیار بالاتر از کابل‌های معمولی می‌باشد، با فیبر نوری می‌توان داده‌های تصویر، صوت و داده‌های دیگر را به راحتی با پهنای باند بالا تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و بالاتر انتقال داد. امروزه مخابرات فیبر نوری، به دلیل پهنای باند وسیعتر در مقایسه با کابلهای مسی، و تأخیر کمتر در مقایسه با مخابرات ماهواره‌ای از مهم‌ترین ابزار انتقال اطلاعات محسوب می‌شود.

سیستم‌های مخابرات فیبر نوری

گسترش ارتباطات راه دور و راحتی انتقال اطلاعات از طریق سیستم‌های انتقال و مخابرات فیبر نوری یکی از پراهمیت‌ترین موارد مورد بحث در جهان امروز است. سرعت دقت و تسهیل از مهم‌ترین ویژگی‌های مخابرات فیبر نوری می‌باشد. یکی از پراهمیت‌ترین موارد استفاده از مخابرات فیبر نوری آسانی انتقال در فرستادن سیگنال‌های حامل اطلاعات دیجیتالی است که قابلیت تقسیم‌بندی در حوزه زمانی را دارا می‌باشد. این به این معنی است که مخابرات دیجیتال تأمین‌کننده پتانسیل کافی برای استفاده از امکانات مخابره اطلاعات در پکیج‌های کوچک انتقال در حوزه زمانی است. برای مثال عملکرد مخابرات فیبر نوری با توانایی ۲۰ مگا هرتز با داشتن پهنای باند ۲۰ کیلو هرتز دارای گنجایش اطلاعاتی ۰٫۱٪ می‌باشد.

در سال ۱۸۸۰ میلادی الکساندر گراهام بل ۴ سال بعد از اختراع تلفن موفق به اخذ امتیاز نامه خود در زمینه مخابرات امواج نوری برای دستگاه خود با عنوان فوتو تلفن گردید. در ۱۵ سال اخیر با پیشرفت لیزر به عنوان یک منبع نور بسیار قدرتمند و خطوط انتقال فیبرهای نوری فاکتورهای جدیدی از تکنولوژی و تجارت بهتر را برای انسان به ارمغان آورده‌است. مخابرات فیبر نوری ابتدا به عنوان یک مخابرات از راه دور قرار دادی تلقی می‌شد که در آن امواج نوری به عنوان حامل یک یا چند واسطه انتقال استفاده می‌شد. با وجود آنکه امواج نوری حامل سیگنالهای آنالوگ بودند اما سیگنالهای نوری همچنان به عنوان سیستم مخابرات دیجیتال بدون تغییر باقی‌مانده‌است. از دلایل این امر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. تکنیکهای مخابرات در سیستم‌های جدید مورد استفاده قرار می‌گرفت.
 2. سیستم‌های جدید با بالاترین تکنولوژی برای داشتن بیشترین گنجایش کارآمدی سرعت و دقت طراحی شده بود.
 3. انتقال به کمک خطوط نوری امکان استفاده از تکنیک‌های دیجیتال را فراهم می‌ساخت. این مطلب نیاز انسان را به دسترسی به مخابره اطلاعات رابه صورت بیت به بیت پاسخگو بود.
 • توانایی پردازش اطلاعات در حجم وسیع: از آنجایی که مخابرات فیبر نوری دارای کارایی بالاتری نسبت به سیم‌های مسی سنتی هستند بشر امروزی تمایل چندانی برای پیروی از سنت دیرینه خود ندارد و توانایی پردازش حجم وسیعی از اطلاعات در مخابره فیبر نوری او را مجذوب و شیفته خود ساخته‌است.
 • آزادی از نویزهای الکتریکی: بافت یک فیبر نوری از جنس پلاستیک یا شیشه به دلیل رسانندگی انتخاب می‌شود. در نتیجه یک حامل موج نوری می‌تواند از پتانسیل مؤثر میدان‌های الکتریکی در امان باشد. از قابلیت‌های مهم این نوع مخابرات می‌توان به امکان عبور کابل حامل موج نوری از میان یک میدان الکترومغناطیسی قوی اشاره کرد که سیگنالهای نام برده بدون آلودگی از پارازیت‌های الکتریکی یا سیگنالهای مداخله گر به حد اکثر کارایی خود خواهند رسید.

کاربردهای فیبر نوری

 1. کاربرد در مخابرات: یکی از مرسوم‌ترین کاربردهای فیبر نوری انتقال اطلاعات توسط نور لیزر است.
 2. کاربرد در حسگرها: استفاده از حسگرهای فیبر نوری برای اندازه‌گیری کمیت‌های فیزیکی مانند جریان الکتریکی، میدان مغناطیسی، فشار، حرارت، جابجایی، آلودگی آب‌های دریا، سطح مایعات، تشعشعات پرتوهای گاما و ایکس در سال‌های اخیر شروع شده‌است. در این نوع حسگرها، از فیبر نوری به عنوان عنصر اصلی حسگر بهره‌گیری می‌شود بدین ترتیب که ویژگی‌های فیبر تحت میدان کمیت مورد اندازه‌گیری تغییر یافته و با اندازه شدت کمیت تأثیرپذیر می‌شود.
 3. کاربردهای نظامی: فیبر نوری کاربردهای بی‌شماری در صنایع جنگ‌افزاری دارد که از آن جمله می‌توان برقراری ارتباط و کنترل با آنتن رادار، کنترل و هدایت موشکها، ارتباط زیردریاییها (هیدروفون) را نام برد.
 4. کاربردهای پزشکی: فیبرنوری در تشخیص بیماریها و آزمایشهای گوناگون در پزشکی کاربرد فراوان دارد که از آن جمله می‌توان دُزیمتری غدد سرطانی، شناسایی نارسایی‌های داخلی بدن، جراحی لیزری، استفاده دردندانپزشکی و اندازه‌گیری مایعات و خون نام برد. همچنین تارهای نوری در دستگاه‌هایی به نام درون بین یا آندوسکوپ استفاده می‌شود تا به درون نای، مری، روده و مثانه فرستاده شود و درون بدن انسان به‌طور مستقیم قابل مشاهده باشد.
 5. کاربرد فیبرنوری در روشنائی: از جمله کاربردهای فیبر نوری که در اواخر قرن بیستم به عنوان یک فناوری روشنایی متداول شده و در چند سال قرن اخیر توسعه و رشد فراوانی پیدا کرده‌است کاربرد آن در سیستم‌های روشنایی است. در این فناوری نور از منبع نوری که می‌تواند نور مصنوعی (نور لامپهای الکتریکی) یا نور طبیعی (نور خورشید) باشد وارد فیبر نوری شده و از این طریق به محل مصرف منتقل می‌شود. به این ترتیب نور به هر نقطه‌ای که در جهت تابش مستقیم آن نمی‌باشد منتقل می‌شود. امتیاز این نور که موجبات رشد سریع به‌کارگیری و توجه زیاد به این فناوری شده‌است این است که فاقد الکتریسیته گرما و تشعشعات خطرناک ماورای بنفش بوده (نور خالص و بی‌خطر) و دیگر اینکه با این فناوری می‌شود نور روز (بدون گرما و اشعه‌های ماورای بنفش) را هم به داخل ساختمان‌ها و نقاط غیرقابل دسترسی به نور خورشید منتقل کرد.

 

فهرست مطالب:

منابع (فرستنده های نوری)

انواع منابع نوری

مدولاسیون و مالتی پلکسینگ

انواع مدولاتورها

فیبرهای نوری

انواع کابل فیبرهای نوری

فیبرنوری پلاستیکی (POF)

تقویت کننده های نوری

آشکارسازها (گیرنده های نوری)

هدایت کننده های نوری

فوتودیودها

دیودها

فوتودیودهای Schottky - Barrier

فوتودیودهای آوالانچ (APD)

ویژگی های APD

آشکار سازهای Hetero - Interface

آشکار سازهای Travelling - Wave

آشکار سازهای Resonant - Cavity

Phototransistors

پهناي باند گيرنده

BER

SNR

منابع و مراجع


تحقیق کامل با عنوان اصول و مبانی ساخت مخازن تحت فشار به صورت Word در 45 صفحه به زبان فارسی

تحقیق کامل با عنوان اصول و مبانی ساخت مخازن تحت فشار به صورت Word در 45 صفحه به زبان فارسی

تحقیق کامل با عنوان اصول و مبانی ساخت مخازن تحت فشار به صورت Word در 45 صفحه به زبان فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

مخازن تحت فشار مخازن فلزی معمولاً استوانه‌ای یا کروی برای نگهداری یا انجام فرایندهای شیمیایی مایعات یا گازها می‌باشند که توانایی مقاومت در برابر بارگذاری‌های مختلف (فشار داخلی، یا فشار خارجی و خلأ در داخل) را دارا می‌باشند. استاندارد اصلی برای طراحی این مخازن ASME Section VIII می‌باشد که توسط انجمن مهندسان مکانیک آمریکا تدوین شده و هر چهار سال یکبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. کاربرد عمده این مخازن در صنایع نفت و گاز می‌باشد.

همانطور که می دانیم مخازن تحت فشار از جمله تجهیزاتی هستند که در شاخه نفت و پتروشیمی و در اغلب صنایع اصلی نظیر نیروگاه و حمل و نقل از کاربرد ویژه و قابل توجهی برخوردار بوده و از اینرو توجه به مقوله طراحی و ساخت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . مخزن تحت فشار طبق استاندارد ASME SEC VIII به مخازني گفته مي شود كه فشار طراحي داخل آن بيش از psi 15  و کمتر از psi 3000 باشد .این مخازن فلزی معمولاً استوانه‌ای یا کروی برای نگه داری و یا انجام فرآیند های شیمیایی مایعات و یا گازها می باشند که توانایی مقاومت در برابر بارگذاری‌های مختلف (فشار داخلی، و یا فشار خارجی و خلا در داخل) را دارامی‌باشند.استاندارد اصلی برای طراحی این مخازن ASME SECTION VIII می باشد که توسط انجمن مهندسین مکانیک آمریکا تدوین شده و هر چهار سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد. معیار تبعیت از این استاندارد بیشتر بودن فشار داخلی مخزن ازpsi15 می باشد.کاربرد عمده این مخازن در صنایع نفت و گاز می باشد.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

مخازن تحت فشار چیست

روش ساخت مخازن تحت فشار

روش جوشکاری

روش فورجینگ

مواد مورد استفاده برای ساخت مخازن

طبقه بندی مخازن تحت فشار

طبقه بندی بر اساس شکل

طبقه بندی بر اساس فشار

طبقه بندی بر اساس ضخامت جداره

کاربردها

تعاریف اولیه در ساخت مخازن تحت فشار

فشار و دمای کاری

فشار طراحی

درجه حرارت طراحی

حداکثر فشار کاری مجاز

فشار تست هیدرواستاتیک

ماکزیمم تنش مجاز

استحکام اتصالات

و...

فصل دوم: مراحل ساخت مخزن تحت فشار

انتخاب مواد

طراحی

کنترل ورق های ورودی

کنترل لوله های ورودی

کنترل فلنج ها و زانویی ها و دیگر اتصالات ورودی

ابعاد و اندازه ورق ها

دستور برش ورق

پارامترهای کنترل ورق های بریده شده

مونتاژ شل به Head

طریقه محور بندی کردن مخزن

طریقۀ استفاده از شیلنگ تراز

نازل

مونتاژ کردن نازل به شل

Saddle یا پایۀ مخزن

عدسی یا Head

تست هیدرواستاتیک

رنگ آمیزی

و...

فصل سوم: بازرسی مخازن تحت فشار

آشنایی با QCP

بازرسی مواد اوليه، قطعات و اجزاء

بازرسی جوش ها

تلرانس های ابعادی

عمليات حرارتی (PWHT)

تست های غير مخرب

روش آشکارسازی عيوب سطحی

روش آشکارسازی عيوب حجمی

تست نشتی

تست هيدروستاتيک

تست هوا

عمليات اسيدشويی و رويين سازی

عمليات رنگ و سندبلاست

مدارک نهايی جهت تحويل تجهيز

آماده سازی مخزن جهت حمل

گارانتی و تضمين

و...

مراجع


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مبانی هندسه هذلولوی یا Hyperbolic Geometry در 418 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مبانی هندسه هذلولوی یا Hyperbolic Geometry در 418 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مبانی هندسه هذلولوی یا Hyperbolic Geometry در 418 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

به مکان هندسی مجموعه‌ای از نقاط در یک صفحه که تفاضل فاصله‌ هر یک از آن‌ها از دو نقطهٔ ثابت در صفحه (کانون‌ها) مقداری ثابت (دو برابر مقدار a در هذلولی) باشد، هذلولی گویند. هذلولی از برخورد یک صفحه با سطح مخروطی، در حالتی که صفحه موازی با محور سطح مخروطی باشد، به وجود می‌آید. اگر نصف اندازه طول و عرض هذلولی را a و b و نصف فاصله کانونی را c بنامیم، در هر هذلولی رابطه c2 = a2 + b2 برقرار خواهد بود. هر هذلولی دو خط مجانب دارد که در مرکز هذلولی با هم برخورد می‌کنند.

هندسه هُذلولوی یکی از هندسه‌های نااقلیدسی است که به هندسه لباچفسکی نیز مشهور است.

نام انگلیسی این نوع هندسه، یعنی (Hyperbolic)، از کلمهٔ یونانی هیپربالئین به معنی "افزایش یافتن" گرفته شده‌است که در آن فاصلهٔ میان نیم‌خط‌ها در اصل توازی افزایش می‌یابد.

هدف از ابداع هندسه هذلولوی پیدا کردن مدل هندسی بود که در آن برای هر نقطه p و هر خط L تعداد نامتناهی خط گذرنده از p و عمود به L موجود باشد. در بعد دو مدلهای اساسی هندسه هذلولوی عبارتند از دیسک پوانکاره و نیم صفحه بالا.

سازگاری هندسه هذلولوی،‌استقلال منطقی اصل توازی را از سایر اصول هندسه اقلیدسی نشان می‌دهد.

 

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان خواندن و درک مفاهیم 1 (Developing Reading Proficiency ) رشته زبان انگلیسی در 415 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان خواندن و درک مفاهیم 1 (Developing Reading Proficiency ) رشته زبان انگلیسی در 415 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان خواندن و درک مفاهیم 1 (Developing Reading Proficiency ) رشته زبان انگلیسی در 415 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

زبان انگلیسی یکی از زبان‌های هندواروپایی از شاخهٔ ژرمنی است. خود شاخهٔ ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌شود و انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. این زبان در انگلستان و جنوب شرقی اسکاتلند تکامل یافته‌است. از دیگر زبان‌های شاخه ژرمنی می‌توان به آلمانی، هلندی، دانمارکی، سوئدی و نروژی اشاره کرد. امروزه نزدیک به نیمی از مجموعه واژگان و دستور زبان انگلیسی از ریشهٔ ژرمنی است و نیم دیگر را وام‌واژه‌ها تشکیل می‌دهد. بیشتر این وام‌واژه‌ها از زبان‌های لاتین، فرانسوی، بخشی از یونانی و دیگر زبان‌ها وارد انگلیسی شده‌اند. زبانانگلیسی باستان شباهت بسیار زیادی به زبان آلمانی باستان داشته‌است چون انگلیسی زبان‌ها عمدتاً اقوام ژرمنی بودند که از آلمان وارد بریتانیا شدند و به نوعی زبان آلمانی را می‌توان مادر زبان انگلیسی دانست.

به دلیل تأثیر بالای نظامی، اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی بریتانیا بر جهان پس از سدهٔ هجدهم و تأثیر ایالات متحده آمریکا از سدهٔ بیستم میلادی به این سو، این زبان در سطح جهان گسترش یافته و به عنوان زبان دوم، زبان میانجی و زبان اداری در بسیاری نقاط جهان کاربرد پیدا کرده‌است.

زبان انگلیسی به عنوان زبان مادری در کشورهای انگلستان، آمریکا، کانادا، استرالیا، ایرلند، نیوزلند، آفریقای جنوبی، غنا و بسیاری کشورهای دیگر کاربرد دارد. انگلیسی امروزه از نظر تعداد گویشوَر، پس از چینی و اسپانیایی، سومین زبان جهان است. تعداد کسانی که زبان مادری‌شان انگلیسی است امروزه بیش از ۳۸۰ میلیون نفر است. انگلیسی در بسیاری از کشورها زبان میانجی است و مهم‌ترین زبان دنیا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، صنعت، فرهنگی و علمی در روابط بین‌الملل به‌شمار می‌آید.

خواندن، فرایند شناختی از رمزگشایی نمادهایی نوشتاری فکر یا گفتار در استنتاج معانی از متن است. (همان‌طور که در خواندن یک کتاب یا خواندن موسیقی)

حصول توانایی در این زمینه مستلزم کسب مهارت‌های زیر است:

 1. بازشناسی حروف، کلمه‌ها و جمله‌های زبان در یک نوشته.
 2. درک معنای عناصر مذکور و کشف روابط معنایی موجود میان آن‌ها که در نهایت به درک پیام جمله و متن منجر می‌شود.

خواندن مهارتی است که به وسیلهٔ آن می‌توان از مطالب نوشتنی کسب اطلاع کرد. به شکل کامل ترمی توان گفت؛ خواندن فرایند فعالی است که خواننده، از طریق آن به پیامی که درون نوشته موجود است پی می‌برد و خواننده مرتباً بر اساس آنچه قبلاً یاد گرفته در پی کشف چیزهای تازه است. سوادِ خواندن یکی از مهم‌ترین تواناییهایی است که فراگیران [دانش آموز] در طول یادگیری‌های خود در سال‌های اولیهٔ دبستان کشف می‌کنند و در رشد هر کودک نقش حیاتی دارد. این توانایی اساس یادگیری را در موضوعات دیگر نیز فراهم می‌سازد. همچنین این توانایی می‌تواند برای خلاقیت و رشد فردی و اجتماعی به کار رود. خواندن از جمله وسایل مهم فهمیدن در دنیای کنونی است. فرد می‌تواند نتیجه تحقیقات و مطالعات دیگران را که مدت‌ها به درازا کشیده است از طریق خواندن در مدت کوتاهی فرابگیرد. خوب خواندن از عوامل مهم پیشرفت و سرگرمی و لذت بردن و رفع خستگی می‌باشد.

هدف اصلی نوشتن، ارسال پیام؛ و هدف اصلی خواندن، دریافت آن پیام است. حوزه‌ای پژوهشی به نام مطالعات خوانایی به بررسی احتمال موفقیت خواننده در خواندن و درک نوشته‌ها می‌پردازد و موضوع خوانایی را از ابعاد مختلف بررسی می‌کند.

درک مطلب توانایی خواندن متن، پردازش آن و فهم معنایش است. درک مطلب خود وابسته به مهارت‌های دیگر از جمله تشخیص واژگان است. صرف زمان زیاد برای خواندن واژه‌ها می‌تواند در فرایند درک مطلب تداخل ایجاد نماید.

 

فهرست مطالب:

Unit 1:

Days of the Week

The Balloon

Numbers

How Languages Change

Unit 2:

Enjoying the Arts

Unit 3:

?Why Do We Read Literature

Universal Languages

Marriage Problems

Unit 4:

Wedding Ceremonies

Educational Organization

Geysers

Unit 5:

Nuremberg Trials

Kinds of Reading

Beauty and Usefulness

Unit 6:

A Day at the Kindergarten

The Invention of Printing

Unit 7:

Signs of Drug Abuse

How Cultures Resemble One Another

Unit 8:

Mafia

Quasars

Unit 9:

Relaxation

The History of Ornamental Arts

Unit 10:

The Culture of Animals

The Importance of Breathing Correctly

Unit 11:

The Biological and Psychological Explanation of Crime

The Origin of Religion

Unit 12:

Communication

The Barometer of Well - Being

Unit 13:

The Evolution of Human Locomotion

The Life Line of the Body

Unit 14:

The Eskimos

Unit 15:

Fishing Tips

Unit 16:

Stubborn Husband, Stubborn Wife


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان خواندن و درک مفاهیم 1 (Developing Reading Proficiency ) رشته زبان انگلیسی در 415 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان خواندن و درک مفاهیم 1 (Developing Reading Proficiency ) رشته زبان انگلیسی در 415 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان خواندن و درک مفاهیم 1 (Developing Reading Proficiency ) رشته زبان انگلیسی در 415 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

زبان انگلیسی یکی از زبان‌های هندواروپایی از شاخهٔ ژرمنی است. خود شاخهٔ ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌شود و انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. این زبان در انگلستان و جنوب شرقی اسکاتلند تکامل یافته‌است. از دیگر زبان‌های شاخه ژرمنی می‌توان به آلمانی، هلندی، دانمارکی، سوئدی و نروژی اشاره کرد. امروزه نزدیک به نیمی از مجموعه واژگان و دستور زبان انگلیسی از ریشهٔ ژرمنی است و نیم دیگر را وام‌واژه‌ها تشکیل می‌دهد. بیشتر این وام‌واژه‌ها از زبان‌های لاتین، فرانسوی، بخشی از یونانی و دیگر زبان‌ها وارد انگلیسی شده‌اند. زبانانگلیسی باستان شباهت بسیار زیادی به زبان آلمانی باستان داشته‌است چون انگلیسی زبان‌ها عمدتاً اقوام ژرمنی بودند که از آلمان وارد بریتانیا شدند و به نوعی زبان آلمانی را می‌توان مادر زبان انگلیسی دانست.

به دلیل تأثیر بالای نظامی، اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی بریتانیا بر جهان پس از سدهٔ هجدهم و تأثیر ایالات متحده آمریکا از سدهٔ بیستم میلادی به این سو، این زبان در سطح جهان گسترش یافته و به عنوان زبان دوم، زبان میانجی و زبان اداری در بسیاری نقاط جهان کاربرد پیدا کرده‌است.

زبان انگلیسی به عنوان زبان مادری در کشورهای انگلستان، آمریکا، کانادا، استرالیا، ایرلند، نیوزلند، آفریقای جنوبی، غنا و بسیاری کشورهای دیگر کاربرد دارد. انگلیسی امروزه از نظر تعداد گویشوَر، پس از چینی و اسپانیایی، سومین زبان جهان است. تعداد کسانی که زبان مادری‌شان انگلیسی است امروزه بیش از ۳۸۰ میلیون نفر است. انگلیسی در بسیاری از کشورها زبان میانجی است و مهم‌ترین زبان دنیا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، صنعت، فرهنگی و علمی در روابط بین‌الملل به‌شمار می‌آید.

خواندن، فرایند شناختی از رمزگشایی نمادهایی نوشتاری فکر یا گفتار در استنتاج معانی از متن است. (همان‌طور که در خواندن یک کتاب یا خواندن موسیقی)

حصول توانایی در این زمینه مستلزم کسب مهارت‌های زیر است:

 1. بازشناسی حروف، کلمه‌ها و جمله‌های زبان در یک نوشته.
 2. درک معنای عناصر مذکور و کشف روابط معنایی موجود میان آن‌ها که در نهایت به درک پیام جمله و متن منجر می‌شود.

خواندن مهارتی است که به وسیلهٔ آن می‌توان از مطالب نوشتنی کسب اطلاع کرد. به شکل کامل ترمی توان گفت؛ خواندن فرایند فعالی است که خواننده، از طریق آن به پیامی که درون نوشته موجود است پی می‌برد و خواننده مرتباً بر اساس آنچه قبلاً یاد گرفته در پی کشف چیزهای تازه است. سوادِ خواندن یکی از مهم‌ترین تواناییهایی است که فراگیران [دانش آموز] در طول یادگیری‌های خود در سال‌های اولیهٔ دبستان کشف می‌کنند و در رشد هر کودک نقش حیاتی دارد. این توانایی اساس یادگیری را در موضوعات دیگر نیز فراهم می‌سازد. همچنین این توانایی می‌تواند برای خلاقیت و رشد فردی و اجتماعی به کار رود. خواندن از جمله وسایل مهم فهمیدن در دنیای کنونی است. فرد می‌تواند نتیجه تحقیقات و مطالعات دیگران را که مدت‌ها به درازا کشیده است از طریق خواندن در مدت کوتاهی فرابگیرد. خوب خواندن از عوامل مهم پیشرفت و سرگرمی و لذت بردن و رفع خستگی می‌باشد.

هدف اصلی نوشتن، ارسال پیام؛ و هدف اصلی خواندن، دریافت آن پیام است. حوزه‌ای پژوهشی به نام مطالعات خوانایی به بررسی احتمال موفقیت خواننده در خواندن و درک نوشته‌ها می‌پردازد و موضوع خوانایی را از ابعاد مختلف بررسی می‌کند.

درک مطلب توانایی خواندن متن، پردازش آن و فهم معنایش است. درک مطلب خود وابسته به مهارت‌های دیگر از جمله تشخیص واژگان است. صرف زمان زیاد برای خواندن واژه‌ها می‌تواند در فرایند درک مطلب تداخل ایجاد نماید.

 

فهرست مطالب:

Unit 1:

Days of the Week

The Balloon

Numbers

How Languages Change

Unit 2:

Enjoying the Arts

Unit 3:

?Why Do We Read Literature

Universal Languages

Marriage Problems

Unit 4:

Wedding Ceremonies

Educational Organization

Geysers

Unit 5:

Nuremberg Trials

Kinds of Reading

Beauty and Usefulness

Unit 6:

A Day at the Kindergarten

The Invention of Printing

Unit 7:

Signs of Drug Abuse

How Cultures Resemble One Another

Unit 8:

Mafia

Quasars

Unit 9:

Relaxation

The History of Ornamental Arts

Unit 10:

The Culture of Animals

The Importance of Breathing Correctly

Unit 11:

The Biological and Psychological Explanation of Crime

The Origin of Religion

Unit 12:

Communication

The Barometer of Well - Being

Unit 13:

The Evolution of Human Locomotion

The Life Line of the Body

Unit 14:

The Eskimos

Unit 15:

Fishing Tips

Unit 16:

Stubborn Husband, Stubborn Wife


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان خواندن و درک مفاهیم 1 (Developing Reading Proficiency ) رشته زبان انگلیسی در 415 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان خواندن و درک مفاهیم 1 (Developing Reading Proficiency ) رشته زبان انگلیسی در 415 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان خواندن و درک مفاهیم 1 (Developing Reading Proficiency ) رشته زبان انگلیسی در 415 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

زبان انگلیسی یکی از زبان‌های هندواروپایی از شاخهٔ ژرمنی است. خود شاخهٔ ژرمنی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌شود و انگلیسی به ژرمنی غربی تعلق دارد. این زبان در انگلستان و جنوب شرقی اسکاتلند تکامل یافته‌است. از دیگر زبان‌های شاخه ژرمنی می‌توان به آلمانی، هلندی، دانمارکی، سوئدی و نروژی اشاره کرد. امروزه نزدیک به نیمی از مجموعه واژگان و دستور زبان انگلیسی از ریشهٔ ژرمنی است و نیم دیگر را وام‌واژه‌ها تشکیل می‌دهد. بیشتر این وام‌واژه‌ها از زبان‌های لاتین، فرانسوی، بخشی از یونانی و دیگر زبان‌ها وارد انگلیسی شده‌اند. زبانانگلیسی باستان شباهت بسیار زیادی به زبان آلمانی باستان داشته‌است چون انگلیسی زبان‌ها عمدتاً اقوام ژرمنی بودند که از آلمان وارد بریتانیا شدند و به نوعی زبان آلمانی را می‌توان مادر زبان انگلیسی دانست.

به دلیل تأثیر بالای نظامی، اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی بریتانیا بر جهان پس از سدهٔ هجدهم و تأثیر ایالات متحده آمریکا از سدهٔ بیستم میلادی به این سو، این زبان در سطح جهان گسترش یافته و به عنوان زبان دوم، زبان میانجی و زبان اداری در بسیاری نقاط جهان کاربرد پیدا کرده‌است.

زبان انگلیسی به عنوان زبان مادری در کشورهای انگلستان، آمریکا، کانادا، استرالیا، ایرلند، نیوزلند، آفریقای جنوبی، غنا و بسیاری کشورهای دیگر کاربرد دارد. انگلیسی امروزه از نظر تعداد گویشوَر، پس از چینی و اسپانیایی، سومین زبان جهان است. تعداد کسانی که زبان مادری‌شان انگلیسی است امروزه بیش از ۳۸۰ میلیون نفر است. انگلیسی در بسیاری از کشورها زبان میانجی است و مهم‌ترین زبان دنیا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، صنعت، فرهنگی و علمی در روابط بین‌الملل به‌شمار می‌آید.

خواندن، فرایند شناختی از رمزگشایی نمادهایی نوشتاری فکر یا گفتار در استنتاج معانی از متن است. (همان‌طور که در خواندن یک کتاب یا خواندن موسیقی)

حصول توانایی در این زمینه مستلزم کسب مهارت‌های زیر است:

 1. بازشناسی حروف، کلمه‌ها و جمله‌های زبان در یک نوشته.
 2. درک معنای عناصر مذکور و کشف روابط معنایی موجود میان آن‌ها که در نهایت به درک پیام جمله و متن منجر می‌شود.

خواندن مهارتی است که به وسیلهٔ آن می‌توان از مطالب نوشتنی کسب اطلاع کرد. به شکل کامل ترمی توان گفت؛ خواندن فرایند فعالی است که خواننده، از طریق آن به پیامی که درون نوشته موجود است پی می‌برد و خواننده مرتباً بر اساس آنچه قبلاً یاد گرفته در پی کشف چیزهای تازه است. سوادِ خواندن یکی از مهم‌ترین تواناییهایی است که فراگیران [دانش آموز] در طول یادگیری‌های خود در سال‌های اولیهٔ دبستان کشف می‌کنند و در رشد هر کودک نقش حیاتی دارد. این توانایی اساس یادگیری را در موضوعات دیگر نیز فراهم می‌سازد. همچنین این توانایی می‌تواند برای خلاقیت و رشد فردی و اجتماعی به کار رود. خواندن از جمله وسایل مهم فهمیدن در دنیای کنونی است. فرد می‌تواند نتیجه تحقیقات و مطالعات دیگران را که مدت‌ها به درازا کشیده است از طریق خواندن در مدت کوتاهی فرابگیرد. خوب خواندن از عوامل مهم پیشرفت و سرگرمی و لذت بردن و رفع خستگی می‌باشد.

هدف اصلی نوشتن، ارسال پیام؛ و هدف اصلی خواندن، دریافت آن پیام است. حوزه‌ای پژوهشی به نام مطالعات خوانایی به بررسی احتمال موفقیت خواننده در خواندن و درک نوشته‌ها می‌پردازد و موضوع خوانایی را از ابعاد مختلف بررسی می‌کند.

درک مطلب توانایی خواندن متن، پردازش آن و فهم معنایش است. درک مطلب خود وابسته به مهارت‌های دیگر از جمله تشخیص واژگان است. صرف زمان زیاد برای خواندن واژه‌ها می‌تواند در فرایند درک مطلب تداخل ایجاد نماید.

 

فهرست مطالب:

Unit 1:

Days of the Week

The Balloon

Numbers

How Languages Change

Unit 2:

Enjoying the Arts

Unit 3:

?Why Do We Read Literature

Universal Languages

Marriage Problems

Unit 4:

Wedding Ceremonies

Educational Organization

Geysers

Unit 5:

Nuremberg Trials

Kinds of Reading

Beauty and Usefulness

Unit 6:

A Day at the Kindergarten

The Invention of Printing

Unit 7:

Signs of Drug Abuse

How Cultures Resemble One Another

Unit 8:

Mafia

Quasars

Unit 9:

Relaxation

The History of Ornamental Arts

Unit 10:

The Culture of Animals

The Importance of Breathing Correctly

Unit 11:

The Biological and Psychological Explanation of Crime

The Origin of Religion

Unit 12:

Communication

The Barometer of Well - Being

Unit 13:

The Evolution of Human Locomotion

The Life Line of the Body

Unit 14:

The Eskimos

Unit 15:

Fishing Tips

Unit 16:

Stubborn Husband, Stubborn Wife


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضی فیزیک 1 (روش های ریاضی در فیزیک 1) یا Mathematical Methods For Physicists در 436 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضی فیزیک 1 (روش های ریاضی در فیزیک 1) یا Mathematical Methods For Physicists در 436 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضی فیزیک 1 (روش های ریاضی در فیزیک 1) یا Mathematical Methods For Physicists در 436 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضیات یا ریاضی یا اِنگارِش یا مَزداهیک را بیش‌تر دانش بررسی کمیتها و ساختارها و فضا و دگرگونی (تغییر) تعریف می‌کنند. دیدگاه دیگری ریاضی را دانشی می‌داند که در آن با استدلال منطقی از اصول و تعریف‌ها به نتایج دقیق و جدیدی می‌رسیم (دیدگاه‌های دیگری نیز در فلسفه‌ریاضیات بیان شده‌است). با اینکه ریاضیات از علوم طبیعی به‌شمار نمی‌رود، ولی ساختارهای ویژه‌ای که ریاضی‌دانان درباره آنها پژوهش می کنند، بیشتر، از دانش‌های طبیعی به‌ویژهفیزیک سرچشمه می‌گیرند و در فضایی جدا از طبیعت و محض‌گونه گسترش پیدا می‌کنند، به‌طوری که علوم طبیعی برای حل مسائل خود به ریاضی بازمی‌گردند تا جوابشان را با آن مقایسه و بررسی کنند.

علوم طبیعی، مهندسی، اقتصاد و پزشکی بسیار به ریاضیات تکیه دارد ولی ریاضی‌دانان گاه به دلایل صرفاً ریاضی (و نه کاربردی) به تعریف و بررسی برخی ساختارها می‌پردازند.

فیزیک (به زبان یونانی φύσις، طبیعت و φυσικῆ، دانش طبیعت) علم مطالعهٔ خواص طبیعت است. این علم را عموماً علم ماده (Matter) و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان می‌دانند. این ماده می‌تواند از ذرات زیراتمی تا کهکشان‌ها و اجرام بسیار بزرگ آسمانی باشد. فیزیک از مفاهیمی مانند انرژی،نیرو، جرم، بار الکتریکی، جریان الکتریکی، میدان الکتریکی، الکترومغناطیس، فضا، زمان، اتم و نورشناسی استفاده می‌کند. اگر بطور وسیع‌تر سخن بگوییم، هدف اصلی علم فیزیک بررسی و تحلیل طبیعت است و همواره این علم در پی آن است که رفتار طبیعت را در شرایط گوناگون درک و پیش‌بینی کند.

فیزیک یکی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانشگاهی است و شاید قدیمی‌ترین مبحث آن را بتوان نجوم و اخترشناسی نامید. مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد هزاران سال پیش از میلاد مسیح، اقوامی همچون سومری‌ها و همچنین اقوامی در مصر باستان و اطراف سند، تحقیقات و درک پیشگویانه‌ای (گمانه‌زنی‌هایی) از حرکت خورشید، ماه و ستارگان داشته‌اند.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: بردارها

تعاریف

نمایش مولفه ای بردارها

کسینوس های هادی

ضرب نرده ای یا داخلی

زاویه بین دو بردار

ضرب برداری

ضرب برداری به روش مولفه ای

ضرب سه گانه بردارها

میدان های نرده ای و برداری

شیب (گرادیان) میدان نرده ای

مشتق جهتی

انتگرال برداری

واگرایی (دیورژانس)

قضیه واگرایی (گاوس)

زاویه فضایی

کرل یا تاو

قضیه استوکس

عملگر لاپلاسین

و...

فصل دوم: دستگاه های مختصات

مقدمه

مختصات خمیده خط

عناصر خط، سطح و حجم

دستگاه مختصات دکارتی

دستگاه مختصات استوانه ای

دستگاه مختصات کروی

تبدیل دستگاه های مختصات به یکدیگر

عملگرهای مشتق برداری در دستگاه های خمیده

جداسازی متغیرها

معادله هلمهولتز

معادله حرارت

معادله موج

و...

فصل سوم: تانسورها

مقدمه و تعریف

نماد نویسی و قراردادها

قرارداد جمع اینشتین

بردارهای پادوردا و هموردا

تانسورهای رتبه دوم

جبر تانسوری

برابری تانسور و تانسور صفر

جمع و تفریق تانسورها

ضرب برداری تانسورها

ضرب نرده ای تانسورها

تانسورهای متقارن و پادمتقارن

تانسورهای دکارتی و کاربردها

تنش، کرنش و قانون هوک

پیزوالکتریک و پذیررفتاری دی الکتریک

تانسورهای گشتاور لختی

دیادیک ها

تانسورها در نسبیت خاص

و...

فصل چهارم: دترمینان ها و ماتریس ها

دترمینان ها

مرتبه دترمینان

دترمینان مرتبه سوم

بسط لاپلاس دترمینان

کهاد

همسازه

ویژگی های عمومی دترمینان

مشتق دترمینان

حل دستگاه معادلات خطی با ضرایب ثابت

دستور کرامر

روش حذفی گاوس

روش حذف گاوس - جردن

ماتریس ها

ویژگی های ماتریس

جمع ماتریس ها

ضرب ماتریس ها

ماتریس های خاص

ماتریس های متعامد

زاویه های اولر

تبدیل تشابه

ماتریس های هرمیتی،یکانی و بهنجار

و...

به همراه بیش از 300 تمرین و مثال حل شده از کتاب.


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضی فیزیک 1 (روش های ریاضی در فیزیک 1) یا Mathematical Methods For Physicists در 436 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضی فیزیک 1 (روش های ریاضی در فیزیک 1) یا Mathematical Methods For Physicists در 436 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضی فیزیک 1 (روش های ریاضی در فیزیک 1) یا Mathematical Methods For Physicists در 436 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضیات یا ریاضی یا اِنگارِش یا مَزداهیک را بیش‌تر دانش بررسی کمیتها و ساختارها و فضا و دگرگونی (تغییر) تعریف می‌کنند. دیدگاه دیگری ریاضی را دانشی می‌داند که در آن با استدلال منطقی از اصول و تعریف‌ها به نتایج دقیق و جدیدی می‌رسیم (دیدگاه‌های دیگری نیز در فلسفه‌ریاضیات بیان شده‌است). با اینکه ریاضیات از علوم طبیعی به‌شمار نمی‌رود، ولی ساختارهای ویژه‌ای که ریاضی‌دانان درباره آنها پژوهش می کنند، بیشتر، از دانش‌های طبیعی به‌ویژهفیزیک سرچشمه می‌گیرند و در فضایی جدا از طبیعت و محض‌گونه گسترش پیدا می‌کنند، به‌طوری که علوم طبیعی برای حل مسائل خود به ریاضی بازمی‌گردند تا جوابشان را با آن مقایسه و بررسی کنند.

علوم طبیعی، مهندسی، اقتصاد و پزشکی بسیار به ریاضیات تکیه دارد ولی ریاضی‌دانان گاه به دلایل صرفاً ریاضی (و نه کاربردی) به تعریف و بررسی برخی ساختارها می‌پردازند.

فیزیک (به زبان یونانی φύσις، طبیعت و φυσικῆ، دانش طبیعت) علم مطالعهٔ خواص طبیعت است. این علم را عموماً علم ماده (Matter) و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان می‌دانند. این ماده می‌تواند از ذرات زیراتمی تا کهکشان‌ها و اجرام بسیار بزرگ آسمانی باشد. فیزیک از مفاهیمی مانند انرژی،نیرو، جرم، بار الکتریکی، جریان الکتریکی، میدان الکتریکی، الکترومغناطیس، فضا، زمان، اتم و نورشناسی استفاده می‌کند. اگر بطور وسیع‌تر سخن بگوییم، هدف اصلی علم فیزیک بررسی و تحلیل طبیعت است و همواره این علم در پی آن است که رفتار طبیعت را در شرایط گوناگون درک و پیش‌بینی کند.

فیزیک یکی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانشگاهی است و شاید قدیمی‌ترین مبحث آن را بتوان نجوم و اخترشناسی نامید. مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد هزاران سال پیش از میلاد مسیح، اقوامی همچون سومری‌ها و همچنین اقوامی در مصر باستان و اطراف سند، تحقیقات و درک پیشگویانه‌ای (گمانه‌زنی‌هایی) از حرکت خورشید، ماه و ستارگان داشته‌اند.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: بردارها

تعاریف

نمایش مولفه ای بردارها

کسینوس های هادی

ضرب نرده ای یا داخلی

زاویه بین دو بردار

ضرب برداری

ضرب برداری به روش مولفه ای

ضرب سه گانه بردارها

میدان های نرده ای و برداری

شیب (گرادیان) میدان نرده ای

مشتق جهتی

انتگرال برداری

واگرایی (دیورژانس)

قضیه واگرایی (گاوس)

زاویه فضایی

کرل یا تاو

قضیه استوکس

عملگر لاپلاسین

و...

فصل دوم: دستگاه های مختصات

مقدمه

مختصات خمیده خط

عناصر خط، سطح و حجم

دستگاه مختصات دکارتی

دستگاه مختصات استوانه ای

دستگاه مختصات کروی

تبدیل دستگاه های مختصات به یکدیگر

عملگرهای مشتق برداری در دستگاه های خمیده

جداسازی متغیرها

معادله هلمهولتز

معادله حرارت

معادله موج

و...

فصل سوم: تانسورها

مقدمه و تعریف

نماد نویسی و قراردادها

قرارداد جمع اینشتین

بردارهای پادوردا و هموردا

تانسورهای رتبه دوم

جبر تانسوری

برابری تانسور و تانسور صفر

جمع و تفریق تانسورها

ضرب برداری تانسورها

ضرب نرده ای تانسورها

تانسورهای متقارن و پادمتقارن

تانسورهای دکارتی و کاربردها

تنش، کرنش و قانون هوک

پیزوالکتریک و پذیررفتاری دی الکتریک

تانسورهای گشتاور لختی

دیادیک ها

تانسورها در نسبیت خاص

و...

فصل چهارم: دترمینان ها و ماتریس ها

دترمینان ها

مرتبه دترمینان

دترمینان مرتبه سوم

بسط لاپلاس دترمینان

کهاد

همسازه

ویژگی های عمومی دترمینان

مشتق دترمینان

حل دستگاه معادلات خطی با ضرایب ثابت

دستور کرامر

روش حذفی گاوس

روش حذف گاوس - جردن

ماتریس ها

ویژگی های ماتریس

جمع ماتریس ها

ضرب ماتریس ها

ماتریس های خاص

ماتریس های متعامد

زاویه های اولر

تبدیل تشابه

ماتریس های هرمیتی،یکانی و بهنجار

و...

به همراه بیش از 300 تمرین و مثال حل شده از کتاب.


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی (Programming Languages Design And Implementation) در 485 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی (Programming Languages Design And Implementation) در 485 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی (Programming Languages Design And Implementation) در 485 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

زبانهای برنامهنویسی ساختارهای زبانی دستور مداری در رایانهها هستند که بهوسیلهٔ آنها میتوان یک الگوریتم را بهوسیلهٔ ساختارهای دستوری متفاوت برای اجرای رایانه توصیف کرد و با این روش امکان نوشتن برنامه جهت تولید نرمافزارهای جدید بوجود میآید. معمولاً هر زبان برنامهنویسی دارای یک محیط نرمافزاری برای وارد کردن متن برنامه، اجرا، همگردانی و رفع اشکال آن هستند. عموماً زبانهای برنامهنویسی را به پنج نسل تقسیم میکنند:

 • نسل اول زبان ماشین - زبان صفرو یک
 • نسل دوم زبانهایی مانند اسمبلی -قابل فهم تر برای انسان
 • نسل سوم زبانهایی مانند کوبول و پی ال وان و… -دستورهای قابل فهم تر برای انسان و نیاز به کامپایلرها
 • نسل چهارم مثل زبانهای اوراکل و فاکس پرو و اس کیو الها - نزدیک به محاوره‌های انسانی
 • نسل پنج زبانهایی مانند prolog , ops5 ، ویژوال بیسیک- تمرکز بر حل مسئله و استفاده از الگوریتمهای نوشته شده توسط برنامه‌نویس

یک زبان برنامه‌نویسی یک زبان مصنوعی است که برای بیان محاسباتی که توسط یک ماشین (مخصوصا رایانه) قابل انجام است، طراحی شده‌است. زبان‌های برنامه‌نویسی برای ایجاد برنامه‌هایی به کار می‌روند که رفتار یک ماشین را مشخص می‌کنند، الگوریتم دقیق را بیان می‌کنند، یا روشی برای ارتباط انسانند. بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی تعدادی قالب از ویژگی‌های نوشته شده دستوری(syntax) و معناشناسی (semantics) دارند، چرا که رایانه‌ها دستورهای دقیقاً مشخص نیاز دارند. برخی توسط سند خصوصیات (specification document) تعیین شده‌اند. (برای مثال یک استاندارد ISO)، در حالی که برخی دیگر دارای پیاده‌سازی غالبی می‌باشند. (مانند Perl) اولین زبان برنامه‌نویسی به قبل از اختراع رایانه بازمی‌گردد، و برای هدایت رفتار ماشین‌هایی مانند دستگاه‌های نساجی اتوماتیک و نوازنده‌های پیانو به کار می‌رفت. هزاران زبان برنامه‌نویسی خلق شده‌اند، بیشتر در زمینهٔ رایانه، زمینه‌ای که هر ساله بسیاری دیگر ایجاد می‌شوند.

تقسیم‌بندی

زبان‌های برنامه‌نویسی را می‌توان از چهار دیدگاه متفاوت مورد بررسی قرار داده و تقسیم‌بندی کرد: الف) روش‌های برنامه‌نویسی

 1. زیر روالی
 2. ساخت یافته
 3. مدولار
 4. شئ گرا

ب) نزدیکی به زبان ماشین

 1. سطح پایین
 2. سطح میانی
 3. سطح بالا

ج) نوع ترجمه

 1. مفسری
 2. کامپایلری

درابط برنامه‌نویسی

 1. مبتنی بر متن
 2. مبتنی بر گرافیک (ویژوال)

تعاریف

ویژگی‌هایی که غالباً برای تشکیل یک زبان برنامه‌نویسی مهم شمرده می‌شوند:

 • تابع :یک زبان برنامه‌نویسی، زبانی است که برای نوشتن برنامه‌های رایانه‌ای به کار می‌رود که رایانه‌ای را برای انجام محاسبات یا اجرای الگوریتم یا احتمالاً کنترل دستگاه‌های خارجی مثل چاپگر، ربات و… درگیر می‌کنند.
 • هدف: زبان‌های برنامه‌نویسی با زبان‌های طبیعی تفاوت دارند و آن اینکه زبان‌های طبیعی فقط برای فعل و انفعالات بین مردم به کار می‌روند، در حالیکه زبان‌های برنامه‌نویسی همچنین به انسانها اجازه می‌دهد که از طریق دستورهای با ماشین‌ها ارتباط برقرار کنند. برخی زبان‌های برنامه‌نویسی بوسیله یک دستگاه استفاده می‌شوند تا دستگاه دیگری را کنترل کند. برای مثال برنامه‌های پست اسکریپت(post script) غالباً توسط برنامه دیگری برای کنترل یک چاپگر یا نمایشگر ایجاد می‌شوند.
 • ساختارها: زبان‌های برنامه‌نویسی ممکن است ساختارهایی برای تعریف و تغییر داده ساختارها یا کنترل جریان اجرا داشته باشند.
 • توان بیانگرنظریه محاسبات، زبان‌ها را بوسیله محاسباتی که توان بیان آنها را دارند طبقه‌بندی می‌کند. تمام زبان‌های «کامل تورینگ» می‌توانند مجموعه یکسانی از الگوریتم‌ها را پیاده‌سازی کنند.ANSI/ISO SQL و Charity مثال‌هایی هستند از زبان‌هایی که کامل تورینگ نیستند، ولی غالباً زبان برنامه‌نویسی نامیده می‌شوند.

برخی مؤلفین اصطلاح «زبان برنامه‌نویسی» را محدود به آنهایی می‌کنند که می‌توانند تمام الگوریتم‌های ممکن را پیاده‌سازی کنند، گاهی اوقات اصطلاح «زبان رایانه» برای زبان‌های برنامه‌نویسی محدودتر به کار می‌رود. زبان‌های غیر محاسباتی، مانند زبان‌های مارک آپ(markup) HTML یا گرامرهای قراردادی مثل BNF، معمولاً زبان برنامه‌نویسی محسوب نمی‌شوند. یک زبان برنامه‌نویسی (که می‌تواند کامل تورینگ نباشد) ممکن است در این زبان‌های غیر محاسباتی (میزبان) تعبیه شوند.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمات

دلايل مطالعه زبان هاي برنامه سازي

دامنه هاي برنامه نويسي

دسته بندي زبان ها

موضوعات ويژه

معيارهاي ارزيابي زبان

عوامل موثر بر طراحي زبان

روش هاي پياده سازي زبان

و...

فصل دوم: مفاهیم اساسی

مفهوم اشياي داده

اسامي در زبان ها

ثوابت داراي نام

متغیر

نام هاي مستعار

مفهوم انقياد

انقياد صفات به متغيرها

انقيادهاي نوع

انقياد حافظه و طول عمر انواع متغيرها

و...

فصل سوم: انواع داده های اولیه

انواع داده ها

توصيفگر نوع داده

سطوح بررسي انواع داده ها

بررسي انواع داده اوليه

انواع داده اسكالر

انواع داده مركب

فايل های ورودي - خروجي

و...

فصل چهارم: انواع داده های ساختاری

سطوح بررسي ساختمان داده ها

مشخصات انواع ساختمان داده

عمليات متداول در ساختمان داده ها

پياده سازي انواع ساختمان داده

نمايش حافظه ساختمان داده

نكات نمايش حافظه ساختمان داده ها

پياده سازي عمليات انتخاب عنصر در نمايش ترتيبي

پياده سازي عمل انتخاب عنصر در نمايش پيوندي

و...

فصل پنجم: بسته بندی و انتزاع

مفهوم انتزاع

نوع داده انتزاعي

نكات طراحي انواع داده انتزاعي

نوع داده انتزاعي در Ada

انواع داده انتزاعي كه پارامتر دارند

تعريف نوع جديد

تعريف انواعي جديدي كه پارامتر دارند

ساختارهاي بسته بندي

بسته بندي اسامي

بسته بندي با زير برنامه ها

و...

فصل ششم: شی گرایی

كلاس ها و اشيا

كلاس ها در ++C

كلاس ها در Java

كلاس ها در #C

پياده سازي كلاس ها

وراثت

انقياد پوياي متدها

چندريختي

و...

فصل هفتم: عبارات و کنترل ترتیب اجرا

كنترل ترتيب ضمني و صريح

كنترل ترتيب در سطح عبارات

عبارات محاسباتی

ترتيب ارزيابي عملگرها

شركت پذيري

پرانتزها

عبارات شرطی

ترتيب ارزيابي عملوند

و...

فصل هشتم: حوزه ها و زیربرنامه ها

ويژگي هاي كلي زيربرنامه ها

انواع زيربرنامه ها

نكات طراحي زيربرنامه ها

وابستگي ها و محيط هاي ارجاع

قوانين حوزه زبان

محيط هاي ارجاع محلي

پارامترها

مدل هاي معنايي ارسال پارامترها

و...

فصل نهم: پیاده سازی زیربرنامه

معناي فراخواني و برگشت

پياده سازي زيربرنامه هاي ساده

پياده سازي زيربرنامه هايي با متغيرهاي پوياي پشته اي

زيربرنامه هاي تودرتو

و...

فصل دهم: مدیریت حافظه

عناصري كه نياز به حافظه دارند

راهبردهاي مديريت حافظه

اهميت مديريت حافظه

مراحل مديريت حافظه

بخش هاي حافظه در زمان اجرا

انواع مديريت حافظه

مديريت حافظه ايستا

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فیزیک هسته ای پیشرفته 1 (Advanced Nuclear Physics) در 408 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فیزیک هسته ای پیشرفته 1 (Advanced Nuclear Physics) در 408 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فیزیک هسته ای پیشرفته 1 (Advanced Nuclear Physics) در 408 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

فیزیک هسته‌ای(به انگلیسی: Nuclear physics) بخشی از علم فیزیک است که به بررسی خواص و ویژگی‌های هسته‌ها (هستهٔ اتم‌ها) می‌پردازد. از جمله این خواص می‌توان به خواص استاتیکی هسته‌ها مانند گشتاورهای مغناطیسی و الکتریکی، انرژی‌های بستگی و همچنین خواص دینامیکی هسته‌ها مانند مدهای واپاشی و خواص رادیو اکتیویتهٔ هسته‌ها اشاره نمود.

این شاخه از علم، پایه بسیاری از علوم جدید از جمله فیزیک ذرات بنیادی و مهندسی هسته‌ای می‌باشد. به طور کلی این شاخه از دانش دارای ۳۰۰ زمینه علمی- تحقیقاتی و حدود ۱۵۰ زمینه تولید فناوری‌های کاربردی می‌باشد.

بایستی بین [فیزیک اتمی] و [فیزیک هسته ای]تفاوت قائل شد.فیزیک اتمی به بررسی ساختار اتم میپردازد و بیشتر اوقات میکوشد تا به آرایش الکترون‌ها پی ببرد و راهبرد‌های استفاده از الکترون به هر منظور را کشف و استفاده کند؛ولیکن فیزیک هسته ای بر روی هسته اتم متمرکز است و سعی بر این دارد که از هسته که حاوی نوکلئون ها(پروتون ‌ها و نوترون ها)و کوارک ها(ذرات کوچکتر درون پروتون‌ها و نوترون ها)است انرژی بدست آورد.البته کار‌های دیگری نیز مانند تعیین نیمه عمر و... هستند که مخصوص فیزیکدانان هسته ای است.با این همه،اکثریت فیزیک اتمی و هسته ای را یکی میشمارند.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه تاریخی

لایه های ماده

لایه های اتمی

تاريخچه اوليه فيزيك هسته اي و فيزيك ذرات

عوامل موثر در سير پيشرفت تاريخي

ایزوتوپ

جرم اتمی

پروتون

کارهای رادرفورد

کارهای موزلی

نوترون

فيزيك هسته اي و ذرات بنيادي در دوران بلوغ

و...

فصل دوم: رادیواکتیویته

كشف راديواكتيويته طبيعي و مصنوعي و قانون واپاشي راديواكتيو

واپاشی

کارهای انجام شده و آزمایشات

اكتيويته يك ماده راديواكتيو

نیمه عمر

عمر ميانگين

ثابت واپاشی

واپاشي آلفا

واپاشي بتا

نوترینو

واپاشی بتا-

واپاشی بتا+

واپاشي گاما، الكترونها تبديلي و گذارهاي ايزومري

ايزوتوپهاي راديواكتيو طبيعي

سري هاي واپاشي راديواكتيو

واحدهاي راديواكتيويته

و...

فصل سوم: کشف هسته

آزمايش رادرفورد

آزمايش هاي جي جي تامسون

پراکندگي رادرفورد

فرمول های ریاضی

يکاها و تعاريف

و...

فصل چهارم: شتاب دهنده های ذرات و چشمه های نوترون

مقدمه

انواع شتاب دهنده ها

شتاب دهنده هاي هدف ثابت

شتاب دهنده هاي باريكه برخوردي

ويژگي هاي يك شتاب دهنده

شتاب دهنده هاي الكتروستاتيكي

شتاب دهنده هاي دوره اي

شتاب دهنده هاي خطي

شتاب دهنده هاي دایره ای

مولد كوكرافت - والتون

مولد واندوگراف

شتاب دهنده دو پشته واندوگراف

LINAC

پایداری فاز

نوع Alvarez

بتاترون

سيكلوترون

سنكروسيكلوترون

سنكروترون

برخوردي ها

چشمه هاي نوترون

نوترون ها بر اساس انرژي

و...

فصل پنجم: مدل های هسته ای

انواع مدل ها

مدلهای هسته اي اوليه

فرضیه بت

مدل نیلز بوهر

مدل گاز فرمي

مدل پوسته ای

توزيعهاي چگالي هسته اي

پاريته ها و تكانه هاي زاويه اي كل حالتهاي هسته ­اي

گشتاورهاي مغناطيسي

مدل دوراني

مدل ارتعاشي

مدل نيلسون

مدل ذره آلفا

مدل برهمکنش بوزون

و...

فصل ششم: واپاشی هسته ای

مقدمه

نسبت انشعاب

عوامل موثر در احتمال گذار

فضای فاز

وابستگی اسپین

وابستگی ایزواسپین

وابستگی فضایی

واپاشی آلفا

واپاشی بتا

نظریه واپاشی بتا فرعی

دستورهای گزینش

واپاشی دو بتایی

واپاشی گاما

یکاهای وایسکوف

تبدیل داخلی

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کلیات علم اقتصاد یا اقتصاد عمومی (General Economics) در 476 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کلیات علم اقتصاد یا اقتصاد عمومی (General Economics) در 476 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کلیات علم اقتصاد یا اقتصاد عمومی (General Economics) در 476 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصاد یا ترازمان به یک نظام اقتصادی در یک یا چند منطقه جغرافیایی یا سیاسی خاص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می‌باشد. یک اقتصاد مجموع کل ارزش معاملات میان فعالان اقتصادی نظیر افراد، گروه‌ها، سازمانها و حتی ملتهاست.

اقتصاد برآیند کلیه فرایندهایی است که فرهنگ، ارزشها، آموزش، تکامل تکنولوژیکی، تاریخ، سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی و سیستمهای قانونی و همین‌طور جغرافیا و مواهب طبیعی را دربر می‌گیرد. این عوامل زمینه، محتوا و شرایطی را که یک اقتصاد در آن عمل می‌کند را تعیین می‌نمایند. برخی فرهنگها اقتصادهای مولدتری را به وجود می‌آورند و لذا ارزش یا GDP بیشتری را تولید می‌کنند.

تعاریف

فرهنگ لغت آکسفورد اقتصاد را اینگونه تعریف کرده‌است: ارتباط میان تولید، تجارت و عرضه پول در یک کشور یا منطقه مشخص. در تعریفی دیگر اقتصاد مجموعه بزرگی از فعالیتهای بهم مرتبط تولیدی و مصرفی دانسته شده که به تعیین چگونگی تخصیص منابع کمیاب کمک می‌رسانند.اقتصاد همچنین به صورت «شبکه‌ای از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در یک مکان، منطقه یا کشور» تعریف شده‌است.

اقتصاد واقعی

با توجه به اهمیت رو به رشد بخش مالی اقتصاد در عصر حاضر، تحلیلگران اصطلاح اقتصاد واقعی (به انگلیسی: real economy) را به کار می‌گیرند تا بخش واقعی اقتصاد را که واقعاً با تولید کالاها و خدمات ارتباط دارد از بخش مالی اقتصاد (یا اقتصاد کاغذی) که مرتبط با خرید و فروش در بازارهای مالی است تفکیک کند.

معیارهای اندازه‌گیری یک اقتصاد

با استفاده از مفاهیم زیر می‌توان معیارها و شاخصهایی را برای شناخت و اندازه‌گیری اقتصاد به دست آورد:

 • مخارج مصرفی
 • نرخ ارز
 • تولید ناخالص داخلی
 • GDP سرانه
 • GNP
 • بازار سهام
 • نرخ بهره
 • بدهی ملی
 • نرخ تورم
 • بیکاری
 • تراز تجاری

 

فهرست مطالب:

فصل اول: تاريخچه مختصري از شكل گيري علم اقتصاد و مكاتب اقتصادي

مقدمه

مكتب مركانتيليسم قرن 13 تا قرن 18

مكتب فيزيوكراتها (طبيعيون) قرن 18

مكتب كلاسيك قرن 18 و 19

مكتب تاريخي قرن 19

مكتب سوسيالیزم قرن 19

مكتب نئوكلاسيك قرن 19

مكتب كينزينها قرن 19

و...

فصل دوم: روش و ابزار تحليل اقتصادي

مقدمه

زمينه تفكر اقتصادي

تعريف علم اقتصاد

سؤالات اساسي كه هر نظام اقتصادي با آن مواجه است

نظام بازار آزاد يا سرمايه داري

نظام اقتصاد مختلط

نظام اقتصاد متمركز

نظام اقتصاد اسلامي

منحني امكانات توليد

قانون بازدهي نزولي

نرخ نهايي جانشيني

انتقال منحني امكانات توليد

طبقه بندي علم اقتصاد

و...

فصل سوم: عرضه و تقاضا

مقدمه

تقاضاي مصرف كننده

عوامل مؤثر بر تقاضاي مصرف كننده

قانون تقاضا

اثر جانشيني

اثر درآمدي

قانون نزولي بودن مطلوبيت نهايي

عرضه بنگاه

عوامل مؤثر بر عرضه بنگاه

تكنولوژي

رابطه بين عرضه و هزينه هاي توليد بنگاه

و...

فصل چهارم: تولید

مقدمه

تابع توليد

تكنيك توليد

عوامل توليد ثابت و عوامل توليد متغير

كوتاه مدت و بلند مدت

توليد در كوتاه مدت

تولید کل

توليد متوسط

قانون بازده نزولي

مراحل تولید

توليد با دو عامل متغير

و...

فصل پنجم: تئوری هزینه تولید

مقدمه

مفهوم هزينه توليد

هزينه هاي آشكار

هزينه هاي ضمني

هزينه ها در كوتاه مدت و بلند مدت

هزينه هاي كوتاه مدت

هزينه هاي ثابت كل

هزينه هاي متغير كل

هزینه کل

هزينه كل متوسط

هزينه ثابت متوسط

و...

فصل ششم: بازارها و تغییر قیمت

مقدمه

تعريف بازار

تعادل در بازار

تقاضاي بازار و منحني آن

عرضه بازار و منحني آن

كشش تقاضا و عرضه

تفسير كشش قيمتي تقاضا

كشش درآمدي تقاضا

و...

فصل هفتم: مقدمه ای بر اقتصاد کلان

مقدمه

متغيرهاي كلي

علل شكل گيري اقتصاد كلان

انقلاب كينز

تحولات اقتصاد كلان پس از كينز

موضوعات و مفاهيم كليدي اقتصاد كلان

نقش دولت در مسائل كلان اقتصادي

سیاست مالی

سياست پولي

سياست درآمدي

و...

فصل هشتم: اندازه گیری درآمد و ستاده ملی

مقدمه

واژه هاي كليدي

محصول ناخالص ملي

حدود GNP

محصول ناخالص داخلي

سرمايه گذاري

محصول خالص ملي

درآمد ملي

استخراج درآمد ملي

درآمد شخصي

استخراج درآمد شخصي

درآمد شخصي قابل تصرف

روشهاي مختلف محاسبه GNP

و...

فصل نهم: مشکلات کلان اقتصادی

مقدمه

بحران و كسادي

رونق و ادوار تجاري

بيكاري و چگونگي اندازه گيري آن

مفهوم بيكار

نرخ بیکاری

نرخ مشاركت

انواع بيكاري

بيكاري اصطكاكي

بيكاري ساختاري

بيكاري ادواري

تورم

تعريف تورم و چگونگي اندازه گيري آن

و...

فصل دهم: تعیین الگوی درآمد ملی

مقدمه

فروض اساسي

اجزا تقاضاي كل

مخارج مصرفي خانوارها

درآمد قابل تصرف

تابع مصرف

ميل نهايي به مصرف

ميل نهايي به پس انداز

ميل متوسط به مصرف

ميل متوسط به پس انداز

سرمايه گذاري

انواع مخارج سرمايه گذاري

شرط تعادل در اقتصاد دو بخشي

و...

فصل یازدهم: دولت و نقش اقتصادی آن

مقدمه

ديدگاه آدام اسميت و كلاسيكها از دولت

اقتصاد كلان (سياستهاي اقتصادي)

برنامه ريزي اقتصاد

اقتصاد رفاه

اقتصاد اجتماعي يا تأمين اجتماعي

وظايف دولت

معيارهاي كارايي اقتصادي و بهينه پرتو

اقتصاد رفاه جديد يا معيار پرتو

بهينه پرتو در توزيع كالاها و خدمات

بهينه پرتو در تخصيص منابع (يا توليد)

پيامدهاي خارجي و دخالت دولت

پيامدهاي خارجي

و...

فصل دوازدهم: مالیات

مقدمه

درآمدهای دولت

ماليات از ديدگاه اقتصاد كلان

ماليات از ديدگاه اقتصاد خرد

اجزا ماليات

پایه مالیات

نرخ مالیات

انواع نرخهاي ماليات

نرخ تصاعدي ماليات

نرخ تناسبي ماليات

نرخ تنازلي ماليات

نرخ نهايي و نرخ متوسط ماليات

اصول ماليات

و...

فصل سیزدهم: پول

مقدمه

نقش پول

پول به عنوان وسيله پرداخت

ذخيره قدرت خريد

وسيله شمارش

انواع پول

پول بانكي يا سپرده

پول آفريني بانكها

انواع سپرده

سپرده جاري

سپرده مدت دار

بانكداري يا بانكهاي بازرگاني

و...

فصل چهاردهم: رشد اقتصادی

مقدمه

رشد اقتصادي از طريق آموزش

فرمول محاسبه نرخ رشد اقتصادي

فرآيند رشد اقتصادي

منابع و عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي

نیروی کار

سرمایه

سرمايه گذاري و پس انداز

سرمايه هاي بالاسري جامعه

اكتشاف منابع

و...

فصل پانزدهم: توسعه اقتصادی

مقدمه

مفهوم و تعريف توسعه اقتصادي

تفاوت رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي

تقسيم بندي جوامع بر اساس سطح توسعه آنها

شاخص هاي توسعه اقتصادي

موانع توسعه در كشورهاي كمتر توسعه يافته

نظريه كشيش توماس مالتوس

توزيع درآمد

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ترجمه کامل صحیفه سجادیه عبدالمحمد آیتی در 574 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ترجمه کامل صحیفه سجادیه عبدالمحمد آیتی در 574 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ترجمه کامل صحیفه سجادیه عبدالمحمد آیتی در 574 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب صحیفه سجادیه، مجموعه‌ای از دعاها و مناجات امام چهارم شیعیان، زین العابدین علی بن الحسین است.

این کتاب به «انجیل اهل بیت» و «زبور آل محمد» و «اخت القرآن» معروف است. این کتاب اگرچه در موضوع دعا و نیایش است، ولی شامل بسیاری از حقایق علوم و معارف اسلامی و عرفانی، و قوانین و احکام شرعی و مسائل حساس سیاسی و اجتماعی و تربیتی و اخلاقی است که در شکل و قالب دعا امام بدانها اشاره کرده‌است.

صحیفه سجادیه کامله، مجموعه‌ای از ۷۵ دعا و نیایش بوده‌است که سجاد املا کرده و محمد و برادرشزید بن علی آن را در دو نسخه نوشته‌اند. زید بن علی نسخهای که در اختیار داشته برای حفاظت از آن به متوکل بن هارون می‌دهد.

متوکل بن هارون از اصحاب جعفر صادق است و می‌گوید: «از من ۱۱ دعا ساقط شده و من ۶۴ دعا را روایت می‌کنم». متوکل مجموعه‌ای را که در اختیار داشته به جعفر صادق عرضه کرده و با نوشته محمد باقر مقابله می‌کند و هیچ تفاوتی بین آنها نمی‌یابد. او از مجموعه ۷۵ دعای صحیفه، ۶۴ دعا را می‌نویسد که در مجموعة حاضر تنها ۵۴ دعای آن موجود است.

در روایت محمد بن احمد بن مسلم مطهری فقط ۵۴ دعا چنان‌که امروزه هم از صحیفه می‌بینیم موجود است؛ بنابراین از اصل صحیفه ۲۱ دعا افتاده‌است و در حال حاضر آنچه از صحیفه کامله سجادیه باقی‌مانده‌است، همین ۵۴ دعاست.

صحیفه از پر نسخه‌ترین کتابهای حدیثی است. نسخه‌های خطی این کتاب در ایران بیش از سه هزار نسخه‌است اگر چه بسیاری از این نسخ، برگرفته از نسخه مجلسی اول است و بدین سبب این نسخه‌ها تفاوت چندانی با هم ندارند. مجلسی اول تعداد طریق خود به صحیفه را بیش از ۶۵۰ هزار طریق می‌داند.

با این حال فصاحت و بلاغت صحیفه حاکی از آن است که نمی‌تواند کلام غیر معصوم باشد.

صحیفه سجادیه نخستین بار توسط ویلیام چیتیک به زبان انگلیسی ترجمه شده‌است. صحیح‌ترین نسخهٔ کهن صحیفهٔ سجادیه نسخه‌ای است که به خط ابراهیم بن علی کفعمی عاملی کتابت شده‌است و این نسخه را بنیاد محقق طباطبائی با همکاری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ به صورت فاکسیمیله منتشر کرد.

 

فهرست مطالب:

1- كيفيت دعاى آن حضرت اين بود كه پيش از آغاز هر دعا شروع مى ‏كرد به ستايش خداى عزوجل و ثناى بر او مى‏ گفت

2- نيايش، پس از ستايش خدا در طلب رحمت بر رسول خدا صلى الله عليه و آله

‏3- نيايش، در طلب رحمت بر حمله عرش و بر هر فرشته مقرب‏

4- نيايش، در طلب رحمت بر پيروان پيمبران و مصدقين ايشان

5- نيايش، درباره خود و دوستانش

‏6- نيايش، هنگام صبح و شام

‏7- دعاى حضرت هنگامى كه مهمى برايش رخ مى ‏داد، يا حادثه اى بر او نازل مى ‏شد و در هنگام اندوه

8- نيايش، در پناه جستن به خدا از ناملائمات و اخلاق ناستوده و كردارهاى ناپسنديده

‏9- نيايش، در اشتياق به طلب آمرزش از خداى تعالى

‏10- نيايش، در مقام التجاء به خداى تعالى‏

11- نيايش، در طلب فرجام نيك

‏12- نيايش، در مقام اعتراف و طلب توبه

13- نيايش، در طلب حاجتها از خداى تعالى‏

14- نيايش، هنگامى كه ستمى به او مى ‏رسيد يا از ستمگران كارى كه خوش نمى ‏داشت مى ‏ديد

15- نيايش، هنگامى كه بيمار مى ‏شد يا اندوه يا گرفتارى بر او وارد مى ‏گشت

‏16-نيايش، هنگامى كه از گناهان خود طلب گذشت مى ‏كرد، يا در طلب عفو از عيوب خود زارى مى ‏نمود

17- نيايش، هنگامى كه شيطان را بياد مى ‏آورد و از او و دشمنى و مكر او، به خدا پناه مى ‏برد

18- نيايش، هنگامى كه خطرى از او مى گذشت، يا مطلبى كه داشت بزودى بر آورده مى ‏شد

19- نيايش، هنگام طلب باران پس از قحطى و خشكسالى‏

20- نيايش، در طلب اخلاق ستوده و افعال پسنديده‏

21- نيايش او، چون كارى او را اندوهگين مى ‏ساخت و خطاها او را پريشان مى ‏كرد

22- نيايش، هنگام سختى و مشقت و فروبستگى كارها

23- نيايش، هنگامى كه عافيت و شكر بر آن را از خدا طلب مى ‏كرد

24- نيايش، درباره پدر و مادرش كه درود بر ايشان باد

24- نيايش، درباره پدر و مادرش كه درود بر ايشان باد

25- نيايش، درباره فرزندانش عليهم ‏السلام

26- نيايش، درباره همسايگان و دوستانش هنگامى كه از ايشان ياد مى ‏كرد

27- نيايش، درباره مرزداران‏

28- در اظهار ترس از خدا

29- نيايش، هنگامى كه روزى بر او تنگ مى ‏شد

30- نيايش، در طلب كمك بر پرداختن قرض‏

31- نيايش در ذكر توبه و طلب آن از خداى تعالى‏

32- نيايش، درباره خود پس از انجام نماز شب، در مقام اعتراف به گناه

33- نيايش، در طلب خير

34- نيايش، وى هرگاه گرفتار مى ‏شد يا كسى را به رسوائى گناه گرفتار مى ‏ديد

35- نيايش، در مقام رضا در آن هنگام كه به دنياداران مى ‏نگريست

36- نيايش، هنگامى كه به ابر و برق مى ‏نگريست و بانگ رعد را مى ‏شنيد

37- نيايش، هنگامى كه به تقصير از اداء شكر اعتراف مى ‏نمود

38- نيايش، در اعتذار از تبعات بندگان و از تقصير در حقوقشان و در طلب آزادى از آتش دوزخ

39- نيايش، در طلب عفو و رحمت

40- نيايش، هنگامى كه خبر مرگ كسى را مى‏ شنيد يا از مرگ ياد مى ‏كرد

41- نيايش، در طلب پرده پوشى و نگهدارى

42- نيايش، هنگام ختم قرآن

43- نيايش، هنگام نگاه كردن به ماه نو

44- نيايش، هنگامى كه ماه رمضان فرا مى ‏رسيد

45- نيايش، در وداع ماه مبارك رمضان‏

46- نيايش، در روز عيد فطر و جمعه

47- نيايش، در روز عرفه

48- نيايش، در عيد اضحى و جمعه

49- نيايش، در دفع مكر دشمنان و رد قهر و غلبه ايشان

50 -نيايش، در مقام خوف و خشيت

51 -نيايش، در تضرع و زارى

52 -نيايش، در مقام اصرار به طلب از خداى تعالى

53 -نيايش، در تذلل به پيشگاه خداى عزوجل

54 -نيايش، در طلب گشايش اندوه ‏ها


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش های آماری تحلیل چند متغیره پیوسته (روش های چد متغیره پیوسته) یا Continuous Analysis در 591 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش های آماری تحلیل چند متغیره پیوسته (روش های چد متغیره پیوسته) یا Continuous Analysis در 591 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش های آماری تحلیل چند متغیره پیوسته (روش های چد متغیره پیوسته) یا Continuous Analysis در 591 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار (در ایران) یا احصائیه (در افغانستان) دانشی است که به مطالعهٔ گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازماندهی دادهها میپردازد. آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهٔ دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روشهای گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل دادههای تجربی (حاصل از اندازهگیریو آزمایش) دانست. زمینههای محاسباتی و رایانهای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی، و کاوشهای ماشینی در دادهها، در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن از آمار به عهد محاسبات نو و دوران اعمال شیوههای ماشینی در همهجا میباشد. علم آمار، علم فن فراهم کردن دادههای کمّی و تحلیل آنها به منظور به دست آورن نتایجی که اگرچه احتمالی است، اما در خور اعتماد است.

در صورتی که شاخه‌ای علمی مد نظر نباشد، معنای آن، داده‌هایی به‌شکل ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی است که با استفاده از علم آمار می‌توان با آن‌ها رفتار کرد و عملیات ذکر شده در بالا را بر آن‌ها انجام داد. بیشتر مردم با کلمه آمار به مفهومی که برای ثبت و نمایش اطلاعات عددی به کار می‌رود آشنا هستند؛ ولی این مفهوم منطبق با موضوع اصلی مورد بحث آمار نیست. آمار عمدتاً با وضعیتهایی سر و کار دارد که در آن‌ها وقوع یک پیشامد به‌طور حتمی قابل پیش‌بینی نیست. اسنتاجهای آماری غالباً غیر حتمی اند، زیرا مبتنی بر اطلاعات ناکاملی هستند. در طول چندین دهه آمار فقط با بیان اطلاعات و مقادیر عددی دربارهٔ اقتصاد، جمعیت‌شناسی و اوضاع سیاسی حاکم در یک کشور سر و کار داشت. حتی امروز بسیاری از نشریات و گزارشهای دولتی که توده‌ای از آمار و ارقام را دربردارند معنی اولیه کلمه آمار را در ذهن زنده می‌کنند. اکثر افراد معمولی هنوز این تصویر غلط را دربارهٔ آمار دارند که آن را منحصر به ستونهای عددی سرگیجه‌آور و گاهی یک سری شکلهای مبهوت‌کننده می‌دانند؛ بنابراین، یادآوری این نکته ضروری است که نظریه و روش‌های جدید آماری از حد ساختن جدولهای اعداد و نمودارها بسیار فراتر رفته‌اند. آمار به عنوان یک موضوع علمی، امروزه شامل مفاهیم و روشهایی است که در تمام پژوهشهایی که مستلزم جمع‌آوری داده‌ها به وسیله یک فرایند آزمایش و مشاهده و انجام استنباط و نتیجه‌گیری به وسیله تجزیه و تحلیل این داده‌ها هستند اهمیت بسیار دارند.

علم آمار

علم آمار، مبتنی است بر دو شاخه آمار توصیفی و آمار استنباطی. در آمار توصیفی با داشتن تمام اعضا جامعه به بررسی خصوصیت‌های آماری آن پرداخته می‌شود در حالی که در آمار استنباطی با بدست آوردن نمونه‌ای از جامعه که خصوصیات اصلی جامعه را بیان می‌کند در مورد جامعه استباط آماری انجام می‌شود. در نظریهٔ آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهٔ احتمالات مدل‌سازیمی‌شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول در بارهٔ موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک نمونه انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست.

از جملهٔ مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطّلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطّلاعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را شاخه‌ای از نظریه تصمیم‌ها به‌شمار می‌آورند.

از طرف دیگر می‌توان آن را به دو بخش آمار کلاسیک و آمار بیز تقسیم‌بندی کرد. در آمار کلاسیک، که امروزه در دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها تدریس می‌گردد، ابتدا آزمایش و نتیجه را داریم و بعد بر اساس آن‌ها فرض‌ها را آزمون می‌کنیم. به عبارت دیگر ابتدا آزمایش انجام می‌شود و بعد فرض آزمون می‌گردد. در آمار بیزی ابتدا فرض در نظر گرفته می‌شود و داده‌ها با آن مطابقت داده می‌شوند به عبارت دیگر در آمار بیزی یک پیش داریم-توزیع پیشین- و بعد از مطالعه داده‌ها و برای رسیدن به آن توزیع پیشین، توزیع پسین را در نظر می‌گیریم.

علم آمار یکی از علوم مرتبط با علم داده‌ها است.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمات

مقدمه

بردار تصادفی

توزیع شرطی

گشتاورهاي متغيرهاي چند بعدي

نمونه تصادفی

فاصله

مربع فاصله ماهالانوبیس

فاصله کای اسکور

بیضی گون

و...

فصل دوم: توزیع نرمال چند متغیره

مقدمه

چگالي نرمال چند متغيره

تابع مولد گشتاورهای توزیع نرمال چند متغیره

خواص توزیع نرمال چند متغیره

توزیع های شرطی

و...

فصل سوم: برآورد درستنمایی ماکزیمم و توزیع های نمونه ای در توزیع نرمال چند متغیره

مقدمه

بررسی درستنمایی ماکزیمم در جامعه نرمال

برآورد ماکسیمم درستنمایی

خاصیت پایایی

آماره بسنده

توزيع نمونه اي در نرمال چند متغيره

توزیع ویشارت

برخی نتایج از فرم های درجه دوم

چند خاصیت از توزیع کای اسکور

رفتار توزیع میانگین و s در نمونه های بزرگ

و...

فصل چهارم: انواع ضرایب همبستگی

برآوردیابی و آزمون ضریب همبستگی ساده

برآورد p تحت مدل کوواریانس بین طبقه ای

ضریب همبستگی جزیی

ضریب همبستگی چندگانه

همبستگی کانونی

و...

فصل پنجم: آزمون فرض هاي چند متغيره و نواحي اطمينان براي بردار ميانگين

مقدمه

آزمون میانگین

خاصیت T2 هتلینگ

نواحی اطمینان و مقایسه مولفه های بردار میانگین به طور همزمان

بازه های اطمینان بون فرونی

آزمون برابری مولفه های بردار میانگین

آزمونی برای یک زیر بردار

آزمونی برای مولفه های میانگین تحت مدل کوواریانس بین طبقه ای

و...

فصل ششم: آزمون هايي براي بردارهاي ميانگين و ماتريس كوواريانس چند جامعه

مقدمه

مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه

آزمون T2 برای بردارهای جفت

آنالیز واریانس چند متغیره یک راهه

بازه هاي اطمينان همزمان

آزمون ماتريس كوواريانس

آزمون ماتريس كوواريانس در يك جامعه

آزمون ماتريس كوواريانس در چند جامعه

و...

فصل هفتم: مولفه های اصلی

مقدمه

مؤلفه هاي اصلي براساس ماتریس کوواریانس جامعه

بدست آوردن مؤلفه هاي اصلي از متغيرهاي استاندارد

مؤلفه هاي اصلي بر اساس ماتریس کوواریانس نمونه

و...

فصل هشتم: رده بندی ممیزی

مقدمه

رده بندي به يكي از دو توزيع نرمال چند متغيره

تابع ممیز خطی فیشر

رده بندي به دو جامعه نرمال مجهول

و...

فصل نهم: تجزیه عاملی

مقدمه

مراحل اجرای تحلیل عاملی

مدل عاملی متعامد

روش مولفه اصلی

برآورد پارامترها به روش درستنمایی ماکسیمم

انتخاب تعداد عامل ها

و...

فصل دهم: ارزیابی نرمال بودن

مقدمه

ایده های ارزیابی نرمال مورد توجه

ارزیابی نرمال یک متغیره

آزمون کولموگروف

آزمون شاپیرو – ویلک

روش ترسیمی

نرمال بودن با تبدیلات

بررسی نرمال چند متغیره

و...

فصل یازدهم: سوال های چهار گزینه ای

 

این مرجع شامل بیش از 300 مثال و مسئله حل شده نیز می باشد.


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شاخص های ملی سلامت در 480 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شاخص های ملی سلامت در 480 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شاخص های ملی سلامت در 480 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

تَندُرُستی یا سَلامَت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان. سلامت معادل کلمه انگلیسی {Health} و بهداشت عمومی ترجمه کلمه {Public Health} می‌باشد. بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه «نداشتن هیچ‌گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است.»

امروزه اهمیت توسعه بهداشت عمومی برای برقراری عدالت اجتماعی در حوزه سلامت بر هیچ‌کس پنهان نیست.

سلامتی جسمی شامل همه قابلیت‌های جسمی بدن است. به فرد یا پدیده‌ای که دارای تندرستی باشد، تندرست یا سالِم گفته می‌شود.

حس تندرستی در افراد متفاوت است و دو فرد در شرایط جسمانی یکسان ممکن است قضاوت متفاوتی در مورد تندرستی خود یا دیگران بکنند. برای نمونه یک فرد معلول می‌تواند خود را کاملاً تندرست حس کند در حالی که اطرافیانش او را ناسالم بدانند. البته افرادی که بیماری‌های شدید دارند معمولاً از سوی خود و دیگران سالم به‌شمار نمی‌آیند.

واژهٔ سالم در مورد پدیده‌های گوناگون، برای نمونه اقتصاد، فضا و محیط هم کاربرد دارد.

مؤلفه‌های زندگی سالم

مؤلفه‌های جسمانی

 • عوامل ژنتیکی
 • تغذیه سالم: سبزیجات، شیر، میوه‌ها و غیره.
 • محیط زیست سالم: هوای پاک، آب پاکیزه، خاک نیالوده، نور کافی و غیره.
 • محیط امن برای تن: جامه کافی، گرما، سرپناه و غیره.
 • خواب کافی: داشتن زمان کافی برای استراحت و آسایش.
 • داشتن رابطه خوب با پیرامونیان (برای نمونه با دوستان و هم‌کاران)
 • شرایط سالم کاری، برای نمونه: (نبود ترس و فشار مزمن در محل کار)

مؤلفه‌های روحی-روانی

 • عشق: توانایی دوست داشتن و محبوب کسی/کسانی بودن
 • توجه به خود، اعتماد به نفس
  • موفقیت و به رسمیت شناخته شدن از سوی دیگران، دریافت واکنش‌های مثبت از سوی دیگران (بازخورد)
 • امنیت و آرامش: حس امنیت اقتصادی، اجتماعیٔ سیاسی و …، حس امنیت روحی در مورد مفهوم زندگی
 • آزادی: آزادی بیان، آزادی عقیدهو غیره.
  • خلاقیت: فعالیت‌های آفرینشگرانه و بازی‌ها
 • وابستگی:
  • وابستگی به شریک زندگی، دوستان یا دیگران
  • قابلیت دعوا و آشتی
  • تجربه کردن و خاطره‌های باارزش

 

فهرست مطالب:

شاخصهای جمعیتی

توزیع جمعیت شهری و روستایی بر حسب سن و جنس

جمعیت زیر پنج سال

جمعیت زیر 15 سال

جمعیت زیر 16 سال

جمعیت زیر 18 سال

جمعیت بالای 65 سال

نسبت بزرگسالی (49 - 15سال)

نسبت جمعیت بالای 80 سال

میزان تولد خام

میزانهای باروری اختصاصی سنی

میزان باروری کلی

نسبت سرباری

میزان رشد سالانه جمعیت به تفکیک منطقه (شهر و روستا)

تعداد موالید در سال

نسبت جنسی در تولد

مرگ و مير

ده علت اصلی مرگ

ميزان مرگ و مير کودکان زير 5 سال از بيماريهای اسهالی

ميزان مرگ و مير کودکان زير 5 سال از بيماريهای تنفسی

ميزان مرگ و مير کودکان زير 5 سال از بيماری سرخک

ميزان مرگ مغزی گزارش شده به جمعيت (در 1000000)

ميزان مرگ و مير در بيمارستان (به تفکيک قبل و بعد از 24 ساعت اول بستری)

تعداد مرگ ثبت شده برحسب علت به تفکيک جنس و سن

ميزان مرگ و مير ناشی از حوادث جاده ای

میزانهای مرگ و میر

و...

مديريت خدمات و مراقبت های بهداشتی

درصد دانش آموزان مبتلا به اختلالات جسمانی و روانی به تفکيک جنس و مقطع تحصيلی

سهم بخش غيردولتی از کل مراکز ارائه خدمات

درصد واگذاری خدمات به تفکيک نوع خدمت، مناطق شهری و روستايی

نسبت مراکز بهداشتی - درمانی خود گردان

و...

خدمات مشاوره ای و آموزشی

فراهم بودن خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت جنسی و باروری برای نوجوانان در مراکز خدمات بهداشتی

تعداد مواد آموزشی تولید شده چاپی یا سمعی بصری استفاده شده در آخرین بسیج

درصد کارکنان بهداشت باروری که آموزش حین خدمت در مورد عفونتهای دستگاه تناسلی را در دو سال گذشته گذرانده اند

درصد دانش آموزان آموزش دیده برای مهارتهای زندگی به کل دانش آموزان به تفکیک مقطع تحصیلی

پوشش آموزش سلامت در مدارس به تفکيک مقطع تحصيلی

تعداد بسیج رسانه ای که برای مردان، زنان، نوجوانان در مدت زمان مشخص برگزار میشود

تنظیم خانواده

ميزان شيوع استفاده از روشهای پيشگيری از بارداری در زنان شوهردار

درصد زنان فعال جنسی 24-20 ساله بدون برنامه پيشگيری که در معرض حاملگی هستند و در 5 سال گذشته باروری نداشته اند 

درصد نوجوانانی که در اولين مقاربت يا مقاربت اخيرشان از روشهای پيشگيری استفاده کرده اند

ميزان حاملگی ناخواسته

برنامه های آموزشی تنظيم خانواده

انواع رسانه های استفاده شده برای بهداشت باروری در مدت زمان مشخص

قوانين، سياستها و استانداردها

مديريت تنظيم خانواده

مراقبت مادران

زایمان

درصد تولدهايی که بوسيله کارکنان بهداشتی دوره ديده انجام شده است

زايمانهای انجام شده توسط مامای ماهر

درصد انجام زايمان در زايشگاهها

ميزان پوشش زايمان ايمن

و...

مراقبت بارداری

پوشش مراقبت از زنان باردار

مراقبت کودکان

تغذيه با شير مادر

پوشش برنامه مکمل آهن و مولتی ويتامين در شيرخواران

قد و وزن

و...


مقاله فارسی با عنوان کنترل نامتعادلی ولتاژ در ریزشبکه با یک واحد تولید پراکنده متصل به شبکه و بهینه سازی پارامترهای کنترلی با الگوریتم PSO به صورت Word در 10 صفحه

مقاله فارسی با عنوان کنترل نامتعادلی ولتاژ در ریزشبکه با یک واحد تولید پراکنده متصل به شبکه و بهینه سازی پارامترهای کنترلی با الگوریتم PSO به صورت Word در 10 صفحه

مقاله فارسی با عنوان کنترل نامتعادلی ولتاژ در ریزشبکه با یک واحد تولید پراکنده متصل به شبکه و بهینه سازی پارامترهای کنترلی با الگوریتم PSO به صورت Word در 10 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

دنیای مدرن امروزی به­شدت نیازمند انرژی برق با کیفیت و قابلیت اطمینان بالاست.منابع تولید پراکنده، یکی از گزینه­های مناسب جهت تأمین انرژی برق می­باشند. ریزشبکه­ها به شبکه­های فشارضعیفی اطلاق می­شوند که شامل منابع تولید پراکنده، ذخیره­سازهای انرژی، بارهای حساس و بارهای قابل قطع می­باشند. ریزشبکه­ها در حالت عادی به­صورت متصل به شبکه، بهره­برداری می­شوند ولی درصورت بروز خطا در شبکه و یا جهت بهبود کیفیت توان بار، می­توانند در حالت جزیره­ای نیز کار کنند. ریزشبکه­ها به دلیل وجود بارهای تک­فاز و هم­چنین منابع تک­فاز از قبیل سلول­های خورشیدی، متعادل نمی­باشند که این نامتعادلی یکی از مشکلات اساسی ریزشبکه­ها می­باشد. لذا ارائه­ی راهکارهای مناسب کنترلی برای بهبود عملکرد ریزشبکه­ها در شرایط عدم تعادل بار از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله می­خواهیم در حضور یک بار نامتعادل تک فاز، نامتعادلی ولتاژ در نقطه­ی اتصال مشترک (PCC) را که می­تواند سبب اعوجاج شده و مشکلاتی را برای بارهای حساس به وجود آورد، در حالت متصل به شبکه جبران­سازی کنیم. طرح کنترلی استفاده شده به منظور جبران­سازی نامتعادلی ولتاژ ناشی از بار نامتعادل در یک ریزشبکه­ی سه­فاز، به این صورت است که مؤلفه­ی مثبت و منفی ولتاژ و جریان در محور d-q را برای منابع ولتاژ مبتنی بر اینورتر به هنگام بروز نامتعادلی در ریزشبکه استخراج می­کند. هدف این طرح، در واقع کنترل مؤلفه­ی مثبت و منفی ولتاژ به طور جداگانه و تولید جریان­های مرجع است. در این پایان به منظور بهبود عملکرد کنترل کننده­های جریان، ضرایب این کنترل کننده­ها با هدف کمینه کردن خطای جریان و با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)، بهینه می­شوند. به منظور بررسی عملکرد مناسب سیستم کنترلی ارائه شده، یک ریزشبکه با یک مبدل منبع ولتاژ (VSC) و بار محلی نامتعادل و شبکه در محیط سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی شده است.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

توصیف سیستم

طرح کنترلی ریز شبکه در حالت متصل به شبکه

جداساز مولفه مثبت و منفی

کنترل دروپ در حالت نامتعادل

کنترل کننده جریان مولفه های مثبت و منفی

کنترل کننده ولتاژ مولفه های مثبت و منفی

شبیه سازی سیستم

بهینه سازی ضرایب کنترل جریان با الگوریتم PSO

نتیجه گیری

منابع


مقاله فارسی با عنوان یک مسیریاب (روتر) سوئیچینگ هیبریدی مداری و بسته ای، برای شبکه‌ نوری بر روی یک تراشه به صورت Word در 20 صفحه

مقاله فارسی با عنوان یک مسیریاب (روتر) سوئیچینگ هیبریدی مداری و بسته ای، برای شبکه‌ نوری بر روی یک تراشه به صورت Word در 20 صفحه

مقاله فارسی با عنوان یک مسیریاب (روتر) سوئیچینگ هیبریدی مداری و بسته ای، برای شبکه‌ نوری بر روی یک تراشه به صورت Word در 20 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

افزایش تعداد هسته‌های مالکیت فکری (IP) باعث شده تا شبکه‌های درون یک تراشه ( یا به اصطلاح شبکه روی تراشه) با چالش‌هایی روبرو باشند. نانوفوتونیک های سیلیکونی به یک فناوری عمده مبدل گردیده‌اند، چرا که مزایای متعددی را برای شبکه درون یک تراشه به همراه دارند. همچنین، خدمات درون یک تراشه، اعم از خدمات تضمین شده و خدمات بهترین کوشش، از مشخصه‌های ترافیکی مختلفی برخوردار می‌باشند. این مسئله می‌تواند تأثیری مهم بر روی کارائی شبکه درون یک تراشه داشته باشد. در این مقاله به ارائه‌ی یک مسیریاب سوئیچینگ مدار بسته برای شبکه‌ی نوری درون یک تراشه (ONoC) می‌پردازیم. این مسیریاب می‌تواند از سوئیچینگ مداری (OCS) و سوئیچینگ نوری بسته‌ ای (OPS) به شکلی موازی و همزمان پشتیبانی کرده تا بتواند کارائی شبکه را از طریق هر دو سرویس بهبود دهد. با توجه به نتایج شبیه‌سازی، معماری پیشنهادی می‌تواند به تأخیر پایین‌تر و توان عملیاتی بالاتری نسبت به معماری‌های معمول و آن‌هم در همان مقیاس دست پیدا کند.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

ارائه راهکارها

پیشینه تحقیق

معماری پیشنهادی برای مسیریاب سوئیچینگ ترکیبی

المان های سوئیچینگ مبتنی بر تشدید کننده میکرو رینگ

معماری مسیریاب

مکانیسم سوئیچ

ارزیابی کارایی

تحلیل کارایی توان نوری و تلفات

کارایی شبکه

نتیجه گیری


پروژه پایانی کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک با عنوان طراحی و شبیه سازی مدار یادگیری بر پایۀ اسپایک با استفاده از مدل نورون I&F تعمیم یافته و مدار آستروسیت به صورت Word در 111 صفحه و به زبان فارسی

پروژه پایانی کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک با عنوان طراحی و شبیه سازی مدار یادگیری بر پایۀ اسپایک با استفاده از مدل نورون I&F تعمیم یافته و مدار آستروسیت به صورت Word در 111 صفحه و به زبان فارسی

پروژه پایانی کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک با عنوان طراحی و شبیه سازی مدار یادگیری بر پایۀ اسپایک با استفاده از مدل نورون I&F تعمیم یافته و مدار آستروسیت به صورت Word در 111 صفحه و به زبان فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی نورومورفیک یا محاسبات نورومورفیک یک مفهوم است که در اواخر دهۀ 1980 میلادی توسط Carver Mead توسعه داده شد. این مفهوم، استفاده از سیستم های VLSI، شامل مدارهای آنالوگ الکترونیکی برای تقلید معماری های نوروبیولوژیکی در سیستم های عصبی را توصیف می کند. در حال حاضر کلمۀ نورومورفیک برای توصیف مدارهای مجتمع بسیار پر تراکم آنالوگ، دیجیتال و حالت مختلط آنالوگ / دیجیتال و همچنین سیستم های نرم افزاری که مدل سیستم های عصبی را پیاده سازی می کنند نیز به کار می رود. پیاده سازی سیستم های نورومورفیک به صورت سخت فزاری نیز می تواند توسط ممریستورهای بر پایۀ اکساید ، سوییچ های آستانه و نیز ترانزیستورها تحقق یابد. مدارهای بر پایۀ ممریستور از عملکرد سیناپس در انتقال نوروترانسمیترها در مغز الهام می گیرند. حافظۀ سوییچینگ سریع، پردازش سیگنال، منطق قابل برنامه ریزی، سیستم های کنترل، پردازش تصویر و تشخیص الگو از مزایای استفاده از مدارهای ممریستوری است.

مهندسی نورومورفیک یک موضوع چند رشته ای است که از زیست شناسی، فیزیک، ریاضیات، علوم کامپیوتر و مهندسی الکترونیک برای طراحی سیستم های عصبی مصنوعی مانند سیستم های بصری، پردازش گرهای شنوایی و... الهام می گیرد.

پیاده سازی های VLSI از شبکه های نورون های اسپایکینگ راه حل های نوید بخشی را برای مسائل مرتبط با پردازش های حسی Real-Time و دسته بندی های On-Line الگوهای پیچیده ارائه می دهد. بدین منظور، گسترۀ وسیعی از افزاره های شامل نورون های سیلیکونی و سیناپس ها توسعه داده شده اند. این گستره، از ابزارهای حسی مانند شبکیه ها و حلزون گوش سیلیکونی تا پیاده سازی های VLSI از مدل های نورونی بر پایۀ رسانایی، آرایه های قابل پیکره بندی مجدد از نورون های Integrate and Fire و تراشه های یادگیری که مدل های پیچیدۀ بر پایۀ اسپایک شکل پذیری سیناپسی را پیاده سازی می کنند شامل می شود.

به موازات توسعۀ افزاره های VLSI بر پایۀ پالس، یک پیشرفت قابل ملاحظه نیز در توسعۀ زیر ساخت های ارتباط Event-Based ناهمزمان بر پایۀ AER به وجود آمده است. این دو عامل باعث پیش رفتن به سوی ساختن یک مجموعۀ چشمگیر از سیستم های چند تراشه ای بر پایۀ پالس شده است.

همزمان با اینکه شبکه های VLSI چند تراشه ای بزرگ مقیاس از نورون های اسپایکینگ بیشتر و بیشتر منتشر می شوند، توسعۀ الگوریتم ها و مدارهای یادگیری قدرتمند بر پایۀ اسپایک سازگار با این سیستم ها نیز اهمیت بسزایی دارد. این مدارهای یادگیری باید به سیستم های عصبی چند تراشه ای این توانایی را ببخشند که بتوانند با سیگنال ورودیشان برای یادگیری و دسته بندی الگوهای پیچیدۀ وابسته به فضا و زمان (سیگنال رسیده از سیستم های بصری و شنوایی) منطبق شوند و در نهایت با کاربر و محیط تعامل داشته باشند . ویژگی اخیر این مفهوم را می رساند که مدارهای یادگیری باید ثابت زمانی های قابل قبولی از نظر بیولوژیکی (از مرتبۀ میلی ثانیه) داشته باشند، پس در این صورت با سیگنال هایی که پردازش می کنند منطبق هستند و به طور ذاتی با اتفاقات دنیای واقعی سنکرون هستند. علاوه بر این، اگر که سیستم های بر پایۀ اسپایک احتیاج دارند که در سناریوهای دنیای واقعی، با تغییرات زیاد در سیگنال های ورودی، در درجۀ حرارت محیط و در طول دوره های طولانی از زمان عمل کنند، بسیار مطلوب خواهد بود که مدارهای یادگیری به وسیلۀ مکانیسم هایی کنترل شوند که در مقیاس های مختلفی از زمان (از کسری از ثانیه تا روزها و ماه ها) عمل کنند که این مشابه با مکانیسم شکل پذیری بلند یا کوتاه مدت یا شکل پذیری متعادل در سیستم های عصبی بیولوژیک است .

به هر حال مکانیسم های یادگیری و شکل پذیری شامل سیناپس های فیزیکی، چه سیناپس های بیولوژیکی و چه سیناپس های الکترونیکی، باید با دو مشکل اساسی مقابله کنند :

 • چگونگی اصلاح سیناپس ها به منظور یادگیری انجمن ها و تولید حافظه ها.
 • محافظت از حافظه ها در مقابل گذر زمان و چند بار نوشتن ناشی از ذخیرۀ حافظه جدید.

حفاظت از حافظه یک مسئلۀ جدی است، زیرا که زمان عمر حافظۀ سیناپس های واقعی که دارای وزن هایی هستند که در یک محدودۀ معین تغییر می کنند، تنها به صورت لگاریتمی با تعداد سیناپس ها رشد می کند. افزایش تعداد حالت هایی که هر وزن سیناپسی دارد، به شرطی که در یک محدوۀ معین باشد، باعث یک بهبود در زمان عمر حافظه می شود و باعث رشد آن به صورت خطی یا درجۀ دو می شود. بنابراین یک استراتژی مؤثر برای محافظت از حافظه های از قبل ذخیره شده این است که برای هر اثر سیناپسی دو حالت پایدار در نظر بگیریم. در نتیجه با این اصلاح، زمان عمر حافظه با ضریبی که با عکس احتمال اصلاح سیناپسی متناسب است افزایش می یابد .

برای رفع مشکل اصلاح سیناپس ها نیز یک مکانیسم یادگیری بر پایۀ اسپایک با عنوان STDP مطرح می شود. در STDP زمان بندی نسبی اسپایک های پیش و پس سیناپسی، چگونگی به روز رسانی اثر سیناپسی را مشخص می کند. همچنین هم در حالت تئوری و هم در حالت پیاده سازی VLSI نشان داده شده است که STDP می تواند در یادگیری به منظور دسته بندی الگوهای اسپایک وابسته به فضا و زمان مؤثر باشد .

مکانیسم یادگیری بر پایۀ اسپایک ارائه شده از دو بخش کلی ماژول کنترل وزن پس سیناپسی و ماژول آپدیت وزن پیش سیناپسی تشکیل شده است. در این تحقیق مدار پیشنهادی برای ماژول کنترل وزن پس سیناپسی با استفاده از مدل نورونی I&F تعمیم یافته، مدار سیناپس DPI، مقایسه گر ولتاژ، مقایسه گر جریان WTA و مدار آنالوگ آستروسیت ارائه می شود. حال به شرح مختصر ماژول کنترل وزن پس سیناپسی و ماژول آپدیت وزن پیش سیناپسی می پردازیم.

مدار کنترل وزن پس سیناپسی شامل قسمت های زیر می باشد:

 • مدار نورن I&F تعمیم یافته (نورون DPI).
 • مدار انتگرال گیر زوج تفاضلی به عنوان سیناپس.
 • مقایسه گر ولتاژ.
 • مقایسه گر جریان.

مدار آپدیت وزن پیش سیناپسی نیز شامل قسمت های زیر می باشد:

 • بلوک ورودی AER.
 • تقویت کننده با فیدبک مثبت.
 • سوییچ های ترانزیستوری.
 • مدار DPI.

تعداد پیاده سازی های VLSI از شبکه های عصبی بر پایۀ اسپایک روز به روز و به طور پیوسته در حال افزایش است و استفاده از این سیستم ها نیز بیش از پیش در حال فراگیر شدن است. برای استفادۀ بهتر و بیشتر از این سیستم ها، باید برای آن ها الگوریتم ها و مدارهای یادگیری را که از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار هستند طراحی کنیم. مدارهای یادگیری باید به شبکۀ عصبی توانایی تشخیص و دسته بندی الگوهای ورودی پیچیده را ببخشند. این مدارهای یادگیری به طور معمول همراه بامدار نورون های خطی Integrate and Fire استفاده شده اند، اما چون امروزه دستۀ جدیدی از نورون های سیلیکونی در حال توسعه هستند، باید نحوۀ ارتباط مدارهای یادگیری با مدارهای نورونی جدید بررسی و ارزیابی شود. در این پژوهش ما یک پیاده سازی VLSI جدید از یک مدار یادگیری بر پایۀ اسپایک که شامل دو بخش ماژول کنترل وزن پس سیناپسی و ماژول آپدیت وزن پیش سیناپسی است را ارائه می دهیم. مدار جدیدی که ما در این جا پیشنهاد می دهیم شامل یک مدار نورون I&F تعمیم یافته (نورون DPI)، مدار انتگرال گیر زوج تفاضلی به عنوان سیناپس، آپ امپ به عنوان مقایسه گر ولتاژ و مدارهای WTA و آستروسیت آنالوگ به عنوان مقایسه گر جریان می باشد. مدار با استفاده از نرم افزار HSPICE و با تکنولوژی CMOS 0.35µm برای هر دو نوع ترانزیستورهای NMOS و PMOS شبیه سازی شده است و نتایج حاصل نیز عملکرد قابل قبول مدار پیشنهادی را تأیید می کنند. همچنین سطح اشغال شده توسط مدار پیشنهادی حدود 106 µm × 146 µm است که با نرم افزار Cadence طراحی شده است.

 

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: مقدمه و کلیات

پیشگفتار

هدف تحقیق

ابزار گردآوری داده ها

نرم افزار شبیه سازی

فرض های در نظر گرفته شده

ساختار پروژه

فصل دوم: مفاهیم اولیه و پیشینه پژوهش

مقدمه

شبکه عصبی بیولوژیکی

نورون

جسم سلولی یا پریکاریون

دندریت

آکسون

سیناپس

پتانسیل غشا

پتانسیل کنش

آستروسیت

بررسی کارهای قبلی انجام شده در رابطه با پیاده سازی مداری نورون

بررسی کارهای قبلی انجام شده در رابطه با پیاده سازی مداری سیناپس

بررسی کارهای قبلی انجام شده در رابطه با پیاده سازی مداری آستروسیت

بررسی برخی از کارهای قبلی انجام شده در رابطه با پیاده سازی مداری مکانیسم های یادگیری

فصل سوم: تئوری استفاده شده در تحقیق و مدار پیشنهادی

مقدمه

مکانیسم یادگیری بر پایۀ اسپایک

مدار کنترل وزن پس سیناپسی

مدار آپدیت وزن پیش سیناپسی

نتیجه گیری از مدار یادگیری بر پایۀ اسپایک

روند طراحی مدار پیشنهادی برای قسمت کنترل وزن پس سیناپسی

تحلیل و بررسی مدار نورون I&F تعمیم یافته

نحوۀ عملکرد مدار نورون I&F تعمیم یافته

تحلیل و بررسی مدار DPI به عنوان سیناپس

تحلیل و بررسی مدار آستروسیت آنالوگ

تحلیل و بررسی مدار مقایسه گر جریان Winner-Take-All

مقایسه گر ولتاژ

فصل چهارم: نتایج شبیه سازی

مقدمه

پارامترهای مداری نورون I&F تعمیم یافته

پارامترهای مداری آستروسیت آنالوگ

پارامترهای مداری سیناپس DPI

پارامترهای مداری مقایسه گرهای جریان CC2 و CC3

مقایسه گر ولتاژ

لی اوت مدار پیشنهادی

نتایج شبیه سازی مدار آستروسیت

نتایج شبیه سازی شبکۀ عصبی کوچک شامل سه نورون و یک آستروسیت

نتایج شبیه سازی مدار نورون با جریان ورودی 20 pA

مقایسۀ نتایج شبیه سازی مدارهای با آستروسیت و بدون آستروسیت با جریان ورودی 20 pA

نتایج جریان های خروجی و ولتاژهای خروجی سیناپس و آستروسیت با جریان ورودی 25 pA

نتایج جریان های خروجی مدار پیشنهادی و مدار بدون آستروسیت به ازای شش جریان ورودی مختلف

نتیجه گیری

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مآخذ

فهرست شکل ها

فهرست جدول ها

چکیده انگلیسی

 

این فایل می تواند به عنوان یک مرجع در رشته مهندسی الکترونیک در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار بگیرد. در صورت نیاز به فایل های شبیه سازی می توانید با شماره تلفن 09183865359 تماس بگیرید.


مقاله فارسی با عنوان مدیریت بهینه ریز شبکه های هوشمند نامتعادل با قید کیفیت توان در طول چند انتقال زمان بندی شده بین حالت های متصل به شبکه و جزیره ای به صورت Word در 22 صفحه

مقاله فارسی با عنوان مدیریت بهینه ریز شبکه های هوشمند نامتعادل با قید کیفیت توان در طول چند انتقال زمان بندی شده بین حالت های متصل به شبکه و جزیره ای به صورت Word در 22 صفحه

مقاله فارسی با عنوان مدیریت بهینه ریز شبکه های هوشمند نامتعادل با قید کیفیت توان در طول چند انتقال زمان بندی شده بین حالت های متصل به شبکه و جزیره ای به صورت Word در 22 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

در سال های اخیر کیفیت توان تحویل شده به مصرف کنندگان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در ریز شبکه ها که شامل بارها، تولید حاصل از منابع متداول و تجدید پذیر و ادوات ذخیره انرژی (ES) هستند، وجود بارهای غیر خطی می تواند منجر به آلودگی هارمونیکی در ولتاژهای شین دیگر اعضای ریز شبکه شود. این مسأله می تواند منجر به اثرات نامطلوبی مانند گرما، گشتاورهای توالی منفی و عملکرد نادرست ادوات حفاظتی شود. اگر برخی اعضای ریز شبکه نسبت به هارمونیک های ولتاژ حساس باشند، کیفیت توان تحویلی باید در الگوریتم های بهینه سازی ریز شبکه مورد توجه قرار گیرد. سیستم مدیریت انرژی (EMS) مسئول بهینه سازی متمرکز عملکرد ریز شبکه است. بهینه سازی هوشمند بارها توسط بهینه کردن مقادیر و بازه های تبادل توان و کاهش توان، پاسخ تقاضا (DR) نامیده می شود.

ریز شبکه ها از طریق پست ها به شبکه اصلی متصل شده و می توانند در حالت متصل به شبکه یا حالت جزیره ای کار کنند. انتقال بین حالت های متصل به شبکه و جزیره ای می تواند برای نگهداری پست، برای مدیریت تراکم انتقال یا به علت تولید ناکافی در شبکه انتقال بالادست، زمان بندی شود. در حالت جزیره ای، ژنراتورهای قابل توزیع متداول با مشخصات دروپ خود و فراهم کردن توان راکتیو، مسئول کنترل توازن توان و فرکانس هستند. پس از رفع علت جزیره ای شدن، سیستم پس از همگام سازی صحیح، به حالت متصل به شبکه باز می گردد و این عملکرد می تواند چندین بار در طول بازه زمان بندی تکرار شود.

 

فهرست مطالب:

نامگذاری ها

نمادها

مقدمه

بیان مسئله

نوآوری های روش پیشنهادی

فرمول بندی مسئله

تابع هدف

قیود عملیاتی

قیود بازه های متصل به شبکه

قیود بازه های جزیره ای

قیود شبکه و کیفیت توان

قیود هارمونیک

نتایج و بحث


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اسپین و گشتاور هسته ای در 24 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اسپین و گشتاور هسته ای در 24 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اسپین و گشتاور هسته ای در 24 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

اسپین از خاصیت‌های بنیادی ذرات زیراتمی است که معادل کلاسیک ندارد و یک خاصیت کوانتومی به‌شمار می‌آید. نزدیک‌ترین خاصیت کلاسیک به اسپین اندازه‌حرکت زاویه‌ای است. در مکانیک کوانتوم عملگر اسپین درست از همان قانون جابجایی عملگر اندازه‌حرکت زاویه‌ای پیروی می‌کند. از لحاظ ریاضی اسپین‌های گوناگون جنبه‌های نمایش‌یافته (Representation) مختلف گروه (SU(۲ هستند در حالی که اندازه‌حرکت زاویه‌ای از جبر لی(SO(۳ پیروی می‌کند. همان‌طور که ذره‌های بنیادی جرم و بار متفاوت دارند، اسپین متفاوت نیز دارند. اسپین یک ذره می‌تواند صفر یا هر عدد صحیح ونیم‌صحیح بزرگ‌تر از صفر باشد، یعنی ‎ ۱/۲ یا ‎۱ یا ‎ ۳/۲ و الی آخر. مثلاً اسپین الکترون ‎۱/۲ و اسپین فوتون ۱ و اسپین گراویتون ۲ است. به ذراتی که اسپین نیم‌صحیح دارند اصطلاحاً فرمیون و به ذراتی که اسپین صحیح دارند بوزون می‌گویند. ثابت می‌شود که فرمیون‌ها و بوزون‌ها از قوانین آماری متفاوتی پیروی می‌کنند که به اولی آمار فرمی-دیراک و به دومی آمار بوز-اینشتین می‌گویند.

به عبارت دیگر گشتاور در حرکت چرخشی؛ معادل نیرو در حرکت انتقالی است. به عنوان مثال برای باز کردن درب، نیرویی به دستگیره(به‌طور عمود به صفحه درب)به آن وارد می‌کنیم تا درب حول محور چرخشش(لولا)، بگردد. اگر نیروی وارد شده به لولا نزدیکتر باشد یا زاویهٔ بردار نیرو با صفحهٔ درب کمتر از 90 درجه باشد، باید نیروی بیش تری نسبت به حالت قبل به درب وارد کنیم تا درب به همان صورت قبل بگردد. پس گشتاور نیرو هم با مقدار نیرو و زاویه اعمال آن و هم با فاصلهٔ آن از محور چرخش رابطهٔ مستقیم دارد. گشتاور نیروی وارد بر جسم از رابطه τ=rF بدست می‌آید که در آن r فاصله نقطه اعمال نیرو تا تکیه گاه (درصورتیکه تکیه گاه موجود نباشد، فاصله نقطه اعمال نیرو تا مرکز جرم جسم را در نظر گیرید) است؛ لذا علاوه بر نیرو، با افزایش فاصله اثر نیرو از تکیه گاه هم می‌توان گشتاور وارد بر جسم را تغییر داد.

 

فهرست مطالب:

اسپین هسته

عدد کوانتومی L

تکانه زاویه ای کل الکترونها

گشتاور مغناطیسی

مگنتون هسته ای

مگنتون بور

ساختار فوق ریز

حاصلضرب L.S

تراز انرژی ساختار ریز

مدل برداری برای جمع

شکافتگی ترازهای انرژی برای اثر عادی زیمان

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شکافت هسته ای در 126 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شکافت هسته ای در 126 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شکافت هسته ای در 126 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

شکافت هسته‌ای یا فیژن (به انگلیسی: Nuclear fission) فرایندی است که در آن یک اتم سنگین مانند اورانیوم به دو اتم سبکتر تبدیل می‌شود. وقتی هسته‌ای با عدد اتمی زیاد شکافته شود، بر پایه فرمول انیشتین، مقداری از جرم آن به انرژی تبدیل می‌شود. از این انرژی در تولید برق (درنیروگاه هسته‌ای) یا تخریب (سلاح‌های هسته‌ای) استفاده می‌شود.

برای ایجاد شکافت هسته‌ای نیاز به بمب باران نوترونی است. یعنی نوترونی را که سرعت آن با سرعت نور برابری می‌کند توسط آبهای سنگینکاهش سرعت پیدا کنند تا بعد از ناپایدار شدن هسته اتم، اتم تجزیه شود. (در اورانیوم پس از تجزیه عناصر باریم و کریپتون و 2 یا 3 عدد نوترون پس داده می‌شود)

اوتوهان زمانی که قصد داشت از بمباران اورانیوم با نوترون آن را به رادیم تبدیل کند دریافت که به اتم بسیار کوچک‌تری دست یافته‌است. در تمامواکنش هسته‌ای که تا ان زمان شناخته شده بود تنها ذرات کوچک از هسته جدا می‌شدند اما این بار یک تقسیم بزرگ رخ داده بود. لیزه مایتنر و اوتو رابرت فریش دریافتند که فراوردهٔ این بمباران نوترونی باریم است و جرم هر اتم اورانیم هنگام تبدیل شدن به ذرات کوچک‌تر به اندازهٔ یک پنجم جرم یک پروتون کاهش می‌یابد و این جرم مطابق رابطهٔ اینشتین E=mc² به انرژی تبدیل شده‌است. به خاطر شباهت این پدیدهٔ تقسیم هسته با تقسیم سلولی مایتنر و فریش آن را شکافت نامیدند. مقالهٔ این یافته در یازدهم فوریهٔ ۱۹۳۹ در نشریهٔ نیچر با عنوان «واکنش هسته‌ای نوع جدید» منتشر شد.

در تصویر اتم اورانیم-۲۳۵ دیده می‌شود که پس از برخورد یک نوترون به ایزوتوپ اورانیوم-۲۳۶ تبدیل شده و به سرعت متلاشی شده و پرتوهای رادیو اکتیو از خود ساطع می‌کند. سپس به دو عنصر باریم-۱۴۱ و کریپتون-۹۲ تقسیم شده و به پایداری می‌رسد و در ضمن ۲/۵ عدد نوترون دیگر آزاد می‌کند که هر یک موجب شکافت یک هستهٔ اورانیوم دیگر می‌شوند و این واکنش زنجیره‌ای مرتب ادامه پیدا می‌کند.

 

فهرست مطالب:

تاریخچه شکافت هسته ای

چگونگی شکافت هسته ای

تولید نوکلئیدها

شکافت اورانیوم - 235

هان و اشتراسمان

مدل قطره اي

دو صورت فرآیند شکافت

فرآورده های شکافت

تعداد نوترون هاي گسيل شده

تغییرات بر حسب انرژی

(S(E

طیف انرژی نوترون شکافت

متوسط انرژی نوترونها

سطح مقطع های شکافت

واکنش زنجيره اي و کنترل آن به وسيله راکتور

فرمی و زیلارد

تعریف راکتور

انواع راکتور

کاربردهای راکتور

ضریب تکثیر موثر

اورانيوم غني سازي شده

راکتورهاي قدرت

راکتورهاي تحقيقاتي

ويژگيهاي طراحي اساسي راکتورهاي تحقيقاتي

راکتور مبدل

طبقه بندي راكتورهاي هسته اي قدرت

راكتورهاي آب سبك

راكتور آب تحت فشار

اجزای راکتور آب تحت فشار

راكتور آب جوش

راكتورهاي آب سنگين

راكتورهايي كه با گاز خنك مي شوند

راکتورهای هسته‌ ای با دمای بالا

راكتورهاي با دماي بالاي توريوم

راكتور RBMK

راكتورهاي زاياي سريع

معيارهاي مقايسه و انتخاب مواد راکتور

انواع سوخت راکتور

اورانیوم

پلوتونیم

توریم

كند كننده ها

آب

آب سنگین

گرافیت

خنک کننده ها

فلزات مایع

بمبهای شکافتی

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی واکنش های هسته ای و انواع آن ها در 75 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی واکنش های هسته ای و انواع آن ها در 75 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی واکنش های هسته ای و انواع آن ها در 75 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

در واکنش‌های شکافت هسته‌ای مقادیر زیادی نیز انرژی آزاد می‌گردد (در حدود 200Mev)، اما مسئله مهم‌تر اینکه نتیجه شکستن هسته اورانیوم-۲۳۵، آزادی دو نوترون است که می‌تواند دو هستهدیگر را شکسته و چهار نوترون را به وجود آورد. این چهار نوترون نیز چهار هسته اورانیوم-۲۳۵ را می‌شکند. چهار هسته شکسته شده تولید هشت نوترون می‌کنند که قادر به شکستن همین تعداد هسته اورانیوم می‌باشند، سپس شکست هسته‌ای و آزاد شدن نوترون‌ها به صورت زنجیروار به سرعت تکثیر و توسعه می‌یابد.

در هر دوره تعداد نوترون‌ها دو برابر می‌شود، در یک لحظه واکنش زنجیری خود بخودی شکست هسته‌ای شروع می‌گردد. در واکنش‌های کنترل شده هسته‌ای تعداد شکست در واحد زمان و نیز مقدار انرژی به‌تدریج افزایش یافته و پس از رسیدن به مقداری دلخواه ثابت نگهداشته می‌کرد.

انواع واکنش‌های هسته‌ای

واکنش‌های هسته‌ای به سه صورت شکافت هسته‌ای، همجوشی هسته‌ای (گداخت هسته‌ای) و NCD است که بسته به نوع مواد پرتوزا استفاده شده انجام می‌گیرند.

واکنشگاه‌های هسته‌ای (رآکتور هسته‌ای) بسته به اینکه چه نوع کاربردی داشته باشند از یکی از این دو نوع واکنش بهره می‌گیرند.

در واکنشگاه‌های هسته‌ای (رآکتور هسته‌ای) دو میله ماده پرتوزا (رادیو اکتیو) یکی به‌عنوان سوخت و دیگری به‌عنوان آغازگر بکار می‌رود. میزان این دو ماده بسته به نوع واکنش، اندازه واکنشگاه و نوع فراورده نهایی بدقت محاسبه و کنترل می‌شود. در رآکتور هسته‌ای همیشه دو عنصر پرتوزا به یک یا چند عنصر پرتوزا دیگر تبدیل می‌شوند که این عناصر بدست آمده یا مورد مصرف صنعتی یا پزشکی دارند یا به صورت پسماند هسته‌ای نابود می‌شوند. حاصل این فرایند مقادیر زیادی انرژی است که به صورت امواج اتمی و الکترومغناطیس آزاد می‌گردد. این امواج شامل ذرات نوترینو، آلفا، بتا، پرتو گاما، امواج نوری و فروسرخ است که باید به‌طور کامل کنترل شوند.

امواج آلفا، بتا و گامای تولیدی توسط واکنش هسته‌ای به‌عنوان محرک برای ایجاد واکنش‌های هسته‌ای دیگر در رآکتورهای مجاور برای تولید ایزوتوپهای ویژه بکار می‌روند. انرژی گرمایشی حاصل از این واکنش و تبدیل این عناصر پرتوزا در واکنشگاه‌های صنعتی برای تولید بخار آب و تولید برق بکار می‌رود. برای نمونه انرژی حاصل از واکنش یک گرم اورانیوم معادل انرژی گرمایشی یک میلیون لیتر نفت خام است. قابل تصور است که این میزان انرژی با توجه به سطح پایداری ماده پرتوزا در واکنش‌های هسته‌ای تا چه میزان مقرون به صرفه خواهد بود.

کشف انرژی هسته‌ای در جریان جنگ جهانی دوم صورت گرفت و اکنون برای شبکه برق بسیاری از کشورها هزاران مگاوات تهیه می‌کند (نیروگاه هسته ای). بحران انرژی بر اثر بالارفتن قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ استفاده از انرژی شکافت هسته‌ای بیشتر وارد صحنه کرد. در حال حاضر ممالک اروپایی انرژی هسته‌ای را تنها انرژی می‌دانند که می‌تواند در اکثر موارد جایگزین نفت شود. استفاده از انرژی شکافت هسته‌ای که بر روی یک ماده قابل احتراق کانی که به صورت محدود پایه‌گذاری می‌شود. برای سایر کشورها خطرات بسیار دارد در حال حاضر تولید الکتریسته با استفاده از شکافت هسته‌ای کنترل شده به میزان زیادی توسعه یافته و مورد قبول واقع شده‌است. تولید انرژی هسته‌ای در کشورهای توسعه یافته بخش مهمی از طرح انرژی ملی را تشکیل می‌دهد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف واکنش هسته ای

پرتابه سبک

طبقه بندی واکنشها از لحاظ انرژی

نوشتن واکنش هسته ای

طبقه بندی واکنشها از لحاظ نوع ذرات

طبقه بندی واکنشها بر اساس سازوکار حاکم بر فرایند

مشاهده پذیرها

قوانین پایستگی

انرژی واکنشهای هسته ای

انرژی آستانه

انرژی حالت برانگیخته

نحوه انتخاب نوع واکنش

پارامترهای برخورد

ایزواسپین

مولفه محور 3 بردار ایزواسپین کل

سطح مقطع های واکنش

روشهای تجربی

روش طیف نمایی دقیق ذره خروجی b و هسته باقیمانده Y

آشکارسازی

پراکندگی کولنی

پراکندگی هسته ای

واكنشهاي هسته مركب

مقدار تقريبي انرژي سد كولني

ویژگیهای هسته مرکب

واکنشهای مستقیم

ویژگیهای واکنشهای مستقیم

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نیروی بین نوکلئون ها در 18 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نیروی بین نوکلئون ها در 18 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نیروی بین نوکلئون ها در 18 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

در شیمی و فیزیک، یک نوکلئون می‌تواند یک پروتون، یا یک نوترون باشد که در آن نقش به عنوان یک جزء هستهٔ اتم محسوب می‌شود. تعدادنوکلئون‌ها در هسته عدد تودهٔ ایزوتوپ (تعداد نوکلئون) را تعیین می‌کند.

پروتون‌ها و نوترون‌ها اسپین و پاریته ۲/۱ مثبت دارند. تعداد این ذرات هر کدام به ترتیب با نماد Z و N در کنار نام عنصر ذکر می‌شود که مجموع آن‌ها به‌نام عدد جرمی با نماد A مشخص می‌شود واین ذرات از سه کوارک تشکیل شده‌اند و جزو خانوادهٔ فرمیون‌ها هستند.

تا دههٔ ۱۹۶۰، نوکلئون‌ها به عنوان ذرات بنیادی، نه آن‌که خود از قطعات کوچکتر تشکیل شده‌باشند شناخته می‌شدند. در حال حاضر آن‌ها ذرات ترکیبی (کامپوزیتی)؛ ساخته شده از سه کوارک با هم متصل که توسط نیروی هسته‌ای قوی با هم متصل هستند، شناخته می‌شوند. . تعامل بین دو یا چند نوکلئون تعامل بین نوکلئونی یا نیروی هسته‌ای نامیده می‌شود که در نهایت بوسیلهٔ تعامل قوی ایجاد می‌شود. (قبل از کشف کوارک‌ها، اصطلاح «تعامل قوی» به تعاملات بین اینترنوکلئونی اشاره دارد).

 

فهرست مطالب:

خواص نیروی نوکلئون - نوکلئون

تعریف دوترون

انرژی بستگی دوترون

سه روش اندازه گیری انرژی بستگی دوترون

پتانسیل نوکلئون - نوکلئون

معادله شعاعی

نیروی بین نوکلئون ها

جرم کاهش یافته

مقادیر عمق چاه پتانسیل و شعاع دوترون

اسپین دوترون

گشتاور دو قطبی مغناطیسی دوترون

گشتاور چهار قطبی الکتریکی دوترون

خواص نیروی هسته ای


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نسبیت و الکترومغناطیس در 54 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نسبیت و الکترومغناطیس در 54 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نسبیت و الکترومغناطیس در 54 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

نظریهٔ نسبیَت دو نظریه اصلی و معروف نسبیت خاص و نسبیت عام آلبرت اینشتین را در بر می‌گیرد. ایده اصلی این نظریه آن است که زمان و فضا با هم مرتبط هستند، نه جدا از هم و ثابت.

آغاز به کار بردن عبارت «نظریهٔ نسبیت» به ۱۹۰۶ بر می‌گردد؛ هنگامی که ماکس پلانک ترکیب «نظریه نسبی» (در آلمانی: Relativtheorie) را به کار برد و بر چگونگی به کار برده شدن اصل نسبیت توسط این نظریه تأکید کرد. اما این آلفرد بوخرر بود که در بخش بحث مقاله پلانک، برای نخستین بار ترکیب «نظریه نسبیت» (در آلمانی: Relativitätstheorie) را به کار برد.

نسبیت خاص

نسبیت خاص نگره‌ای بر روی ساختار فضازمان است. این نگره در سال ۱۹۰۵ توسط اینشتین و در مقاله‌ای به نام «درباره الکترودینامیک اجسام در حال حرکت» ارایه شد. این نگره بر پایه دو فرضی است که در تناقض با مکانیک کلاسیک هستند:

 1. قوانین فیزیک در دستگاه ناظر کلی (نظارت کیهانی) برای همهٔ اجسام یکسان و واحد است. (اصل نسبیت).
 2. سرعت نور در خلأ برای همه ناظران، صرفنظر از حرکت نسبیشان یا حرکت منبع تولیدکننده نور، ثابت است.

چنین نگره‌ای همخوانی بهتری با آزمایش‌های تجربی نشان می‌دهد. برای نمونه، آزمایش مایکلسون-مورلی نه تنها فرض دوم را تأیید می‌نمود که نتایج جالب دیگری را نیز به همراه داشت:

 • نسبیت همزمانی: دو رویداد که برای یک ناظر هم‌زمان هستند، ممکن است برای ناظر دیگری که نسبت به ناظر نخست در حال حرکت است هم‌زمان نباشند.
 • اتساع زمانی: ساعت‌های در حال حرکت گذر زمان کمتری را نسبت به ساعت‌های ساکن تجربه می‌کنند و نشان می‌دهند.
 • انقباض طول: اشیاء متحرک، در جهت حرکتشان از دید یک ناظر ایستا کوتاهتر اندازه‌گیری می‌شوند.
 • هم‌ارزی جرم و انرژی: E=mc^{2} جرم و انرژی با هم هم‌ارز هستند و به هم تبدیل می‌شوند.
 • نور بیشترین سرعت ممکن را دارد: هیچ جسم مادی یا پیامی نمی‌تواند با سرعتی بیشتر از سرعت نور در خلاء سفر کند.
 • جاذبه در فضا با سرعت نور حرکت می‌کند، نه سریعتر یا بی‌درنگ.

ویژگی تعریف‌کننده نسبیت خاص در جابجایی ترادیسی‌های گالیله مورد استفاده در مکانیک کلاسیک با تبدیلات لورنتس است.

نسبیت عام

نسبیت عام، نظریه‌ای هندسی برای گرانش است که در سال ۱۹۱۶ توسط آلبرت اینشتین مطرح گردید و تصویر کنونی فیزیک جدید از گرانش را تشکیل می‌دهد. نسبیت عام، نظریه نسبیت خاص و قانون جهانی گرانش نیوتن را تعمیم می‌دهد و توصیفی یکتا از گرانش به عنوان یک ویژگی هندسی فضا و زمان، یا فضازمان ارائه می‌کند. به خصوص در این نظریه، انحنای فضازمان، به‌طور مستقیم بهانرژی و تکانه هر ماده و تابشی که موجود باشد مربوط است. این رابطه توسط معادلات میدان اینشتین مشخص می‌گردد ٬که یک دستگاه معادلات مشتقات پاره‌ای را تشکیل می‌دهند.

برخی از پیش‌بینی‌های نظریه نسبیت عام ٬به خصوص موارد مرتبط با گذشت زمان، هندسهٔ فضا٬حرکت اجسام هنگام سقوط آزاد و انتشار نور، با پیش‌بینی‌های نظریه‌های فیزیک کلاسیک تفاوت بسیاری دارند. برای نمونه از چنین تفاوت‌هایی، می‌توان به اتساع گرانشی زمان، همگرایی گرانشی، انتقال به سرخ گرانشی نور و تاخیر زمانی گرانشی اشاره کرد. پیش‌بینی‌های نظریه نسبیت عام در همه آزمون‌ها تا به امروز تأیید شده‌اند. هرچند نسبیت عام تنها نظریه نسبیتی نور نیست، ساده‌ترین نظریه‌ای است که با آزمایش‌ها مطابقت دارد. البته پرسش‌های بدون پاسخی باقی مانده‌اند، که بنیادی‌ترین آن‌ها چگونگی آشتی دادن نسبیت عام با فیزیک کوانتومی برای ایجاد یک نظریه خود-سازگار و کامل از گرانش کوانتومی می‌باشد.

نظریه اینشتین نتایج اخترفیزیکی مهمی به دنبال دارد. برای مثال، وجود سیاه‌چاله‌ها را نشان می‌دهد (مکان‌هایی در فضا که در آن فضا و زمان طوری ناهموار شده‌اند که هیچ چیز، حتی نور نمی‌تواند از آن فرار کند)، حالتی که در پایان عمر برای ستاره‌های پرجرم ایجاد می‌گردد. شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد تابش‌های شدید گسیل شده از برخی اجسام نجومی، مربوط به سیاه‌چاله‌ها است. برای مثال، ریزاختروش‌ها یا هسته کهکشانی فعال نتیجه حضور سیاه‌چاله‌های ستاره‌وار و سیاه‌چاله‌هایی با جرم‌های بسیار بسیار بیشتر هستند. خم‌شدن نور توسط گرانش می‌تواند منجر به پدیده‌ای موسوم به همگرایی گرانشی گردد که موجب دیده شدن چند تصویر از یک شئ نجومی دور، در آسمان می‌شود. نسبیت عام همچنین وجود امواج گرانشی را پیش‌بینی می‌کند. مشاهده و اندازه‌گیری مستقیم آن‌ها هدف پروژه‌هایی نظیر لیگو، آنتن فضایی تداخل‌سنج لیزری ناسا/اسا و آرایه‌های گوناگون زمان‌سنجی تپ‌اختر است. در ۱۱ فوریه ۲۰۱۶ پژوهشگران در LIGO موفق به مشاهده مستقیم امواج گرانشی برای نخستین بار شدند. همچنین، نسبیت عام اساس مدل‌های کنونی کیهان‌شناختی از یک جهان در حال انبساط است.

 

فهرست مطالب:

نسبیت و الکترومغناطیس

چگونه میدان مغناطیسی صرفا بدلیل حرکت بصورت یک میدان الکتریکی نمود می کند؟

سیم حامل جریان

چگالی نسبیتی شدت جریان

مولفه های چگالی شدت جریان

رابطه چگالی شدت جریان و چگالی بار فضا - زمانی

معادلات تبدیل برای E و B

تبدیلات میدان مغناطیسی

میدان حاصل از یک بار نقطه ای متحرک با حرکت یکنواخت

میدانها در مجاورت یک سیم حامل جریان

ناوردایی معادلات ماکسول

نمایش هندسی فضا - زمان

جهانخط های ویژه

معادلات لورنتس با استفاده از نماد جدید w=ct

جهانخط ها و زمان

ساعت های متحرک: همزمانی

مخروط نوری

بازه فضا - زمان

ناورداهای فضا - زمان

پارادکس های نسبیت خاص

پارادکس دوقلوها

نسبیت عام (1916)

اصل هم ارزی

هم ارزی شتاب و گرانش

خم شدن پرتوهای نور در میدان گرانشی

و...

به همراه مثال های حل شده.


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی دینامیک نسبیتی در 41 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی دینامیک نسبیتی در 41 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی دینامیک نسبیتی در 41 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریهٔ نسبیَت دو نظریه اصلی و معروف نسبیت خاص و نسبیت عام آلبرت اینشتین را در بر می‌گیرد. ایده اصلی این نظریه آن است که زمان و فضا با هم مرتبط هستند، نه جدا از هم و ثابت.

آغاز به کار بردن عبارت «نظریهٔ نسبیت» به ۱۹۰۶ بر می‌گردد؛ هنگامی که ماکس پلانک ترکیب «نظریه نسبی» (در آلمانی: Relativtheorie) را به کار برد و بر چگونگی به کار برده شدن اصل نسبیت توسط این نظریه تأکید کرد. اما این آلفرد بوخرر بود که در بخش بحث مقاله پلانک، برای نخستین بار ترکیب «نظریه نسبیت» (در آلمانی: Relativitätstheorie) را به کار برد.

نسبیت خاص

نسبیت خاص نگره‌ای بر روی ساختار فضازمان است. این نگره در سال ۱۹۰۵ توسط اینشتین و در مقاله‌ای به نام «درباره الکترودینامیک اجسام در حال حرکت» ارایه شد. این نگره بر پایه دو فرضی است که در تناقض با مکانیک کلاسیک هستند:

 1. قوانین فیزیک در دستگاه ناظر کلی (نظارت کیهانی) برای همهٔ اجسام یکسان و واحد است. (اصل نسبیت).
 2. سرعت نور در خلأ برای همه ناظران، صرفنظر از حرکت نسبیشان یا حرکت منبع تولیدکننده نور، ثابت است.

چنین نگره‌ای همخوانی بهتری با آزمایش‌های تجربی نشان می‌دهد. برای نمونه، آزمایش مایکلسون-مورلی نه تنها فرض دوم را تأیید می‌نمود که نتایج جالب دیگری را نیز به همراه داشت:

 • نسبیت همزمانی: دو رویداد که برای یک ناظر هم‌زمان هستند، ممکن است برای ناظر دیگری که نسبت به ناظر نخست در حال حرکت است هم‌زمان نباشند.
 • اتساع زمانی: ساعت‌های در حال حرکت گذر زمان کمتری را نسبت به ساعت‌های ساکن تجربه می‌کنند و نشان می‌دهند.
 • انقباض طول: اشیاء متحرک، در جهت حرکتشان از دید یک ناظر ایستا کوتاهتر اندازه‌گیری می‌شوند.
 • هم‌ارزی جرم و انرژی: E=mc^{2} جرم و انرژی با هم هم‌ارز هستند و به هم تبدیل می‌شوند.
 • نور بیشترین سرعت ممکن را دارد: هیچ جسم مادی یا پیامی نمی‌تواند با سرعتی بیشتر از سرعت نور در خلاء سفر کند.
 • جاذبه در فضا با سرعت نور حرکت می‌کند، نه سریعتر یا بی‌درنگ.

ویژگی تعریف‌کننده نسبیت خاص در جابجایی ترادیسی‌های گالیله مورد استفاده در مکانیک کلاسیک با تبدیلات لورنتس است.

نسبیت عام

نسبیت عام، نظریه‌ای هندسی برای گرانش است که در سال ۱۹۱۶ توسط آلبرت اینشتین مطرح گردید و تصویر کنونی فیزیک جدید از گرانش را تشکیل می‌دهد. نسبیت عام، نظریه نسبیت خاص و قانون جهانی گرانش نیوتن را تعمیم می‌دهد و توصیفی یکتا از گرانش به عنوان یک ویژگی هندسی فضا و زمان، یا فضازمان ارائه می‌کند. به خصوص در این نظریه، انحنای فضازمان، به‌طور مستقیم بهانرژی و تکانه هر ماده و تابشی که موجود باشد مربوط است. این رابطه توسط معادلات میدان اینشتین مشخص می‌گردد ٬که یک دستگاه معادلات مشتقات پاره‌ای را تشکیل می‌دهند.

برخی از پیش‌بینی‌های نظریه نسبیت عام ٬به خصوص موارد مرتبط با گذشت زمان، هندسهٔ فضا٬حرکت اجسام هنگام سقوط آزاد و انتشار نور، با پیش‌بینی‌های نظریه‌های فیزیک کلاسیک تفاوت بسیاری دارند. برای نمونه از چنین تفاوت‌هایی، می‌توان به اتساع گرانشی زمان، همگرایی گرانشی، انتقال به سرخ گرانشی نور و تاخیر زمانی گرانشی اشاره کرد. پیش‌بینی‌های نظریه نسبیت عام در همه آزمون‌ها تا به امروز تأیید شده‌اند. هرچند نسبیت عام تنها نظریه نسبیتی نور نیست، ساده‌ترین نظریه‌ای است که با آزمایش‌ها مطابقت دارد. البته پرسش‌های بدون پاسخی باقی مانده‌اند، که بنیادی‌ترین آن‌ها چگونگی آشتی دادن نسبیت عام با فیزیک کوانتومی برای ایجاد یک نظریه خود-سازگار و کامل از گرانش کوانتومی می‌باشد.

نظریه اینشتین نتایج اخترفیزیکی مهمی به دنبال دارد. برای مثال، وجود سیاه‌چاله‌ها را نشان می‌دهد (مکان‌هایی در فضا که در آن فضا و زمان طوری ناهموار شده‌اند که هیچ چیز، حتی نور نمی‌تواند از آن فرار کند)، حالتی که در پایان عمر برای ستاره‌های پرجرم ایجاد می‌گردد. شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد تابش‌های شدید گسیل شده از برخی اجسام نجومی، مربوط به سیاه‌چاله‌ها است. برای مثال، ریزاختروش‌ها یا هسته کهکشانی فعال نتیجه حضور سیاه‌چاله‌های ستاره‌وار و سیاه‌چاله‌هایی با جرم‌های بسیار بسیار بیشتر هستند. خم‌شدن نور توسط گرانش می‌تواند منجر به پدیده‌ای موسوم به همگرایی گرانشی گردد که موجب دیده شدن چند تصویر از یک شئ نجومی دور، در آسمان می‌شود. نسبیت عام همچنین وجود امواج گرانشی را پیش‌بینی می‌کند. مشاهده و اندازه‌گیری مستقیم آن‌ها هدف پروژه‌هایی نظیر لیگو، آنتن فضایی تداخل‌سنج لیزری ناسا/اسا و آرایه‌های گوناگون زمان‌سنجی تپ‌اختر است. در ۱۱ فوریه ۲۰۱۶ پژوهشگران در LIGO موفق به مشاهده مستقیم امواج گرانشی برای نخستین بار شدند. همچنین، نسبیت عام اساس مدل‌های کنونی کیهان‌شناختی از یک جهان در حال انبساط است.

 

فهرست مطالب:

مکانیک و نسبیت

اشکالات مکانیک کلاسیک

تکانه نسبیتی

در سرعت های بالا آیا جرم افزایش می یابد یا تکانه؟

جرم سکون

تکانه نسبیتی و مولفه های آن

انرژی نسبیتی

انرژی کل و انرژی سکون

تکانه و انرژی

ذرات بدون جرم

تبدیلات نسبیتی اندازه حرکت و انرژی

تبدیلات نیرو

برخورد ناکشسان

و...

به همراه مثال های حل شده.


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سینماتیک نسبیتی در 73 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سینماتیک نسبیتی در 73 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سینماتیک نسبیتی در 73 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریهٔ نسبیَت دو نظریه اصلی و معروف نسبیت خاص و نسبیت عام آلبرت اینشتین را در بر می‌گیرد. ایده اصلی این نظریه آن است که زمان و فضا با هم مرتبط هستند، نه جدا از هم و ثابت.

آغاز به کار بردن عبارت «نظریهٔ نسبیت» به ۱۹۰۶ بر می‌گردد؛ هنگامی که ماکس پلانک ترکیب «نظریه نسبی» (در آلمانی: Relativtheorie) را به کار برد و بر چگونگی به کار برده شدن اصل نسبیت توسط این نظریه تأکید کرد. اما این آلفرد بوخرر بود که در بخش بحث مقاله پلانک، برای نخستین بار ترکیب «نظریه نسبیت» (در آلمانی: Relativitätstheorie) را به کار برد.

نسبیت خاص

نسبیت خاص نگره‌ای بر روی ساختار فضازمان است. این نگره در سال ۱۹۰۵ توسط اینشتین و در مقاله‌ای به نام «درباره الکترودینامیک اجسام در حال حرکت» ارایه شد. این نگره بر پایه دو فرضی است که در تناقض با مکانیک کلاسیک هستند:

 1. قوانین فیزیک در دستگاه ناظر کلی (نظارت کیهانی) برای همهٔ اجسام یکسان و واحد است. (اصل نسبیت).
 2. سرعت نور در خلأ برای همه ناظران، صرفنظر از حرکت نسبیشان یا حرکت منبع تولیدکننده نور، ثابت است.

چنین نگره‌ای همخوانی بهتری با آزمایش‌های تجربی نشان می‌دهد. برای نمونه، آزمایش مایکلسون-مورلی نه تنها فرض دوم را تأیید می‌نمود که نتایج جالب دیگری را نیز به همراه داشت:

 • نسبیت همزمانی: دو رویداد که برای یک ناظر هم‌زمان هستند، ممکن است برای ناظر دیگری که نسبت به ناظر نخست در حال حرکت است هم‌زمان نباشند.
 • اتساع زمانی: ساعت‌های در حال حرکت گذر زمان کمتری را نسبت به ساعت‌های ساکن تجربه می‌کنند و نشان می‌دهند.
 • انقباض طول: اشیاء متحرک، در جهت حرکتشان از دید یک ناظر ایستا کوتاهتر اندازه‌گیری می‌شوند.
 • هم‌ارزی جرم و انرژی: E=mc^{2} جرم و انرژی با هم هم‌ارز هستند و به هم تبدیل می‌شوند.
 • نور بیشترین سرعت ممکن را دارد: هیچ جسم مادی یا پیامی نمی‌تواند با سرعتی بیشتر از سرعت نور در خلاء سفر کند.
 • جاذبه در فضا با سرعت نور حرکت می‌کند، نه سریعتر یا بی‌درنگ.

ویژگی تعریف‌کننده نسبیت خاص در جابجایی ترادیسی‌های گالیله مورد استفاده در مکانیک کلاسیک با تبدیلات لورنتس است.

نسبیت عام

نسبیت عام، نظریه‌ای هندسی برای گرانش است که در سال ۱۹۱۶ توسط آلبرت اینشتین مطرح گردید و تصویر کنونی فیزیک جدید از گرانش را تشکیل می‌دهد. نسبیت عام، نظریه نسبیت خاص و قانون جهانی گرانش نیوتن را تعمیم می‌دهد و توصیفی یکتا از گرانش به عنوان یک ویژگی هندسی فضا و زمان، یا فضازمان ارائه می‌کند. به خصوص در این نظریه، انحنای فضازمان، به‌طور مستقیم بهانرژی و تکانه هر ماده و تابشی که موجود باشد مربوط است. این رابطه توسط معادلات میدان اینشتین مشخص می‌گردد ٬که یک دستگاه معادلات مشتقات پاره‌ای را تشکیل می‌دهند.

برخی از پیش‌بینی‌های نظریه نسبیت عام ٬به خصوص موارد مرتبط با گذشت زمان، هندسهٔ فضا٬حرکت اجسام هنگام سقوط آزاد و انتشار نور، با پیش‌بینی‌های نظریه‌های فیزیک کلاسیک تفاوت بسیاری دارند. برای نمونه از چنین تفاوت‌هایی، می‌توان به اتساع گرانشی زمان، همگرایی گرانشی، انتقال به سرخ گرانشی نور و تاخیر زمانی گرانشی اشاره کرد. پیش‌بینی‌های نظریه نسبیت عام در همه آزمون‌ها تا به امروز تأیید شده‌اند. هرچند نسبیت عام تنها نظریه نسبیتی نور نیست، ساده‌ترین نظریه‌ای است که با آزمایش‌ها مطابقت دارد. البته پرسش‌های بدون پاسخی باقی مانده‌اند، که بنیادی‌ترین آن‌ها چگونگی آشتی دادن نسبیت عام با فیزیک کوانتومی برای ایجاد یک نظریه خود-سازگار و کامل از گرانش کوانتومی می‌باشد.

نظریه اینشتین نتایج اخترفیزیکی مهمی به دنبال دارد. برای مثال، وجود سیاه‌چاله‌ها را نشان می‌دهد (مکان‌هایی در فضا که در آن فضا و زمان طوری ناهموار شده‌اند که هیچ چیز، حتی نور نمی‌تواند از آن فرار کند)، حالتی که در پایان عمر برای ستاره‌های پرجرم ایجاد می‌گردد. شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد تابش‌های شدید گسیل شده از برخی اجسام نجومی، مربوط به سیاه‌چاله‌ها است. برای مثال، ریزاختروش‌ها یا هسته کهکشانی فعال نتیجه حضور سیاه‌چاله‌های ستاره‌وار و سیاه‌چاله‌هایی با جرم‌های بسیار بسیار بیشتر هستند. خم‌شدن نور توسط گرانش می‌تواند منجر به پدیده‌ای موسوم به همگرایی گرانشی گردد که موجب دیده شدن چند تصویر از یک شئ نجومی دور، در آسمان می‌شود. نسبیت عام همچنین وجود امواج گرانشی را پیش‌بینی می‌کند. مشاهده و اندازه‌گیری مستقیم آن‌ها هدف پروژه‌هایی نظیر لیگو، آنتن فضایی تداخل‌سنج لیزری ناسا/اسا و آرایه‌های گوناگون زمان‌سنجی تپ‌اختر است. در ۱۱ فوریه ۲۰۱۶ پژوهشگران در LIGO موفق به مشاهده مستقیم امواج گرانشی برای نخستین بار شدند. همچنین، نسبیت عام اساس مدل‌های کنونی کیهان‌شناختی از یک جهان در حال انبساط است.

 

فهرست مطالب:

زمان و فاصله مطلق نیستند

ثابت بودن سرعت نور

ثابت بودن سرعت نور با تبدیل گالیله سازگار نیست

چه چیزهایی در چارچوب های مختلف یکسان نیست؟

همزمانی در چارچوب های مختلف

جدایی زمانی

بازه های زمانی: رویدادهای همزمان

روش همزمان کردن ساعت ها

تبدیلات لورنتس

تحت چه تبدیلی معادله موج الکترومغناطیسی ناوردا است؟

پیدا کردن تبدیلی برای 't

معادلات تبدیل لورنتس

شکل متقارن تر معادلات

خواص گاما

تبدیلات کامل لورنتس

تبدیل سرعت لورنتس

چند نتیجه از معادلات لورنتس

بعد عرضی تغییر نمی کند

همزمانی رویدادها درصفحه قائم

آزمایشات ذهنی

زمان ویژه

اتساع زمان

آزمایش ساده ای با نور

طول ویژه

انقباض طول

جمع نسبیتی سرعت ها

کشش اتری

پدیده دوپلر

پدیده دوپلر نسبیتی

و...

به همراه مثال های حل شده.


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان خواص مغناطیسی مواد در 46 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان خواص مغناطیسی مواد در 46 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان خواص مغناطیسی مواد در 46 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

مغناطیس واژه‌ای است که برای نشان دادن پاسخ میکروسکوپی ماده به میدان مغناطیسی بکار می‌رود؛ و فاز مغناطیسی ماده را نسبت به این پاسخ دسته‌بندی می‌نماید. برای نمونه شناخته‌شده‌ترین فاز مغناطیس فرومغناطیس است که در آن ماده میدان پایدار مغناطیسی را در خود ایجاد می‌کند. نیکل، کروم، آهن، گادولینیوم و آلیاژهایشان ازین دسته‌اند. البته همهٔ مواد پاسخی در برابر میدان مغناطیسی ار خود نشان می‌دهند. برخی مانند پارامغناطیس جذب میدان می‌شوند و برخی دیگر مانند دیامغناطیس از میدان رانده می‌شوند. برخی دیگر هم رفتارهای پیچیده‌تری دارند. اثر میدان بر برخی مواد قابل چشم‌پوشی است که آن‌ها را نامغناطیس می‌نامند. آلومینیوم، مس، آب و گاز‌ها ازین دسته‌اند.

یک ماده می‌تواند چندین فاز (حالت) مغناطیسی را دارا باشد زیرا دما، فشار و شدت میدان بر فاز (یا همان حالت) مغناطیسی تأثیرگذار خواهد بود.

ارسطو و طالس را می‌توان نخستین کسانی دانست که دربارهٔ مغناطیس گفتگو داشته‌اند. البته در همین زمان (۶۰۰ پیش از میلاد) پزشک بنام هندی سوشروتا، آهنربا را در جراحی بکار می‌برده‌است.

در نوشته‌ای در سده چهارم پیش از میلاد در چین از نوعی سنگ آهن‌ربا صحبت شده‌است. همچنین در نوشته‌های چینی بین سال‌های ۲۰ تا ۱۰۰ پس از میلاد نیز آمده که این‌گونه سنگ سوزن را می‌رباید. شن‌کوا دانشمند برجستهٔ چینی (۴۱۰ تا ۴۷۴ خورشیدی) نخستین کسی بود که به ویژگی جهت‌دار بودن میدان در سوی شمال حقیقی/موقت در ستاره‌شناسی پی برد و قطب‌نما را ساخت.

الکساندر نکام دانشمند انگلیسی نخستین اروپایی بود که در سال ۵۶۶ خورشیدی(۱۱۸۷ میلادی) به شرح مغناطیس پرداخت. در ۶۴۸ خ (۱۲۶۹ میلادی) پیر پلرین دمریکورت نخستین مقاله در شرح ویژگی‌های آهنربا را نوشت. اشرف دانشمند یمنی ۱۳ سال پس از آن به بررسی ویژگی‌های آهنربا و قطب‌نما پرداخت.

در ۹۷۹ خ (۱۶۰۰ م) ویلیام گیلبرت نمونه‌ای از کره زمین بنام ترلا ساخت و با آن اثبات کرد که زمین خود سرچشمه نیروی مغناطیس است (پیش ازین باور این بود که سرچشمه نیروی مغناطیسیستاره قطبی است)

رابطهٔ الکتریسیته و مغناطیس بوسیلهٔ اورستد دانمارکی در سال ۱۱۹۸ خ با دیدن انحراف قطب‌نما در نزدیکی جریان به‌طور اتفاقی اثبات شد. آمپر، فارادی و گوس این موضوع را پیگیری کردند. ماکسولبا معادلات خود رابطه بین مغناطیس الکتریسیته اپتیک را در قالب الکترومغناطیس ارائه داد. انیشتن قانون نسبیت ویژه را در دستگاه مرجع لخت پیشنهاد داد.

الکترومغناطیس همچنان در کنار نظریه‌هایی مانند نظریه گاج، الکترودینامیک کوانتومی، خط فاصله، مدل استاندارد (ذرات بنیادی) به پیشرفتش ادامه می‌دهد.

 

فهرست مطالب:

تاثير محيط مادي روي ميدان مغناطيس ناشي از مدارهاي الکتريکي

انواع جریان

مغناطش

جريان مغناطش

ميدان مغناطيسي ناشي از ماده مغناطيده

چگالي جريان مغناطش سطحي

پتانسيل مغناطيسي نرده اي و چگالي قطب مغناطيسي

چگالي سطحي قدرت قطب مغناطيسي

چشمه هاي ميدان مغناطيسي

معادلات ميدان

قانون مداري آمپر

پذيرفتاري و تراوايي مغناطيسي

انواع مواد مغناطيسي

پذيرفتاري مغناطيسي بر حسب پذيرفتاري جرمي

پذيرفتاري مغناطيسي بر حسب پذيرفتاري مولي

حلقه پسماند براي يک ماده فرومغناطيس نمونه

شرايط مرزي براي بردارهاي ميدان

مسائل مقادير مرزي شامل مواد مغناطيسي

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی میدان های مغناطیسی در 41 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی میدان های مغناطیسی در 41 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی میدان های مغناطیسی در 41 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

در الکترومغناطیس کلاسیک تعریف میدان مغناطیسی به صورت «میدان حاصل از بار الکتریکی در حال حرکت» می‌باشد. به بیان ساده‌تر میدان مغناطیسی حاصل تأثیر دو میدان الکتریکی (مثلاً دو بار مثبت و منفی) بر روی هم است که منجر به درست شدن یک میدان مغناطیسی می‌شود.

میدان مغناطیسی از تک بارها، سیم‌های حامل جریان، جهت‌گیری دوقطبی‌های مغناطیسی (آهنرباهای دایمی)، جریان سیال رسانا (میدان مغناطیسی زمین) ایجاد می‌شوند.

 

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جریان الکتریکی در 34 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جریان الکتریکی در 34 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جریان الکتریکی در 34 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

جریان الکتریکی به جاری شدن بار الکتریکی گفته می‌شود.در یک مدار الکتریکی این بار غالباً توسط الکترون‌هایی که در سیم حرکت می‌کنند حمل می‌شود. این بار همچنین می‌تواند توسط یون‌هایی در الکترولیت حمل شود یا توسط هر دو عامل یون و الکترون مثلاً در پلاسما حمل شود.

در دستگاه بین‌المللی یکاها واحد اندازه‌گیری مقدار جریان آمپر نام دارد که برابر است با میزان جاری شدن بار الکتریکی در یک سطح بر حسب کولن برثانیه. جریان الکتریکی توسط وسیله‌ای به نام آمپرمتر اندازه‌گیری می‌شود.

جریان الکتریکی سبب گرمایش مقاومتی می‌شود؛ که مثلاً به صورت نور در لامپ‌های رشته‌ای پدیدار می‌شود. جریان‌ الکتریکی همچنین میدان مغناطیسی تولید می‌کند که از آن در موتورهای القایی، ژنراتورها و موارد بسیار دیگر استفاده می‌شود. ذراتی که بار الکتریکی را در یک جریان الکتریکی حمل می‌کنند حامل بار نامیده می‌شوند. در فلزات الکترون‌ها با یک یا چند الکترون دیگر در هر اتم تنها پیوند ضعیفی برقرار کرده‌اند که سبب می‌شود بتوانند به راحتی در فضای داخل فلز آزادانه حرکت کنند. این الکترون‌های رسانا حاملان بار در فلزات هستند.

در یک مدار الکتریکی ساده باتری نقش منبع را دارد و به هر الکترونی که از خود عبور می‌دهد به اندازه اختلاف پتانسیل دو سر که با واحد ولت اندازه‌گیری می‌شود انرژی وارد می‌کند. الکترون‌ها با انرژی در حرکت اند اما در هنگام عبور از رسانا اتم‌های آن‌ نوساناتی دارند و جلوی حرکت الکترون‌ها از خود مقاومت نشان می‌دهند و الکترون‌ها در هنگام عبور از این اتم‌ها مقداری از انرژی خود را از دست می‌دهند. این انرژی به صورت گرما هدر می‌رود.

Current Flow.svg

 

فهرست مطالب:

رسانا

جريان هدايتي يا رسانش

شدت جریان

ماهيت جريان

حرکت بارها

جريانهاي همرفت

چگالي جريان، معادله پيوستگي

اگر بيش از يک نوع حامل بار وجود داشته باشد

قانون اهم و مقاومت الکتريکي

جريانهاي پايا در محيطهاي پيوسته

معادله لاپلاس

شرايط مرزي براي بردارهاي J و E

نزديک شدن به تعادل الکترواستاتيکي

اصل بقا بار

ثابت زماني يا زمان واهلش

قوانين کيرشهف و شبکه هاي مقاومتي

حل شبکه ها

نظريه ميکروسکوپيکي رسانش

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انرژی الکترواستاتیک در 36 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انرژی الکترواستاتیک در 36 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انرژی الکترواستاتیک در 36 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

الکتروستاتیک، یا الکتریسیتۀ ساکن و یا ایستابرق به شاخه‌ای از علم فیزیک گویند که به مطالعه بارهای الکتریکی و نیروهای بین آن‌ها در حالتی که بارها بدون حرکت هستند می‌پردازد؛ باری که بر آن نیرو وارد می‌شود می‌تواند حرکت کند. 
از زمان باستان می دانستند که برخی از مواد، مانند کهربا، پس از مالیده شدن، مواد و ذرات سبک را جذب می‌کنند. واژهٔ یونانی برای کهربا (ήλεκτρον یا همان electron) سرچشمهٔ پیدایش واژهٔ electricity شد. پدیده‌های الکتروستاتیک از نیروهایی ناشی می‌شوند که بارهای الکتریکیبرهم وارد می‌کنند. این نیروها به وسیلهٔ «قانون کولن» توصیف می‌شوند. نیروهای الکتروستاتیکی نیروهای غالب در برهم کنش بین ذرات در ابعاد متوسط بین اتمی هستند. برای مثال نیروی الکتروستاتیکی بین یک الکترون و یک پروتون، که با یکدیگر یک اتم هیدروژن را تشکیل می‌دهند، در حدود ۴۰ مرتبه از نیروی گرانشی بین آن‌ها بزرگ‌تر است.

در مشاهدات روزمره، پدیده‌های الکتروستاتیکی مثال‌های متعددی دارند که مواردی مانند چسبیدن پوشش‌های پلاستیکی به دست پس از جدا کردن آن‌ها از بسته‌بندی، انفجار ظاهراً خودبخودی سیلوی غلّات، آسیب وارده به قطعات الکترونیکی در هنگام ساخت، و عملکرد دستگاه‌های فوتوکپی را در بر می‌گیرد. این پدیده‌ها عمدتاً ناشی از تجمع بار الکتریکی بر سطح اشیا است که بر اثر تماس با اشیای دیگر صورت می‌گیرد.

پیش از سال ۱۸۳۲، که در آن مایکل فارادی نتایج آزمایش خود در زمینهٔ ماهیت الکترونیک را منتشر کرد، فیزیکدان‌ها تصور می‌کردند که «الکتریسیتهٔ ساکن» با سایر بارهای الکتریکی تفاوت دارد. مایکل فارادی ثابت کرد که الکتریسیتهٔ القا شده به وسیلهٔ آهن‌ربا، الکتریسیتهٔ وُلتایی تولید شده به وسیلهٔ باتری، و الکتریسیتهٔ ساکن همگی یکسان هستند.
الکتریسیتهٔ ساکن معمولاً هنگامی ایجاد می‌شود که مواد خاصی، مانند پشم و پلاستیک، یا کف کفش و قالی، به یکدیگر مالیده شوند. این فرایند سبب می‌شود که الکترون‌ها از سطح یک ماده کشیده شده و بر روی سطح مادهٔ دیگر قرار گیرند. یک شوک استاتیک زمانی اتفاق می‌افتد که سطح مادهٔ دوم، که به سبب الکترون‌ها دارای بار منفی شده‌است، با سطح یک مادهٔ رسانای دارای بار مثبت تماس یابد، یا بر عکس.
از الکتریسیتهٔ ساکن در فتوکپی، فیلترهای هوا، و برخی از رنگ‌های اتومبیل استفاده می‌شود. الکتریسیتهٔ ساکن نتیجهٔ ایجاد بار بر روی دو سطحی است که از هم جدا شده‌اند. برخی از قطعات الکتریکی ممکن است بر اثر الکتریسیتهٔ ساکن به سادگی آسیب ببینند. برای جلوگیری از این امر، سازندگان قطعات از برخی از وسایل ضد الکتریسیتهٔ ساکن استفاده می‌کنند.

 

فهرست مطالب:

انرژي پتانسيل الکتريکي بار q

تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی

انرژي لازم براي گردآوري n بار نقطه اي در يک منطقه

انرژي الکترواستاتيکي n بار

انرژي پتانسيل الکتريکي يک توزيع پيوسته اي از بارها

چگالي انرژي ميدان الکترواستاتيکي

ضرايب پتانسيل و انرژي دستگاه رساناهاي باردار

خواص ضرايب پتانسيل

ضرايب ظرفيت و القا

خازن

میدان در داخل خازن

ظرفيت خازن مسطح

اتصال خازنها

نيروها و گشتاور نيروها

اگر جسم به جاي جا به جايي دوران پيدا کند

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظريه ميکروسکوپی دي الکتريک ها در 19 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظريه ميکروسکوپی دي الکتريک ها در 19 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظريه ميکروسکوپی دي الکتريک ها در 19 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

دی‌الکتریک، یک عایق الکتریکی است که می‌تواند با اعمال میدان الکتریکی، قطبیده شود. دی‌الکتریک‌ ایده‌آل بار آزاد ندارد. هنگامی‌که یک دی‌الکتریک در میدان الکتریکی خارجی قرار می‌گیرد، بارهای آزاد القائی که در هادی‌ها به سوی سطح حرکت کرده و چگالی بار و میدان الکتریکی داخلی را صفر می‌کردند، دیگر وجود ندارند. اما چون دی‌الکتریک‌ بار مقیّد دارد، نمی‌توان نتیجه گرفت که تأثیری بر میدان الکتریکی قرارگرفته در آن ندارند.

هادی‌ها از اتم‌هایی با هسته بار مثبت، و پیرامون آن الکترون‌هایی با بار منفی، تشکیل شده‌اند. اگرچه مولکول‌های دی‌الکتریک‌ها از نظر ماکروسکوپی خنثی هستند، حضور میدان الکتریکی خارجی باعث اِعمال نیرو بر بار شده، و در نتیجه بارهای مثبت و منفی در جهات مخالف کمی جابه‌جا می‌شوند. این جابه‌جایی اگر چه نسبت به ابعاد اتمی کوچک است بااین‌حال، دی‌الکتریک را قطبیده، و تولید دوقطبی‌های الکتریکی می‌کند. از آنجا که دوقطبی‌‌های الکتریکی دارای پتانسیل و شدت میدان الکتریکی غیرصفر هستند، دوقطبی‌‌های الکتریکی القاشده میدان الکتریکی را داخل و خارج دی‌الکتریک تغییر می‌دهند.

مولکول‌های بعضی از دی‌الکتریک‌ها، حتی در نبود میدان قطبندۀ خارجی، گشتاور دوقطبی‌ دائمی دارند. این مولکول‌ها معمولاً از دو یا چند اتم ناهمسان تشکیل شده و بر عکس مولکول‌های ناقطبیده که گشتاور دوقطبی‌ دائمی ندارند، مولکول قطبیده نامیده می‌شوند. یک مثال، مولکول آب است که از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل می‌شود. اتم‌ها خود را چنان مرتب نمی‌کنند که مولکولی با گشتاور دوقطبی‌ صفر به‌وجود آورند، یعنی اتم‌های هیدروژن، دقیقاً در طرف‌های قطری مقابل اتم‌های اکسیژن قرار نمی‌گیرند. گشتاورهای دوقطبی‌ ملکول‌های قطبیده از مرتبه 30-10 کولن در متر هستند. در نبود میدان خارجی، تک‌تک دوقطبی‌‌های یک دی‌الکتریک قطبیده، به صورت اتفاقی پراکنده‌اند و گشتاور دوقطبی‌ خالص از دیدگاه ماکروسکوپی به‌وجود نمی‌آورند. میدان الکتریکی اعمال‌شده، بر تک‌تک دوقطبی‌‌ها گشتاوری وارد نموده، می‌خواهد آن‌ها را مشابه حالت بالا هم‌راستا با میدان کند.

مثالی از دی‌الکتریک، مادهٔ عایقی است که بین صفحات فلزی یک خازن قرار می‌گیرد. قطبش این دی‌الکتریک با میدان الکتریکی اعمال‌شده، ظرفیت خازن را افزایش می‌دهد.

واژه دی‌الکتریک در پاسخ به درخواست مایکل فارادی، توسط ویلیام هیول پیشنهاد و به‌کار برده‌شد.

 

فهرست مطالب:

ميدان مولکولي در دي الکتريک

قطبش پذیری

محاسبه ميدان مولکولي

معادله کلاوسيوس – موساتي

دو قطبي هاي القايي و يک مدل ساده

اعمال ميدان الکتريکي مولکولي به اين مولکول

عایق های غیر قطبی

عايقهاي قطبي

متوسط ممان موثر

معادله لانژون - دبي

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ميدان الکترواستاتيک در محيط های دی الکتريک در 43 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ميدان الکترواستاتيک در محيط های دی الکتريک در 43 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ميدان الکترواستاتيک در محيط های دی الکتريک در 43 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

دی‌الکتریک، یک عایق الکتریکی است که می‌تواند با اعمال میدان الکتریکی، قطبیده شود. دی‌الکتریک‌ ایده‌آل بار آزاد ندارد. هنگامی‌که یک دی‌الکتریک در میدان الکتریکی خارجی قرار می‌گیرد، بارهای آزاد القائی که در هادی‌ها به سوی سطح حرکت کرده و چگالی بار و میدان الکتریکی داخلی را صفر می‌کردند، دیگر وجود ندارند. اما چون دی‌الکتریک‌ بار مقیّد دارد، نمی‌توان نتیجه گرفت که تأثیری بر میدان الکتریکی قرارگرفته در آن ندارند.

هادی‌ها از اتم‌هایی با هسته بار مثبت، و پیرامون آن الکترون‌هایی با بار منفی، تشکیل شده‌اند. اگرچه مولکول‌های دی‌الکتریک‌ها از نظر ماکروسکوپی خنثی هستند، حضور میدان الکتریکی خارجی باعث اِعمال نیرو بر بار شده، و در نتیجه بارهای مثبت و منفی در جهات مخالف کمی جابه‌جا می‌شوند. این جابه‌جایی اگر چه نسبت به ابعاد اتمی کوچک است بااین‌حال، دی‌الکتریک را قطبیده، و تولید دوقطبی‌های الکتریکی می‌کند. از آنجا که دوقطبی‌‌های الکتریکی دارای پتانسیل و شدت میدان الکتریکی غیرصفر هستند، دوقطبی‌‌های الکتریکی القاشده میدان الکتریکی را داخل و خارج دی‌الکتریک تغییر می‌دهند.

مولکول‌های بعضی از دی‌الکتریک‌ها، حتی در نبود میدان قطبندۀ خارجی، گشتاور دوقطبی‌ دائمی دارند. این مولکول‌ها معمولاً از دو یا چند اتم ناهمسان تشکیل شده و بر عکس مولکول‌های ناقطبیده که گشتاور دوقطبی‌ دائمی ندارند، مولکول قطبیده نامیده می‌شوند. یک مثال، مولکول آب است که از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل می‌شود. اتم‌ها خود را چنان مرتب نمی‌کنند که مولکولی با گشتاور دوقطبی‌ صفر به‌وجود آورند، یعنی اتم‌های هیدروژن، دقیقاً در طرف‌های قطری مقابل اتم‌های اکسیژن قرار نمی‌گیرند. گشتاورهای دوقطبی‌ ملکول‌های قطبیده از مرتبه 30-10 کولن در متر هستند. در نبود میدان خارجی، تک‌تک دوقطبی‌‌های یک دی‌الکتریک قطبیده، به صورت اتفاقی پراکنده‌اند و گشتاور دوقطبی‌ خالص از دیدگاه ماکروسکوپی به‌وجود نمی‌آورند. میدان الکتریکی اعمال‌شده، بر تک‌تک دوقطبی‌‌ها گشتاوری وارد نموده، می‌خواهد آن‌ها را مشابه حالت بالا هم‌راستا با میدان کند.

مثالی از دی‌الکتریک، مادهٔ عایقی است که بین صفحات فلزی یک خازن قرار می‌گیرد. قطبش این دی‌الکتریک با میدان الکتریکی اعمال‌شده، ظرفیت خازن را افزایش می‌دهد.

واژه دی‌الکتریک در پاسخ به درخواست مایکل فارادی، توسط ویلیام هیول پیشنهاد و به‌کار برده‌شد.

 

فهرست مطالب:

عايقها

طبقه بندی عایق ها

قطبش

گشتاور دو قطبي الکتريکي يک تک مولکول

محاسبه پتانسيل و ميدان الکتريکي در خارج از يک محيط دي الکتريک قطبيده

مقدار کل بار قطبشي يک جسم دي الکتريک

ميدان الکتريکي در داخل يک دي الکتريک قطبيده

قانون گوس در حضور عايق

پذيرفتاري الکتريکي و ثابت دي الکتريک

بار نقطه اي در يک شاره دي الکتريک

علت تضعيف ميدان در حضور عايق

شرايط مرزي حاکم بر بردارهاي ميدان

شرايط مرزي بردار ميدان D

شرايط مرزي بردار ميدان E

شرایط مرزی

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان حل مسائل الکترواستاتیک در 49 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان حل مسائل الکترواستاتیک در 49 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان حل مسائل الکترواستاتیک در 49 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

الکتروستاتیک، یا الکتریسیتۀ ساکن و یا ایستابرق به شاخه‌ای از علم فیزیک گویند که به مطالعه بارهای الکتریکی و نیروهای بین آن‌ها در حالتی که بارها بدون حرکت هستند می‌پردازد؛ باری که بر آن نیرو وارد می‌شود می‌تواند حرکت کند. 
از زمان باستان می دانستند که برخی از مواد، مانند کهربا، پس از مالیده شدن، مواد و ذرات سبک را جذب می‌کنند. واژهٔ یونانی برای کهربا (ήλεκτρον یا همان electron) سرچشمهٔ پیدایش واژهٔ electricity شد. پدیده‌های الکتروستاتیک از نیروهایی ناشی می‌شوند که بارهای الکتریکیبرهم وارد می‌کنند. این نیروها به وسیلهٔ «قانون کولن» توصیف می‌شوند. نیروهای الکتروستاتیکی نیروهای غالب در برهم کنش بین ذرات در ابعاد متوسط بین اتمی هستند. برای مثال نیروی الکتروستاتیکی بین یک الکترون و یک پروتون، که با یکدیگر یک اتم هیدروژن را تشکیل می‌دهند، در حدود ۴۰ مرتبه از نیروی گرانشی بین آن‌ها بزرگ‌تر است.

در مشاهدات روزمره، پدیده‌های الکتروستاتیکی مثال‌های متعددی دارند که مواردی مانند چسبیدن پوشش‌های پلاستیکی به دست پس از جدا کردن آن‌ها از بسته‌بندی، انفجار ظاهراً خودبخودی سیلوی غلّات، آسیب وارده به قطعات الکترونیکی در هنگام ساخت، و عملکرد دستگاه‌های فوتوکپی را در بر می‌گیرد. این پدیده‌ها عمدتاً ناشی از تجمع بار الکتریکی بر سطح اشیا است که بر اثر تماس با اشیای دیگر صورت می‌گیرد.

پیش از سال ۱۸۳۲، که در آن مایکل فارادی نتایج آزمایش خود در زمینهٔ ماهیت الکترونیک را منتشر کرد، فیزیکدان‌ها تصور می‌کردند که «الکتریسیتهٔ ساکن» با سایر بارهای الکتریکی تفاوت دارد. مایکل فارادی ثابت کرد که الکتریسیتهٔ القا شده به وسیلهٔ آهن‌ربا، الکتریسیتهٔ وُلتایی تولید شده به وسیلهٔ باتری، و الکتریسیتهٔ ساکن همگی یکسان هستند.
الکتریسیتهٔ ساکن معمولاً هنگامی ایجاد می‌شود که مواد خاصی، مانند پشم و پلاستیک، یا کف کفش و قالی، به یکدیگر مالیده شوند. این فرایند سبب می‌شود که الکترون‌ها از سطح یک ماده کشیده شده و بر روی سطح مادهٔ دیگر قرار گیرند. یک شوک استاتیک زمانی اتفاق می‌افتد که سطح مادهٔ دوم، که به سبب الکترون‌ها دارای بار منفی شده‌است، با سطح یک مادهٔ رسانای دارای بار مثبت تماس یابد، یا بر عکس.
از الکتریسیتهٔ ساکن در فتوکپی، فیلترهای هوا، و برخی از رنگ‌های اتومبیل استفاده می‌شود. الکتریسیتهٔ ساکن نتیجهٔ ایجاد بار بر روی دو سطحی است که از هم جدا شده‌اند. برخی از قطعات الکتریکی ممکن است بر اثر الکتریسیتهٔ ساکن به سادگی آسیب ببینند. برای جلوگیری از این امر، سازندگان قطعات از برخی از وسایل ضد الکتریسیتهٔ ساکن استفاده می‌کنند.

 

فهرست مطالب:

حالتي که در آن توزيع بار در همه جا مشخص شده است

توزيع بار مشخص نباشد

استفاده از معادله لاپلاس

جوابهاي معادله لاپلاس

حل معادله لاپلاس در دستگاه دکارتي قائم

حل معادله لاپلاس در دستگاه مختصات قطبي کروي

مثال دو کره تو در توي هادي

مثال خازن

معادله لژاندر

هارمونيک هاي کروي

مثال کره

حل معادله لاپلاس در مختصات استوانه اي دوار

مثال استوانه طويل

حل مسائل الکترواستاتيک با استفاده از مفهوم بارهاي تصويري

خطوط ميدان يک دوقطبي نقطه اي

بار تصويري

بارهاي خطي و تصويرهاي خطي

سطوح هم پتانسيل

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الکترواستاتیک در 45 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الکترواستاتیک در 45 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الکترواستاتیک در 45 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

الکتروستاتیک، یا الکتریسیتۀ ساکن و یا ایستابرق به شاخه‌ای از علم فیزیک گویند که به مطالعه بارهای الکتریکی و نیروهای بین آن‌ها در حالتی که بارها بدون حرکت هستند می‌پردازد؛ باری که بر آن نیرو وارد می‌شود می‌تواند حرکت کند. 
از زمان باستان می دانستند که برخی از مواد، مانند کهربا، پس از مالیده شدن، مواد و ذرات سبک را جذب می‌کنند. واژهٔ یونانی برای کهربا (ήλεκτρον یا همان electron) سرچشمهٔ پیدایش واژهٔ electricity شد. پدیده‌های الکتروستاتیک از نیروهایی ناشی می‌شوند که بارهای الکتریکیبرهم وارد می‌کنند. این نیروها به وسیلهٔ «قانون کولن» توصیف می‌شوند. نیروهای الکتروستاتیکی نیروهای غالب در برهم کنش بین ذرات در ابعاد متوسط بین اتمی هستند. برای مثال نیروی الکتروستاتیکی بین یک الکترون و یک پروتون، که با یکدیگر یک اتم هیدروژن را تشکیل می‌دهند، در حدود ۴۰ مرتبه از نیروی گرانشی بین آن‌ها بزرگ‌تر است.

در مشاهدات روزمره، پدیده‌های الکتروستاتیکی مثال‌های متعددی دارند که مواردی مانند چسبیدن پوشش‌های پلاستیکی به دست پس از جدا کردن آن‌ها از بسته‌بندی، انفجار ظاهراً خودبخودی سیلوی غلّات، آسیب وارده به قطعات الکترونیکی در هنگام ساخت، و عملکرد دستگاه‌های فوتوکپی را در بر می‌گیرد. این پدیده‌ها عمدتاً ناشی از تجمع بار الکتریکی بر سطح اشیا است که بر اثر تماس با اشیای دیگر صورت می‌گیرد.

پیش از سال ۱۸۳۲، که در آن مایکل فارادی نتایج آزمایش خود در زمینهٔ ماهیت الکترونیک را منتشر کرد، فیزیکدان‌ها تصور می‌کردند که «الکتریسیتهٔ ساکن» با سایر بارهای الکتریکی تفاوت دارد. مایکل فارادی ثابت کرد که الکتریسیتهٔ القا شده به وسیلهٔ آهن‌ربا، الکتریسیتهٔ وُلتایی تولید شده به وسیلهٔ باتری، و الکتریسیتهٔ ساکن همگی یکسان هستند.
الکتریسیتهٔ ساکن معمولاً هنگامی ایجاد می‌شود که مواد خاصی، مانند پشم و پلاستیک، یا کف کفش و قالی، به یکدیگر مالیده شوند. این فرایند سبب می‌شود که الکترون‌ها از سطح یک ماده کشیده شده و بر روی سطح مادهٔ دیگر قرار گیرند. یک شوک استاتیک زمانی اتفاق می‌افتد که سطح مادهٔ دوم، که به سبب الکترون‌ها دارای بار منفی شده‌است، با سطح یک مادهٔ رسانای دارای بار مثبت تماس یابد، یا بر عکس.
از الکتریسیتهٔ ساکن در فتوکپی، فیلترهای هوا، و برخی از رنگ‌های اتومبیل استفاده می‌شود. الکتریسیتهٔ ساکن نتیجهٔ ایجاد بار بر روی دو سطحی است که از هم جدا شده‌اند. برخی از قطعات الکتریکی ممکن است بر اثر الکتریسیتهٔ ساکن به سادگی آسیب ببینند. برای جلوگیری از این امر، سازندگان قطعات از برخی از وسایل ضد الکتریسیتهٔ ساکن استفاده می‌کنند.

 

فهرست مطالب:

مفهوم بار الکتريکي

قانون کولن

واحدها

توزيع ناپيوسته

توزيع پيوسته بارها

محاسبه نيروي وارده از طرف يک توزيع پيوسته بار روي يک بار نقطه اي

توزیع بار سطحی

توزیع بار حجمی

توزیع بار خطی 

شدت ميدان الکتريکي

پتانسيل الکترواستاتيکي

مفهوم فیزیکی

پتانسيل الکتريکي در هر نقطه اي

پتانسيل حاصل از يک توزيع ناپيوسته بارها

پتانسيل حاصل از يک توزيع پيوسته بار

انرژي پتانسيل الکتريکي

رساناها و عايقها

قانون گوس

کاربرد قانون گوس

دوقطبي الکتريکي

گشتاور دوقطبي الکتريکي

محاسبه ميدان يک دوقطبي

پتانسيل الکتريکي يک دوقطبي الکتريکي

دو قطبي الکتريکي در حضور ميدان خارجي

برآيند نيروي وارده بر دوقطبي در حضور ميدان خارجي

کوپل وارده بر دوقطبي نقطه اي دو حضور ميدان خارجي

پتانسيل حاصل از يک توزيع بار بر حسب پتانسيل چند قطبي ها

گشتاور الکتريکي چهار قطبي

و...


حل مسائل کامل پدیده های انتقال برد، استوارت و لایت فوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 761 صفحه

حل مسائل کامل پدیده های انتقال برد، استوارت و لایت فوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 761 صفحه

حل مسائل کامل پدیده های انتقال برد، استوارت و لایت فوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 761 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

در علوم فیزیک، شیمی و مهندسی به مکانیزم‌های مختلفی که توسط آنها ذرات یا کمیت‌ها از مکانی به مکانی دیگر انتقال می‌یابند پدیده‌های انتقال گفته می‌شود.

سه نوع عمدهٔ پدیده‌های انتقال عبارت‌اند از:

 • انتقال جرم
 • انتقال حرارت
 • انتقال اندازه حرکت (مکانیک سیالات)

کتاب پدیده های انتقال برد Bird شامل سه قسمت است که بخش اول آن مربوط به مباحث مکانیک سیالات، بخش دوم مربوط به مباحث انتقال حرارت و بخش آخر نیز درباره مباحث انتقال جرم است. کتاب پدیده های انتقال برد Bird متنی بسیار ساده و روان دارد و با تمرینات آخر فصل بسیار مفیدی که دارد کمک می تواند تا پیچیده ترین مسائل مربوط به این دروس را به ساده ترین شکل ممکن آموخت.

 

فهرست مطالب:

بخش مکانیک سیالات:

فصل ۱: ویسکوزیته و مکانیسم های انتقال اندازه حرکت

فصل ۲: موازنه لایه ای اندازه حرکت و توزیع سرعت در جریان آرام

فصل ۳: معادله های تغییر برای سیستم های همدما

فصل ۴: توزیع سرعت با بیش از یک متغییر مستقل

فصل ۵: توزیع سرعت در جریان متلاطم

فصل ۶: انتقال میان فازی در سیستم های همدما

فصل ۷: موازنه های ماکروسکوپی سیستم های جریان همدما

فصل ۸: مایعات پلیمری

بخش انتقال حرارت:

فصل ۹: هدایت گرمایی و مکانیسم های انتقال انرژی

فصل ۱۰: موازنه لایه ای انرژی و توزیع دما در جامدات و جریان آرام

فصل ۱۱: معادله های تغییر برای سیستم های غیر همدما

فصل ۱۲: توزیع دما با بیش از یک متغییر مستقل

فصل ۱۳: توزیع دما در جریان متلاطم

فصل ۱۴: انتقال میان فازی در سیستم های غیر همدما

فصل ۱۵: موازنه های ماکروسکوپی در سیستم های غیر همدما

فصل ۱۶: انتقال انرژی از طریق تابش

بخش انتقال جرم:

فصل ۱۷: نفوذ و مکانیسم های انتقال جرم

فصل ۱۸: توزیع غلظت در جامدات و در جریان آرام

فصل ۱۹: معادله های تغییر برای سیستم های چندجزئی

فصل ۲۰: توزیع غلظت با بیش از یک متغیر مستقل

فصل ۲۱: توزیع غلظت در جریان متلاطم

فصل ۲۲: انتقال میان فازی در مخلوط های غیر همدما

فصل ۲۳: موازنه های ماکروسکوپی برای سیستم های چند جزئی

فصل ۲۴: سایر مکانیسم های انتقال جرم


حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه

حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه

حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

ترمودینامیک (به فرانسوی: Thermodynamique، ترمودینامیک) (به انگلیسی: Thermodynamics، ترموداینامیکس) یا دماپویایی شاخه‌ای از علوم طبیعی است که به بحث راجع به گرما و نسبت آن با انرژی و کار می‌پردازد. ترمودینامیک متغیرهای ماکروسکوپیک (همانند دما، انرژی داخلی، آنتروپی و فشار) را برای توصیف حالت مواد تعریف و چگونگی ارتباط آن‌ها و قوانین حاکم بر آن‌ها را بیان می‌نماید. ترمودینامیک رفتار میانگینی از تعداد زیادی از ذرات میکروسکوپیک را بیان می‌کند. قوانین حاکم بر ترمودینامیک را از طریق مکانیک آماری نیز می‌توان بدست آورد.

ترمودینامیک موضوع بخش گسترده‌ای از علم و مهندسی است - همانند: موتور، گذار فاز، واکنش‌های شیمیایی، پدیده‌های انتقال و حتی سیاه چاله‌ها-. محاسبات ترمودینامیکی برای زمینه‌های فیزیک، شیمی، مهندسی نفت، مهندسی شیمی، مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک، زیست‌شناسی یاخته، مهندسی پزشکی، دانش مواد و حتی اقتصادلازم است.

عمده بحث‌های تجربی ترمودینامیک در چهار قانون بنیادی آن بیان گردیده‌اند: قانون صفرم، اول، دوم و سوم ترمودینامیک. قانون اول وجود خاصیتی از سیستم ترمودینامیکی به نامانرژی داخلی را بیان می‌کند. این انرژی از انرژی جنبشی که ناشی از حرکت کلی سیستم و نیز از انرژی پتانسیل که سیستم نسبت به محیط پیرامونش دارد، متمایز است. قانون اول همچنین دو شیوهٔ انتقال انرژی یک سیستم بسته را بیان می‌کند: انجام کار یا انتقال حرارت. قانون دوم به دو خاصیت سیستم، دما و آنتروپی، مربوط است. آنتروپی محدودیت‌ها - ناشی از برگشت‌ناپذیری سیستم - بر میزان کار ترمودینامیکی قابل تحویل به یک سیستم بیرونی طی یک فرایند ترمودینامیکی را بیان می‌کند. دما، خاصیتی که باقانون صفرم ترمودینامیک تا حدودی تبیین می‌گردد، نشان‌دهندهٔ جهت انتقال انرژی حرارتی (گرما) بین دو سیستم در نزدیکی یکدیگر است. این خاصیت همچنین به صورت کیفی با واژه‌های داغ یا سرد بیان می‌گردد.

از دیدگاه تاریخی ترمودینامیک با آرزوی افزایش بازده موتورهای بخار گسترش یافت. به ویژه به سبب تلاش‌های فیزیکدان فرانسوی، نیکولا لئونارد سدی کارنو که اعتقاد داشت افزایش بازده موتورهای بخار می‌تواند رمز پیروزی فرانسه در نبردها ناپلئون باشد. فیزیکدان انگلیسی، لرد کلوین، نخستین کسی بود که در سال ۱۸۵۴ تعریفی کوتاه برای ترمودینامیک ارائه داد:

«ترمودینامیک مبحثی است که ارتباط حرارت با نیروهای عامل بر قطعاتِ به هم‌پیوسته‌ای که پیکر سیستم‌ها را تشکیل می‌دهند، و همچنین رابطه میان حرارت با عامل الکتریسیته را بیان می‌کند.»

در ابتدا ترمودینامیک ماشین‌های بخار به صورت عمده راجع به خصوصیات گرمایی مواد مورد کاربرد- بخار آب - بود. بعدها این مبحث به فرایندهای انتقال انرژی در واکنش‌های شیمیایی مرتبط گردید. ترمودینامیک شیمیایی اثر آنتروپی بر فرایندهای شیمیایی را مورد بحث قرار می‌دهد. همچنین ترمودینامیک آماری (یا مکانیک آماری) با پیش‌بینی‌های آماری از رفتار ذرات سیستم، ترمودینامیک ماکروسکوپیک را توجیه می‌نماید.

 

فهرست مطالب:

فصل ۱- مقدمه

فصل ۲- قانون اول و سایر مفاهیم مقدماتی

فصل ۳- خواص حجمی سیالات خالص

فصل ۴- اثرات گرمایی

فصل ۵- قانون دوم ترمودینامیک

فصل ۶- خواص ترمودینامیکی سیالات

فصل ۷- کاربردهای ترمودینامیک برای فرآیندهای جریانی

فصل ۸- تولید توان از گرما

فصل ۹- تبرید و مایع سازی

فصل ۱۰- تعادل بخار / مایع: مقدمه

فصل ۱۱- ترمودینامیک محلول ها: تئوری

فصل ۱۲- ترمودینامیک محلول ها: کاربردها

فصل ۱۳- تعادل شیمیایی - واکنشی

فصل ۱۴- تعادل فازی

فصل ۱۵- آنالیز ترمودینامیکی فرآیندها

فصل ۱۶- مقدمه ای بر ترمودینامیک مولکولی


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان معادلات ماکسول در 50 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان معادلات ماکسول در 50 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان معادلات ماکسول در 50 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

معادلات ماکسوِل، معادله‌های دیفرانسیل با مشتقات جزئی هستند که به‌همراه قانون نیروی لورنتس، مبانی الکترومغناطیس کلاسیک، اپتیک کلاسیک، و مدارهای الکتریکی را تشکیل می‌دهند. این معادلات، مدل ریاضی فناوری‌های الکتریکی، اپتیکی، و رادیویی مانند تولید توان الکتریکی،موتورهای الکتریکی، مخابرات بی‌سیم، رادار، عدسی‌ها، و ... را ارائه می‌کنند. معادلات ماکسول، چگونگی تولیدشدن میدان‌های الکتریکی ومغناطیسی را توسط بارها و جریان‌های الکتریکی، و نیز تولیدشدن یکی از این میدان‌ها با تغییر میدان دیگر را توصیف می‌کنند.

این معادله‌ها اولین بار توسط فیزیکدان اسکاتلندی جیمز کلارک ماکسول فرمول‌بندی شده‌اند. انواع فرمول‌بندی برای این معادله‌ها می‌توان ارائه داد. خود ماکسول این معادلات را در قالب هشت معادله ارائه کرده‌بود، ولی مشهورترین فرمول‌بندی را اُلیوِر هِوی‌ساید (Heaviside) ارائه کرد که دو فرمدیفرانسیلی و انتگرالی دارد.

معادلات ماکسول به افتخار فیزیکدان و ریاضیدان اسکاتلندی جیمز کلارک ماکسوِل نامگذاری شده است، زیرا در شکل اولیه، آن‌ها همگی در مقاله ای چهار بخشی از سوی او در میان سال‌های 1861 و 1862 منتشر شده‌است . فرم ریاضی قانون نیروی لورنتس نیز در این مقاله ظاهر شد . این معادلات انتشار امواج در خلاء با یک سرعت ثابت را توصیف می‌کنند. ماکسول همچنین نشان داد که این سرعت هم اندازه سرعت نور است و به درستی حدس زد که نور مانند امواج رادیویی و اشعه X، گونه ای از تابش الکترومغناطیسی و در محدوده طول موج های خاص است. معادلات ماکسول توصیف می‌کنند که میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی چگونه تولید می‌شوند و با بار و جریان در تغییر هستند. نوشتن معادلات ماکسول به اشکال دیگر که هنوز هم "معادلات ماکسول" نامیده می‌شوند اغلب مفید است. در مکانیک کوانتوم، نسخه ای که بر اساس پتانسیل‌های الکتریکی و مغناطیسی هستند ترجیح داده می‌شود. از آنجا که معادلات ماکسول دلالت بر سرعت ثابت نور دارند، آن‌ها مدت‌ها معتقد بودند که فقط برای یک ناظر ساکن با توجه به فرض "اِتِر" معتبرند. اینشتین، در تئوری نسبیت خاص خود نظریه‌ای به جای معادلات ماکسول داد که برای ناظر دلخواه (ساکن و متحرک) معتبر بود ، و نشان داد که این مفاهیم از نظر فیزیکی مستقل از فضا و زمان ناظر است. با این حال، از اواسط قرن 20 مشخص شده بود که معادلات ماکسول قوانین دقیق جهانی نیستند اما تقریب دقیق تر از نظریه اساسی الکترودینامیک کوانتومی هستند.

 

فهرست مطالب:

تعميم قانون آمپر

فرم ديفرانسيلي قانون آمپر

فرم نقطه اي قانون تعميم يافته آمپر

چگالی جريان جابجايي

معادلات ماکسول

محاسبه انرژي الکترومغناطيسي

تعمیم قانون گاوس

تک قطبي مغناطيسي وجود ندارد

صورت ديفرانسيلي قانون القاي فاراده

بردار پوئين تينگ

معادله موج الکترومغناطيسي

برای ميدان الکتريکي

معادله موج تک رنگ (تکفام)

محيط خطي

حالات خاص

براي خلا يک محيط دي الکتريک نارساناي غير مغناطيسي

در هادی ها

شرايط مرزي

مولفه مماسي ميدان الکتريکي

مولفه عمودی D

مولفه عمودی J

مولفه مماسي شدت مغناطيسي H

جدول شرايط مرزي

معادله موج با چشمه ها

معادله شبيه معادله موج براي پتانسيل برداري A

شرط لورنتز

پتانسيل تاخيري

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انرژی مغناطیسی در 31 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انرژی مغناطیسی در 31 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انرژی مغناطیسی در 31 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

هرگاه یک منبع ولتاژی را که قادر به ایجاد ولتاژی به اندازه V است، به مداری متصل کنیم، در این مدار جریان الکتریکی برقرار می‌‌شود، اما هر ماده دارای یکمقاومت الکتریکی می‌‌باشد، بنابراین مجموع ولتاژ چشمه و نیروی محرکه القایی در مدار با حاصلضرب مقاومت مدار در جریانی که از آن می‌‌گذرد، برابر خواهد بود و چون جریان را به صورت مشتق زمانی بار الکتریکی تعریف می‌‌کنند، بنابراین می‌‌توان گفت که چشمه ولتاژ یا باتری مقداری کار انجام می‌‌دهد تا مقداری بار الکتریکی را در مدار انتقال دهد.

مقداری از این کار انجام شده توسط منبع ولتاژ یا انرژی تزریق شده به مدار و مقداری هم به صورت گرما تلف می‌‌شود. این انرژی برگشت ناپذیر است. مقدار دیگری از انرژی نیز صرف تغییر شار در مدار می‌‌شود، یعنی این جمله دوم کاری است که علیه نیروی محرکه القا شده در مدار انجام می‌‌شود. بنابراین اگر در یک مدار صلب و ساکن که بجز اتلاف گرمای ژول هیچ انرژی دیگری از دست نمی‌‌دهد، کار انجام شده توسط باتری با تغییر انرژی مغناطیسی مدار برابر خواهد بود. 


انرژی مغناطیسی مدارهای جفت شده

در بحث الکتریسیته به مجموع چند مقاومت و خازن یا قطعات دیگر الکترونیکی که به یک منبع ولتاژ وصل شده باشد، مدار الکتریکی می‌‌گویند. در بحث مغناطیس به مجموعه سیم پیچی که بر اطراف حلقه‌ای از یک ماده مغناطیسی پیچیده شده باشد، مدار مغناطیسی می‌‌گویند.

حال فرض کنید که دستگاهی متشکل از تعدادی مدار که با یکدیگر برهمکنش دارند، داشته باشیم. برای اینکه بتوانیم انرژی مغناطیسی این دستگاه را بیان کنیم، فرض می‌کنیم در حالت اول کلیه این مدارها بدون جریان هستند و ما تمام جریانها را بطور هماهنگ به مقدار نهایی‌شان می‌‌رسانیم، یعنی در هر لحظه از زمان تمام جریانها کسر یکسانی از مقدار نهایی خود را دارند. البته این امر تنها زمانی درست است که مدارها صلب بوده و محیطهای موجود خطی باشند، تا انرژی نهایی به ترتیب تغییر جریانها بستگی نداشته باشد.

بنابراین اگر جریان هر مدار را با I_i و شار مغناطیسی القا شده در آن را با Ф_i نشان دهیم، به رابطه زیر خواهیم رسید:

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گسیل تابش در الکترومغناطیس در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گسیل تابش در الکترومغناطیس در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گسیل تابش در الکترومغناطیس در 23 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

تابش الکترومغناطیسی، بر اساس تئوری موجی، پدیده‌ای موجی شکل است که در فضا انتشار می‌یابد و از میدان‌های الکتریکیو مغناطیسی ساخته شده‌است. این میدان‌ها در حال انتشار بر یکدیگر و بر جهت پیشروی موج عمود هستند.

گاهی به تابش الکترومغناطیسی نور می‌گویند، ولی باید توجه کرد که نور مرئی فقط بخشی از گسترهٔ امواج الکترومغناطیسی است. امواج الکترومغناطیسی بر حسب بسامدشان به نام‌های گوناگونی خوانده می‌شوند: امواج رادیویی، ریزموج، فروسرخ (مادون قرمز)، نور مرئی، فرابنفش، پرتو ایکس و پرتو گاما. این نام‌ها به ترتیب افزایش بسامد مرتب شده‌اند. تغییر در اندازه و موقعیّت بار الکتریکی تواماً باعث انتشار موج الکترو مغناطیسی می شود. رابطهء دامنهء موج الکتریکی (E)دامنهء موج مغناطسیس(B)به صورتE=CBاست که درآن Cسرعت نور در خلاء۳×۱۰^۸ است.

امواج الکترومغناطیسی را نخستین بار ماکسول پیش‌بینی کرد و سپس هاینریش هرتز آن را با آزمایش به اثبات رساند. ماکسول پس از تکمیل نظریهٔ الکترومغناطیس، از معادلات این نظریه شکلی ازمعادلهٔ موج را به دست آورد و بنابراین نشان داد که میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی هم می‌توانند رفتاری موج‌گونه داشته باشند. سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی از معادلات ماکسول درست برابر با سرعت نور به دست می‌آمد، و ماکسول نتیجه گرفت که نور هم باید نوعی موج الکترومغناطیسی باشد.

 

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انتشار امواج الکترومغناطيسی در 59 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انتشار امواج الکترومغناطيسی در 59 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انتشار امواج الکترومغناطيسی در 59 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

تابش الکترومغناطیسی، بر اساس تئوری موجی، پدیده‌ای موجی شکل است که در فضا انتشار می‌یابد و از میدان‌های الکتریکیو مغناطیسی ساخته شده‌است. این میدان‌ها در حال انتشار بر یکدیگر و بر جهت پیشروی موج عمود هستند.

گاهی به تابش الکترومغناطیسی نور می‌گویند، ولی باید توجه کرد که نور مرئی فقط بخشی از گسترهٔ امواج الکترومغناطیسی است. امواج الکترومغناطیسی بر حسب بسامدشان به نام‌های گوناگونی خوانده می‌شوند: امواج رادیویی، ریزموج، فروسرخ (مادون قرمز)، نور مرئی، فرابنفش، پرتو ایکس و پرتو گاما. این نام‌ها به ترتیب افزایش بسامد مرتب شده‌اند. تغییر در اندازه و موقعیّت بار الکتریکی تواماً باعث انتشار موج الکترو مغناطیسی می شود. رابطهء دامنهء موج الکتریکی (E)دامنهء موج مغناطسیس(B)به صورتE=CBاست که درآن Cسرعت نور در خلاء۳×۱۰^۸ است.

امواج الکترومغناطیسی را نخستین بار ماکسول پیش‌بینی کرد و سپس هاینریش هرتز آن را با آزمایش به اثبات رساند. ماکسول پس از تکمیل نظریهٔ الکترومغناطیس، از معادلات این نظریه شکلی ازمعادلهٔ موج را به دست آورد و بنابراین نشان داد که میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی هم می‌توانند رفتاری موج‌گونه داشته باشند. سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی از معادلات ماکسول درست برابر با سرعت نور به دست می‌آمد، و ماکسول نتیجه گرفت که نور هم باید نوعی موج الکترومغناطیسی باشد.

 

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان القای الکترومغناطیسی در 38 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان القای الکترومغناطیسی در 38 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان القای الکترومغناطیسی در 38 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

پدیدهٔ القای الکترومغناطیسی (به انگلیسی: Electromagnetic induction) عبارتست از تولید نیروی محرکه الکتریکی در یک رسانا که در یکمیدان مغناطیسی متغیر با زمان قرار دارد. تغییر میدان مغناطیسی می‌تواند در اثر یک جریان متناوب یا حرکت سرعتی رسانا و میدان باشد.

نیروی محرکه الکتریکی تولیدشده در نارسانا (مانند یک سیم‌پیچ) در صورت باز بودن مدار، منجر به برقراری جریان الکتریکی می‌شود. جریان تولید شده را جریان القایی می‌نامند.

در سال ۱۸۳۱ میلادی مایکل فارادی و جوزف هانری طی آزمایش‌هایی دریافتند با دور و نزدیک کردن یک آهنربا به یک سیم‌پیچ، عقربهٔ مغناطیسیآمپرسنج سری با پیچه تکان می‌خورد و مقداری ناچیز را نشان می‌دهد؛ به عبارت دیگر با تغییر میدان مغناطیسی در سیم پیچ، جریان الکتریکی به وجود می‌آید.

همچنین با تغییر سطح پیچه یا تغییر زاویه بین پیچه و راستای میدان معناطیسی نیز می‌توان القای الکترومغناطیسی را مشاهده کرد.

 

فهرست مطالب:

معادله مشخصه الکترواستاتيک

نحوه تعریف میدان الکتریکی E

قانون القاي فاراده

اگر مدار صلب و ساکن باشد

شکل دیفرانسیلی قانون القای فارادی

قانون لنز

خودالقايي

ضریب خودالقایی

القاي متقابل

فرمول نويمن

اتصال سري و موازي القاگرها

ميدان چنبره در يک نقطه دلخواه درون آن

انرژي مغناطيسي

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان امواج در محیط های مرز دار در الکترومغناطیس در 101 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان امواج در محیط های مرز دار در الکترومغناطیس در 101 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان امواج در محیط های مرز دار در الکترومغناطیس در 101 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

تابش الکترومغناطیسی، بر اساس تئوری موجی، پدیده‌ای موجی شکل است که در فضا انتشار می‌یابد و از میدان‌های الکتریکیو مغناطیسی ساخته شده‌است. این میدان‌ها در حال انتشار بر یکدیگر و بر جهت پیشروی موج عمود هستند.

گاهی به تابش الکترومغناطیسی نور می‌گویند، ولی باید توجه کرد که نور مرئی فقط بخشی از گسترهٔ امواج الکترومغناطیسی است. امواج الکترومغناطیسی بر حسب بسامدشان به نام‌های گوناگونی خوانده می‌شوند: امواج رادیویی، ریزموج، فروسرخ (مادون قرمز)، نور مرئی، فرابنفش، پرتو ایکس و پرتو گاما. این نام‌ها به ترتیب افزایش بسامد مرتب شده‌اند. تغییر در اندازه و موقعیّت بار الکتریکی تواماً باعث انتشار موج الکترو مغناطیسی می شود. رابطهء دامنهء موج الکتریکی (E)دامنهء موج مغناطسیس(B)به صورتE=CBاست که درآن Cسرعت نور در خلاء۳×۱۰^۸ است.

امواج الکترومغناطیسی را نخستین بار ماکسول پیش‌بینی کرد و سپس هاینریش هرتز آن را با آزمایش به اثبات رساند. ماکسول پس از تکمیل نظریهٔ الکترومغناطیس، از معادلات این نظریه شکلی ازمعادلهٔ موج را به دست آورد و بنابراین نشان داد که میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی هم می‌توانند رفتاری موج‌گونه داشته باشند. سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی از معادلات ماکسول درست برابر با سرعت نور به دست می‌آمد، و ماکسول نتیجه گرفت که نور هم باید نوعی موج الکترومغناطیسی باشد.

 

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظریه گراف و کاربردهای آن تالیف مورتی و باندی در 393 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظریه گراف و کاربردهای آن تالیف مورتی و باندی در 393 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظریه گراف و کاربردهای آن تالیف مورتی و باندی در 393 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

واژه گراف در ریاضیات حداقل دارای دو معنی می‌باشد. در ریاضیات ابتدایی گراف به نمودار تابع اشاره دارد و در اصطلاح ریاضی‌دانان گراف مجموعه‌ای از نقاط و خطوط متصل به هم هستند.

در واقع گراف مدلی ریاضی برای یک مجموعه گسسته است که اعضای آن به طریقی به هم مرتبط هستند. اعضای این مجموعه می‌توانند انسان باشند و ارتباط آن‌ها با هم دست دادن باشد. اعضا می‌توانند اتم‌ها در یک مولکول باشند و ارتباط آن‌ها اتصال‌های شیمیایی باشد یا اعضا می‌توانند قسمت‌های مختلف زمین و ارتباط بین آن‌ها پل‌هایی باشد که آن‌ها را به هم مرتبط می‌کند (همانند مسئله کونیگسبرگ).

نظریه گراف یکی از موضوع‌های مهم در ریاضیات گسسته است که به مطالعهٔ گراف‌ها و مدل‌بندی مسائل به وسیلهٔ آن‌ها می‌پردازد. لئونارد اویلردر سال ۱۷۳۶ با حل مسئله پل‌های کونیگسبرگ نظریهٔ گراف‌ها را بنیان گذاشت. اما جیمز جوزف سیلوستر نخستین کسی بود که در سال ۱۸۷۸ از واژهٔ گراف برای نامیدن این مدل‌های ریاضی استفاده کرد.

از گراف‌ها برای حل مسایل زیادی در ریاضیات و علوم کامپیوتر استفاده می‌شود. ساختارهای زیادی را می‌توان به کمک گراف‌ها به نمایش درآورد. برای مثال برای نمایش چگونگی رابطه وب سایت‌ها به یکدیگر می‌توان از گراف جهت دار استفاده کرد. به این صورت که هر وب سایت را به یک راس در گراف تبدیل می‌کنیم و در صورتی‌که در این وب سایت لینکی به وب سایت دیگری بود، یک یال جهت دار از این راس به راسی که وب سایت دیگر را نمایش می‌دهد وصل می‌کنیم.

از گراف‌ها همچنین در شبکه‌ها، طراحی مدارهای الکتریکی، اصلاح هندسی خیابان‌ها برای حل مشکل ترافیک، و… استفاده می‌شود. مهم‌ترین کاربرد گراف مدل‌سازی پدیده‌های گوناگون و بررسی بر روی آنهاست. با گراف می‌توان به راحتی یک نقشه بسیار بزرگ یا شبکه‌ای عظیم را در درون یک ماتریس به نام ماتریس وقوع گراف ذخیره کرد یا الگوریتم‌های مناسب مانند الگوریتم دایسترا یا الگوریتم کروسکال و… را بر روی آن اعمال نمود. در این جا به بررسی گراف‌هایی می‌پردازد که می‌توان آن‌ها را به نحوی روی صفحه کشید که یال‌ها جز در محل رأس‌ها یکدیگر را قطع نکنند. این نوع گراف در ساخت جاده‌ها و حل مسئله کلاسیک و قدیمی سه خانه و سه چاه آب به کار می‌رود.

کاربرد گراف بازه‌ها از گراف‌ها برای حل مسایل زیادی در ریاضیات و علوم کامپیوتر استفاده می‌شود. ساختارهای زیادی را می‌توان به کمک گراف‌ها به نمایش درآورد.

درخت و ماتریس درخت در رشته‌های مختلفی مانند شیمی مهندسی برق و علم محاسبه کاربرد دارد. کیرشهف در سال ۱۸۴۷ میلادی هنگام حل دستگاه‌های معادلات خطی مربوط به شبکه‌های الکتریکی درخت‌ها را کشف و نظریه درخت‌ها را بارور کرد. کیلی در سال ۱۸۵۷ میلادی درخت‌ها را در ارتباط با شمارش ایزومرهای مختلف هیدروکربن‌ها کشف کرد وقتی مثلاً می‌گوییم در ایزومر مختلف c4h۱۰ وجود دارد منظورمان این است که دو درخت متفاوت با ۱۴ راس وجود دارند که درجه ۴ راس از این ۱۴ راس جهار و درجه هر یک از ۱۰ راس باقی‌مانده یک است. اگر هزینه کشیدن مثلاً راه‌آهن بین هر دو شهر ازp شهر مفروض مشخص باشد ارزانترین شبکه‌ای که این p شهر را به هم وصل می‌کند با مفهوم یک درخت از مرتبه p ارتباط نزدیک دارد. به جای مسئله مربوط به راه‌آهن می‌توان وضعیت مربوط به شبکه‌های برق‌رسانی و لوله‌کشی نفت و لوله‌کشی گاز و ایجاد کانال‌های آبرسانی را در نظر گرفت. برای تعیین یک شبکه با نازلترین هزینه از قاعده‌ای به نام الگوریتم صرفه جویی استفاده می‌شود که کاربردهای فراوان دارد.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و تعریف گراف

گراف چيست؟

رقابتهاي تيمي

گرافهاي تهي و گرافهاي كامل

گرافهاي يكريخت

گرافهای هامنی

قضیه خم ژوردان

تعداد یالهای گراف

قضیه ها

گرافهای بازه ای

گرافهای افلاطونی

گرافهای دو بخشی

K – مکعب ها

اجتماع دو گراف

حذف و انقباض

گراف های مداری و چرخها

و...

فصل دوم: گراف های همبند

مولفه های همبند

گرافهای اویلری

قضیه ها

مدارهای همیلتنی

معماها و گرافها

و...

فصل سوم: درخت ها

درختها و جنگلها

مدارها و درختها

مسأله ارتباط دهی

درباره مساله فروشنده سیار

بست زنی شبكه ها

خیابانها و چهارراهها

و...

فصل چهارم: اثبات یک قضیه: قضیه جورسازی

اگر شرط تنوع برقرار باشد، می توان به هر متقاضی شغلی مناسب اختصاص داد

صورتهای دیگر مسئله جور سازی

مسابقه های دوره ای

و...

فصل پنجم: تسطیح و دوگانگی

گرافهای مسطح شده

قضایا

فرمول اویلر برای گرافهای مسطح

گرافهای روی سطوح دیگر

گرافهای دوگان

گرافهای نامتناهی

و...

فصل ششم: گراف های جهت دار

باز هم درباره مسابقه ها

سأله خيابانهاي يك طرفه

قضیه ها

درجه ها

گرافهاي ژنتيكي

تعيين كوتاه مدت ترين راه

و...

فصل هفتم: جور سازی، ازدواج و قضیه منجر

قضیه (ازدواج) هال

نظریه ترنسورسال

قضیه ها

ماتریسهای (1 و 0)

ترنسورسال مشترک

قضیه منجر

شارشهای شبکه

و...

فصل هشتم: نظریه متروید

درآمدی بر مترویدها

قضیه ها

مترویدهای بدیهی

مترویدهای گسسته

مترویدهای یکنواخت

مترویدهای گرافیکی

مترویدهای هم گرافیک

مترویدهای مسطح

مترویدهای نمایش پذیر

مترویدهای ترنسورسال

تحدید و انقباض

مترویدهای دو بخشی و اویلری

متروید فانو

مترویدها و نظریه گرافها

متروید ها و نظریه ترنسورسال

و...

به همراه اثبات تمام قضیه ها.


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضی عمومی 2 قسمت دوم تالیف محمد جلوداری ممقانی در 333 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضی عمومی 2 قسمت دوم تالیف محمد جلوداری ممقانی در 333 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضی عمومی 2 قسمت دوم تالیف محمد جلوداری ممقانی در 333 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضیات به مطالعه مباحثی چون کمیت (نظریه اعداد)،ساختار (جبر)، فضا (هندسه)، و تغییرات (آنالیز ریاضی) می پردازد. در حقیقت تعریفی جهان شمول که همه بر سر آن توافق داشته باشند برای ریاضیات وجود ندارد.

ریاضیدانان به دنبال الگوهایی هستند که بتوان از آن ها استفاده کرده و حدس های جدیدی را فرموله کرد؛ آن ها درستی یا غلطی حدس ها را توسط اثبات ریاضیاتی نشان می دهند. هرگاه ساختار های ریاضی مدل های خوبی از پدیده های جهان واقعی باشند، استدلال ریاضی می تواند بینش یا پیشبینی هایی برای طبعیت ارائه کند. علم ریاضیات با استفاده از تجرید و منطق از مفاهیمی چون شمردن، محاسبه و اندازه گیری و مطالعه ی نظام مند اشکال و حرکات اشیاء فیزیکی بوجود آمد. ریاضیات کاربردی از زمانی که انسان نوشتن را آموخت، به عنوان فعالیتی بشری وجود داشته است. تحقیقات مورد نیاز برای حل مسائل ریاضی ممکن است سال ها یا حتی قرن ها به درازا بیانجامد.

استدلال های استوار ابتدا در ریاضیات یونان باستان ظاهر شدند، بخصوص در اثر عناصر اقلیدس. از زمان کار های تحقیقاتی جوزپه پئانو (1858-1932)، دیوید هیلبرت (1862-1943) و دیگران بر روی دستگاه اصول موضوعه ای در پایان قرن نوزدهم میلادی، روش تحقیقاتی ریاضیدانان به این شکل درآمده که آن ها حقایق را با استدلال استوار از مجموعه منتخبی از اصول موضوعه و تعاریف بدست می آورند. روند پیشرفت ریاضیات تا زمان رنسانس سرعت نسبتاً آرامی داشت، تا زمانی نوآوری های ریاضیاتی با کشفیات علمی برهمکنش کرده و منجر به افزایش سریع نرخ اکتشافات ریاضی گشت که تا به امروز نیز ادامه دارد .

ریاضیات در بسیاری از زمینه ها مثل علوم طبیعی، مهندسی، پزشکی، اقتصاد و علوم اجتماعی یک علم ضروری می باشد. شاخه های کاملاً جدیدی در ریاضیات بوجود آمده اند مثل نظریۀ بازی ها. ریاضیدانان در ریاضیات محض (مطالعه ریاضی به هدف کشف هرچه بیشتر راز های خود آن) بدون این که هیچ گونه هدف کاربردی در ذهن داشته باشند به تحقیقات می پردازند، در حالی که کاربرد های عملی یافته های آن ها معمولاً بعد ها کشف می شود.

مصری‌ها، بیش از چند هزار سال پیش، برای اندازه‌گیری و نقشه‌برداری از محاسبات و هندسه استفاده می‌کردند. سومری‌ها محاسبات ریاضی را در گذشته کشف کردند. نمادهای باستانی در معبدهای آنان گویای این کشف می‌باشد و از محاسبهٔ ضلع یک مثلث مفاهیم هندسی را بدست آوردند

علم حساب متشکل از اعداد و محاسبه است. در حساب، محاسبات اصلی عبارتند از: جمع، تفریق، ضرب و تقسیم. هندسه به مطالعه خط، زاویه، شکل، و حجم گویند. در یونان اقلیدوس سال‌ها قبل، بیشتر قانون‌های اصلی هندسه را مشخص کرد. جبر: در آن برای نشان دادن کمّیت‌های نامشخص، از x و y استفاده شده‌است.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: رویه ها

استوانه

راه حل كلي حل مسايل

مثال

رويه دوار

معادله رويه دوار

محور دوران معادله منحني

مثال

ساير رويه هاي درجه دوم

اصول كلي رسم نمودار رويه ها

صورت كلي رويه هاي درجه دوم

حالت خاص

روش حل مسايل حالت خاص

رویه بیضوی

هذلوليوار يك پارچه

هذلوليوار دو پارچه

سهميوار

سهميوار هذلولوي (زين اسبي)

مخروط

مثال

روش حل مسايل رويه ها در حالت كلي

مثال

و...

فصل دوم: دستگاه های مختصات

مختصات قطبي

مختصات استوانه اي

معرفي بعضي شكلها در مختصات استوانه اي

مختصات كروي

معرفي بعضي شكلها در مختصات كروي

ارتباط بین دستگاه های مختصات

و...

فصل سوم: توابع برداري

تعريف تابع برداري يك متغيره

معادلات پارامتري

مثال

تعریف حد

تعریف پیوستگی

تعریف اثر

روش يافتن اثر خم

مثال

تعریف مشتق

مثال

قواعد مشتق گيري

قاعده زنجيره اي

تعريف خم هموار

تعريف خم پاره هموار

مثال

طول خم

و...

فصل چهارم: توابع چند متغیره

تعریف توابع اسکالر

مثال تابع دو متغیره اسکالر

تعریف توابع برداری

سطوح تراز

مثال

تعریف همسایگی

تعريف فاصله

تعريف مجموعه باز

تعریف مجموعه بسته

مثال

تعریف مجموعه کراندار

تعریف مجموعه همبند

تعریف همسایگی محذوف یا بدون مرکز

تعریف حد

مثال

پیوستگی توابع چند متغیره

تعريف مشتقپذيري

مثال

تعریف مشتق جزئی

مثال

تعریف مشتق جهت دار

مثال

تعریف مماس و قائم

معادله صفحه مماس بر رویه S در نقطه P

معادله خط قائم بر رویه S در نقطه P

شرط وجود صفحه مماس

مشتق گیری ضمنی

فرمول تقریب

تعريف گرادیان

مثال

تعریف مینیمم و ماکسیمم

تعریف نقطه بحرانی

مثال

آزمون مشتق دوم

محاسبه ماکزیمم ومینیمم تحت شرایط خاص

و...

فصل پنجم: انتگرال دوگانه

روش محاسبه ناحیه انتگرال

حالت خاص

مثال

چند مورد کاربردی

ممان اینرسی

محاسبه حجم

محاسبه مساحت

مثال

و...

فصل ششم: انتگرال سه گانه

تعریف

مثال

تعریف ژاکوبین

تغییر متغیر

مثال

انتگرال خطی

انتگرال روی خم

مثال

دیفرانسیل کامل یا واقعی

مثال

میدانهای برداری کنسرواتیو یا میدانهای برداری نگهدارنده

کرل (چرخه) یا چرخش

تعریف کرل

تعریف عملگر لاپلاسین

مثال

انتگرال رویه ای

تعریف دیورژانس یا واگرائی

قضیه گرین در صفحه

مثال

اولین فرم برداری قضیه گرین

تعبير فيزیکی

قضیه دیورژانس (قضیه گرین در فضا)

و...

به همراه بیش از 250 مثال حل شده در تمام بخش ها.


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس ریاضی عمومی 2 قسمت اول تالیف محمد جلوداری ممقانی در 484 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس ریاضی عمومی 2 قسمت اول تالیف محمد جلوداری ممقانی در 484 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس ریاضی عمومی 2 قسمت اول تالیف محمد جلوداری ممقانی در 484 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضیات به مطالعه مباحثی چون کمیت (نظریه اعداد)،ساختار (جبر)، فضا (هندسه)، و تغییرات (آنالیز ریاضی) می پردازد. در حقیقت تعریفی جهان شمول که همه بر سر آن توافق داشته باشند برای ریاضیات وجود ندارد.

ریاضیدانان به دنبال الگوهایی هستند که بتوان از آن ها استفاده کرده و حدس های جدیدی را فرموله کرد؛ آن ها درستی یا غلطی حدس ها را توسط اثبات ریاضیاتی نشان می دهند. هرگاه ساختار های ریاضی مدل های خوبی از پدیده های جهان واقعی باشند، استدلال ریاضی می تواند بینش یا پیشبینی هایی برای طبعیت ارائه کند. علم ریاضیات با استفاده از تجرید و منطق از مفاهیمی چون شمردن، محاسبه و اندازه گیری و مطالعه ی نظام مند اشکال و حرکات اشیاء فیزیکی بوجود آمد. ریاضیات کاربردی از زمانی که انسان نوشتن را آموخت، به عنوان فعالیتی بشری وجود داشته است. تحقیقات مورد نیاز برای حل مسائل ریاضی ممکن است سال ها یا حتی قرن ها به درازا بیانجامد.

استدلال های استوار ابتدا در ریاضیات یونان باستان ظاهر شدند، بخصوص در اثر عناصر اقلیدس. از زمان کار های تحقیقاتی جوزپه پئانو (1858-1932)، دیوید هیلبرت (1862-1943) و دیگران بر روی دستگاه اصول موضوعه ای در پایان قرن نوزدهم میلادی، روش تحقیقاتی ریاضیدانان به این شکل درآمده که آن ها حقایق را با استدلال استوار از مجموعه منتخبی از اصول موضوعه و تعاریف بدست می آورند. روند پیشرفت ریاضیات تا زمان رنسانس سرعت نسبتاً آرامی داشت، تا زمانی نوآوری های ریاضیاتی با کشفیات علمی برهمکنش کرده و منجر به افزایش سریع نرخ اکتشافات ریاضی گشت که تا به امروز نیز ادامه دارد .

ریاضیات در بسیاری از زمینه ها مثل علوم طبیعی، مهندسی، پزشکی، اقتصاد و علوم اجتماعی یک علم ضروری می باشد. شاخه های کاملاً جدیدی در ریاضیات بوجود آمده اند مثل نظریۀ بازی ها. ریاضیدانان در ریاضیات محض (مطالعه ریاضی به هدف کشف هرچه بیشتر راز های خود آن) بدون این که هیچ گونه هدف کاربردی در ذهن داشته باشند به تحقیقات می پردازند، در حالی که کاربرد های عملی یافته های آن ها معمولاً بعد ها کشف می شود.

مصری‌ها، بیش از چند هزار سال پیش، برای اندازه‌گیری و نقشه‌برداری از محاسبات و هندسه استفاده می‌کردند. سومری‌ها محاسبات ریاضی را در گذشته کشف کردند. نمادهای باستانی در معبدهای آنان گویای این کشف می‌باشد و از محاسبهٔ ضلع یک مثلث مفاهیم هندسی را بدست آوردند

علم حساب متشکل از اعداد و محاسبه است. در حساب، محاسبات اصلی عبارتند از: جمع، تفریق، ضرب و تقسیم. هندسه به مطالعه خط، زاویه، شکل، و حجم گویند. در یونان اقلیدوس سال‌ها قبل، بیشتر قانون‌های اصلی هندسه را مشخص کرد. جبر: در آن برای نشان دادن کمّیت‌های نامشخص، از x و y استفاده شده‌است.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: دنباله ها و سری ها

دنباله

تعریف

مثال

دنباله همگرا

دنباله واگرا

اثبات

مثال

دنباله صعودی

دنباله نزولی

مثال

دنباله کوشی

قواعد محاسبه

مثال

قضیه ساندویچ

مثال

سری

تعریف

مثال

سری همگرا

شرط کوشی برای همگرایی

سری هندسی

جبر سری ها

همگرایی مطلق

همگرایی مشروط

سری متناوب

مثال

آزمون های همگرایی

آزمون مقایسه

مثال

صورت حدی آزمون مقایسه

مثال

آزمون نسبت دالامبر

مثال

آزمون انتگرال

مثال

سری توانی

مثال ها

پیوستگی، مشتق و انتگرال سری توانی

مثال

سری دوجمله ای

مثال

بسط تیلور

بسط مک لورن

مثال

و...

فصل دوم: هندسه تحلیلی

بردار در صفحه

فاصله دو نقطه از هم

طول بردار

مثال

بردار همسنگ

جمع دو بردار

تفریق دو بردار

ضرب عدد در بردار

ویژگی های ضرب عدد در بردار

بردار یکه

تصویر بردار

مثال

مختصات فضایی

فاصله دو نقطه در فضا

تعریف کره

معادله کره

بردارهای فضایی

مثال

زاویه بین دو بردار

ضرب داخلی

مثال

نابرابری کوشی - شوارتس

تصویر بردارها

مثال

خط در صفحه و در فضا

کسینوس های هادی

مثال

بردارهای موازی

معادلات خط در فضا

مثال

دو خط متنافر

معادله صفحه

مثال

زاویه بین دو صفحه

فاصله یک نقطه از یک صفحه

مثال

ضرب خارجی بردارها

مثال

تعبیر هندسی ضرب خارجی

مساحت مثلث

حجم متوازی السطوح

فاصله یک نقطه از یک خط

عمود مشترک دو خط متنافر

و...

فصل سوم: جبر خطی

ماتریس

برابری ماتریس ها

مثال

ضرب ماتریسی

مثال

دستگاه معادلات

انواع ماتریس

ترانهاده یک ماتریس

مثال

وارون ماتریس

مثال

حل دستگاه معادلات با ماتریس

دترمینان

کهاد

مثال

همسازه

دترمینان ماتریس مثلثی

ویژگیهای دترمینان

مثال

ماتريس الحاقي

فضای برداری و تابع خطی

مثال

بردار حقیقی

بردار سطری

بردار ستونی

مثال

ماتریس تابع خطی

و...

فصل چهارم: رویه ها ودیگر دستگاه های مختصات

رویه استوانه ای

مولد

مثال

معادله استوانه

مثال

رویه دوار

سهمیوار دوار

مثال

رویه های درجه دوم

مثال

سهمیوار بیضوی

مختصات استوانه ای و کروی

رابطه مختصات دکارتی و استوانه ای

مثال

استوانه

نیم صفحه

مثال

رابطه مختصات دکارتی و کروی

معادله کره

معادله مخروط

مثال

و...

فصل پنجم: توابع برداری یک متغیره

تابع برداری یک متغیره

دامنه

برد

معادله پارامتری

مثال

پیچوار (هلیس) مدور

پیوستگی

خم

مثال

چرخزاد

مشتق پذیری

مثال

طول خم

طول خم پارامتری

تعریف انتگرال تابع پیوسته

حرکت در صفحه

تعبیرهای مشتق

بردار سرعت متوسط

مثال

شتاب متحرک

بردار یکه مماس

بردار یکه قائم

مولفه های مماسی و قائم سرعت و شتاب

مثال

انحنای مسیر یا خم

محاسبه انحنا بر حسب مختصات

مثال

و...

به همراه بیش از 250 مثال حل شده در تمام بخش ها.


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون کشش در 52 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون کشش در 52 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون کشش در 52 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون کشش یکی از آزمون‌های مخرب است که نمونه تحت نیروی کششی تک بعدی تا نقطه شکست قرار می‌گیرد و این درحالیست که ازدیاد طول نیز به‌صورت همزمان با نیروی اعمالی (بار اعمالی) ثبت می‌شود. نتایج حاصل از آزمون به‌طور معمول برای انتخاب یک ماده به منظور کنترل کیفیت و پیش‌بینی اینکه چگونه یک ماده تحت انواع دیگری از نیروها واکنش نشان می‌دهد به کار می‌رود. منحنی تنش-کرنش مهندسی بر اساس مقادیر نیرو اعمالی-ازدیاد طول رسم می‌شود لذا خروجی آزمون یک منحنی تنش/کرنش می‌باشد که نشان دهنده رفتار ماده تحت کشش است.

 

فهرست مطالب:

تعریف آزمون کشش

منحنی تنش - کرنش

تنش تسلیم

استحکام کششی

داکتیلیتی

مدول یانگ

چقرمگی

کاربرد آزمون کشش

هدف از آزمون کشش

چرا تست کشش یا تست تنش را اجرا می کنیم؟

تعیین استحکام تنهایی

نمونه تست کشش

نمونه کششی

بازوهای نمونه کششی

نمونه استاندارد

اندازه گيری نيروی وارد بر نمونه

دستگاه ھيدروليکی

تغيير شکل یک فنر

آونگ

سلول نيرو

اندازه گيری کرنش نمونه

اکستنسيومتر

کرنش سنج مقاومتی برقی

تجهیزات

روند آزمون

روابط ریاضی

منطقه کشسان یا الاستیک

استحکام تسلیم

ضریب پواسان

استانداردها

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظام فراگیر پیشنهادها (TSS) در 31 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظام فراگیر پیشنهادها (TSS) در 31 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نظام فراگیر پیشنهادها (TSS) در 31 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

آنچه در نظام پیشنهادها به عنوان اهداف آرمانی و در حقیقت به‌ عنوان فلسفه به‌کارگیری آن مطرح است، افزایش توان سازمان در مقابل خواست‌های متغیر ذینفعان از طریق ارج نهادن به فضایل و توانایی‌های انسان و همسو کردن اهداف کارکنان با اهداف سازمانمی‌باشد. به‌ طور کلی فلسفه بکارگیری نظام پیشنهادها را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

 • ارج نهادن به فضایل و توانایی‌های انسان در محیط کار و برخورد با مشکلات کاری
 • افزایش حس تعلق سازمانی در کارکنان
 • همسو کردن اهداف کارکنان با اهداف بنگاه
 • اشاعه فرهنگ مشارکتی و همکاری جمعی در حل مشکلات و بهبود روابط کاری و رفتار سازمانی

با مشارکت دادن کارکنان در امر سازمانی می توان نتایج و پیامدهای همه جانبه ای را برای سازمان و کارکنان آن فراهم آورد. در نظام مشارکت سازمانی، مدیران و کارکنان به تبادل نظر با یکدیگر می پردازند و همین امر منجر به ایجاد محیطی دوستانه و توام با اعتماد اطمینان متقابل در سازمان می و شود. کارکنان با مشارکت در کارها، خود را در سود و زیان سازمان سهیم می سازند و همه تلاش خود را با کمک مدیران جهت افزایش کارآیی و اثربخشی سازمانی به کار می گیرند. در نظام مشارکت سازمانی، مدیران برای رسیدن به هدفهایشان با راه حلهای پیشنهادی بسیاری از سوی کارکنان مواجه می شوند که پس از ارزیابی آنها می توانند بهترین راه حل ممکن را انتخاب کنند. باید توجه داشت که در شیوه های مشارکتی، را ه حلهای پیشنهادی کارکنان اجرا شود و تشویق مالی و معنوی مناسب از پیشنهاد دهندگان به عمل آید. نکته مهم در بکارگیری شیوه های مشارکتی توجه به موانع و دشواریهای فراروی مدیران در سازمانهاست زیرا با کسب آگاهی در زمین ههای اجرایی و درک صحیح موانع، بهتر می توان به رویارویی با آنها پرداخت. ضمناً باید زمینه های لازم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، ساختاری و … را برای اجرای موفقیت آمیز این نظام فراهم کرد تا اجرای آن با وقفه و بحران مواجه نشود.

 

فهرست مطالب:

تحولات انديشه‌ اي الگوي فكري مديريت در دهه‌ هاي اخير

اسامي متفاوت با انگاره مشابه

ويژگي‌ هاي عمده مديريت كيفيت فراگير كه به نظام فراگير پيشنهادها بيشتر مرتبط مي‌ شود

نظام پيشنهادها زائيده انديشه مديريت مشاركتي است

نگرش سيستمي و فراگير به نظام پيشنهادها

در چارچوب مفروضات منطقي

مديريت مشاركتي چيست؟

چند تكنيك ساده مشاركت

ويژگي‌ هاي طوفان ذهني الكترونيك

ارتباط فرهنگ ‌هاي سازماني و مديريت مشاركتي

نظام فراگير پيشنهادها

مشكلات نظام فراگير پيشنهادها

مشكلات اعمال مفهوم نظري نظام پيشنهادهاي فراگير

اقداماتي كه نظام فراگير پيشنهادها را تقويت مي‌كند

فضاي سازماني براي ارائه پيشنهاد با دوره عمر سازمان ارتباط دارد

تدابيري كه فضاي خلاقيت و نوآوري را تقويت مي ‌كند

تعريف توانمند سازي

موانع توانمند سازي

تدابيري كه كاركنان را توانمند مي‌ سازد

رهبري تحول و نظام پيشنهادها

طرح ‌ريزي استراتژيك مديريت مشاركتي

برنامه‌ ريزي اجرائي و تنظيم آئين‌ نامه‌ هاي جامع

راهنماي طرح پيشنهادها


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی مقره و انواع آن در 32 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی مقره و انواع آن در 32 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی مقره و انواع آن در 32 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

مَقَرّه یا گیرهٔ چینی پایه عایقی است که برای اتصال کابل‌های برق با برج انتقال برق بکار می‌رود.

در خطوط انتقال نیرو لازم است هادی‌های تحت ولتاژ به نحوی از برج‌ها ایزوله شوند و برای این کار از مقره‌ها استفاده می‌شود. این مقره‌ها دو وظیفه عمده دارند:

 • وظیفه اصلی مقره‌ها، ایزوله کردن هادی از بدنه برج می‌باشد. این مقره‌ها باید بتوانند بدون داشتن جریان نشتی، ولتاژهای بالای خطوط انتقال را از بدنه برج ایزوله نمایند.
 • مقره‌ها باید تحمل نیروهای مکانیکی حاصل از وزن هادی‌ها و نیروهای اعمالی ناشی از باد و یخ را داشته باشند.

 

فهرست مطالب:

تعریف مقره

وظایف مقره ها

عایق الکتریکی یا نارسانا

وظیفه عایق الکتریکی

جنس مقره‌ ها و طراحی شکل آن‌ ها

مقره ‌های چینی

مقره ‌های شیشه ‌ای

مقره‌ های پلاستیکی

طراحی شکل مقره‌ ها و اندازه آن ‌ها

شکست الکتریکی بر روی مقره ها

مواردی که در ساخت مقره رعایت می ‌شود

طول خزشی مقره

مقره‌ ها بر حسب کاربرد و سطح ولتاژ به کار رفته

مقره چرخی

مقره سوزنی

مقره بشقابی

مقره بشقابی استانداد

مقره بشقابی ضد مه

مقره‌ های بشقابی آئرودینامیک

مقره زنگوله ‌ای ‌شکل

مقره ‌های یکپارچه

مقره‌ های بوشینگ

آرایش مقره‌ ها در زنجیره

زنجیره مقره ‌های آویزی

زنجیره مقره آویزی دوبل

زنجیره مقره آویزی V شکل

زنجیره مقره آویزی V شکل دوبل

زنجیره مقره کششی

زنجیره مقره جامپر

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی خیار و خواص و ویژگی های آن در 20 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی خیار و خواص و ویژگی های آن در 20 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی خیار و خواص و ویژگی های آن در 20 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

خیار یا بادرنگ گیاهی از خانوادهٔ کدو قلیایی، تیرهٔ کدوییان است. خیار ساقه ای بالارونده دارد که میوه‌ها از آن آویزان می‌شوند این ساقه نیز به عنوانگیاه خوراکی استفاده دارد. خیار به سه شکل یافت می‌شود، خیار مخصوص خیارشور، خیار بی دانه (گلخانه ای) و خیار بریدنی (یا خیار مجلسی). خیار در اصل بومی آسیای جنوبی است اما تقریباً در همهٔ قاره‌ها رشد می‌کند.

ARS cucumber.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف خیار

ویژگی های خیار

انواع

گیاه شناسی

گل دهی و گرده افشانی

مواد خوراکی

ارزش غذایی

اطلاعات ژنومیک

گوناگونی

تاریخچه

تولید


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی نخود، لوبیا و عدس و خواص و ویژگی های آن ها در 27 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی نخود، لوبیا و عدس و خواص و ویژگی های آن ها در 27 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی نخود، لوبیا و عدس و خواص و ویژگی های آن ها در 27 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

نُخود یا نَخود (نام علمی: Cicer arietinum) از دانه‌های خوراکی (حبوبات) است. نخود را در زبان پهلوی، نخود (naxod) می‌گفتند.

لوبیا نام نوعی دانه خوراکی است. در سال ۱۵۳۳ میلادی لوبیا به نام مکزیکی اولیه‌اش «ایاکوک» از آمریکا به اروپا آورده شد و از آنجا به سایر نقاط جهان راه یافت و اکنون همه ساله میلیون‌ها تن به مصرف می‌رسد و یکی از مواد غذایی نسبتاً ارزان و فراوان است.

عدس، مَرجو یا مَرجُمَک(نام علمی: Lens esculinaris)، گیاهی کوچک شبیه به نخود و دانهٔ آن از دانه‌های خوراکی (حبوبات) است که معمولاً در خاک‌های فقیری که برای کاشت دیگر محصولات مناسب نیست، کاشته می‌شود. عدس در انواع و رنگ‌های گوناگونی وجود دارد که عدس قهوه‌ای، سبز، نارنجی از آن جمله‌اند. از عدس قرمز برای تهیه شوربایرنگی استفاده می‌شود. برای پختن نان، عدس را با آرد مخلوط می‌کنند. در ایران، از این گیاه، برای تهیه عدس‌پلو استفاده می‌کنند.

 

فهرست مطالب:

تعریف نخود

خصوصیات گیاه نخود

نحوه کشت نخود

پراکنش و خاستگاه نخود

مواد موجود در نخود پخته‌ شده

مقایسه کالری موجود در انواع نخود

ترکیبات شیمیایی نخود

طرز پخت، تهیه و نگهداری نخود

نکات تغذیه ای نخود

تعریف لوبیا

خواص لوبیا

انواع لوبیا

ارزش غذایی لوبیا

تولید کنندگان لوبیا

تعریف عدس

ریشه واژه عدس

ارزش غذایی عدس


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی عسل و خواص و ویژگی های آن در 41 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی عسل و خواص و ویژگی های آن در 41 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی عسل و خواص و ویژگی های آن در 41 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

عَسَل یا اَنگَبین (همچنین «انگُبین» و «اَنگُوین») مایعی شیرین و گران‌رو است که توسط زنبورعسل و برخی حشرات دیگر تولید می‌شود. زنبورها، عسل را از ترشحات شکری گیاهان و گل‌ها یا ترشحات برخی حشرات دیگر (مانند عسلک) از راه بالااوری، فعالیت آنزیمی و تبخیر آب تولید می‌کنند. زنبورها عسل را در ساختارهایی از جنس موم به نام کندو ذخیره می‌کنند. عسلی که توسط زنبورهای عسل تولید می‌شود به دلیل تولید جهانی و تجاری سازی آن، بیشترین شهرت را دارد. عسل از کلونی‌های زنبورهای وحشی یا از کندوهای زنبورهای اهلی جمع‌آوری می‌شود، که به این فعالیت زنبورداریگفته می‌شود.

 

فهرست مطالب:

تعریف عسل

منشا عسل

دلیل شیرینی عسل

خصوصیات شیمیایی عسل

شکرک زدن

پیشینه

ویژگی های عسل

تولید عسل

ترکیبات

دو مرحله از لحظه شهد آوری تا تولید عسل

میزان املاح معدنی

ارزش غذایی

تقسیم ‌بندی انواع عسل

رنگ عسل

عسل تقلبی

دو راه تقلب در عسل

عسل مصنوعی

عسل تغذیه ای

خواص درمانی عسل

عسل در ادیان

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی خاویار و خواص و ویژگی های آن در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی خاویار و خواص و ویژگی های آن در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی خاویار و خواص و ویژگی های آن در 23 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

خاویار تخم ماهیان خاویاری و از گرانترین غذاهای جهان است. دریای خزر به عنوان بزرگ‌ترین منبع ماهیان خاویاری در جهان بیش از ۹۰ درصد خاویار جهان را تأمین می‌کند.

فیل‌ماهی، تاس‌ماهی روسی یا چالباش، تاس‌ماهی ایرانی یا قره‌برون، ماهی شیپ و ماهی ازون‌برون یا سوروگا، گونه‌های اصلی ماهیان خاویاریدریای خزر هستند.

 

فهرست مطالب:

تعریف خاویار

انواع ماهیان خاویاری

انواع خاویار

فیل ماهی

قره برون یا تاس‌ ماهی

تاس ماهی روس یا چالباش

ماهی خاویار شیپ

ماهی اوزون برون

طرز تهیه ماهی ‌های خاویاری

روش صید و بهره ‌برداری

خواص خاویار

خاویار در ایران


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی آووکادو و گریپ فروت و خواص و ویژگی های آن ها در 25 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی آووکادو و گریپ فروت و خواص و ویژگی های آن ها در 25 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی آووکادو و گریپ فروت و خواص و ویژگی های آن ها در 25 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

آووکادو یا گلابی تمساح یا خوجدیس نام درخت و میوهٔ آن درخت است. این درخت در مناطق گرم و استوایی می‌روید و میوه‌ای سبز رنگ و قرمز رنگ با هسته‌ای درشت دارد.

Persea americana fruit 2.JPG

گریپ‌فروت (انگلیسی: grapefruit) میوه‌ای از خانواده مرکبات با پوست زردرنگ (گاهی سبز رنگ) و مزه ترش مایل به تلخی است (گاهی شیرین نیز می‌تواند باشد) گریپ‌فروت احتمالاً از پیوند پرتقال و دارابی به دست آمده‌است.

Citrus paradisi (Grapefruit, pink) white bg.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف آووکادو

ویژگی های آووکادو

آووکادو در ایران

تاریخچه آووکادو

حساسیت به آووکادو

ارزش غذایی آووکادو

چربی های آووکادو

برگ آووکادو

تعریف گریپ فروت

املاح موجود در گریپ فروت

ویژگی های گریپ فروت

چه زمانی گریپ فروت خورده شود؟

تولید کنندگان

ارزش غذایی گریپ فروت


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کرفس و ریواس و خواص و ویژگی های آن ها در 22 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کرفس و ریواس و خواص و ویژگی های آن ها در 22 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کرفس و ریواس و خواص و ویژگی های آن ها در 22 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

کَرَفْس گیاهی است با (نام علمی: Apium graveolens). این گیاه در آشپزی کاربرد داردو ارتفاع آن تا یک متر می‌رسد.

کرفس دارای مواد معدنی منیزیوم و پتاسیم می‌باشد که برای آرامش اعصاب و بیماریهای روحی نظیر (Vertigo) مفید می‌باشند. کرفس همچنین دارای مقدار زیادی ویتامینهای ک؛ و سی است که آنتی‌اکسیدان بوده، موجب کاهش تورم یاخته‌های بدن، سم‌زدایی و مبارزه با روماتیسم و بیماری‌های سرطانی می‌گردند.

ریواس یا به فارسی افغانستان چوکری گیاهی است از تیره هفت‌بندان (Polygonaceae) بومی آسیا (به احتمال سیبری یا هیمالیا) که از سده شانزدهم در اروپا کشت می‌شد. نوشته‌ها حاکی از آن است که پیش از میلاد مسیح در چین به عنوان دارو مصرف می‌شد.

Rheum rhabarbarum.2006-04-27.uellue.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف ریواس

ریشه شناسی ریواس

ویژگی های ریواس

برگ ریواس

محل رشد ریواس

ریواس در علم

تعریف کرفس

املاح موجود در کرفس

آب کرفس

کاهش فشار خون

پیشگیری از سرطان

درمان نقرس و آرتروز

ارزش غذایی کرفس


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سیر و مارچوبه و خواص و ویژگی های آن ها در 20 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سیر و مارچوبه و خواص و ویژگی های آن ها در 20 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سیر و مارچوبه و خواص و ویژگی های آن ها در 20 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

سیر (نام علمی: Allium sativum) گیاهی است از راسته مارچوبه‌سانان (Asparagales) از تیره نرگسیان و زیر تیره پیازیان (Alliaceae) و سرده سیر(Allium). قطب سیر تند و خشک ایران شهر همدان و روستای سولان می‌باشد.

Garlic.jpg

مارچوبه گیاهی علفی چندساله و دوپایه از راسته مارچوبه، تیرهٔ مارچوبگان (Asparagaceae) و سردهٔ مارچوبه (Asparagus) است. گل‌های بسیار کوچک آن در روی پایه‌های نر و ماده قرار دارند. گل‌های آن دارای ۶ کاسبرگ و ۶ گلبرگ و ۶ پرچم و یک مادگی سه برچه‌ای است گل‌های نر به رنگ زرد مایل به سبز بوده، کاملاً از گل‌های ماده که معمولاً به رنگ قرمز در می‌آیند قابل تشخیص می‌باشند.

Asparaguss.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف سیر

گیاه شناسی سیر

انواع سیر

تاریخچه سیر

خواص غذایی و دارو شناختی سیر

املاح موجود در سیر

صادرات سیر

تعریف مارچوبه

برداشت مارچوبه

خواص مارچوبه

ارزش غذایی مارچوبه

تولید مارچوبه

تاریخچه تولید در ایران


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی هویج و خواص و ویژگی های آن در 20 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی هویج و خواص و ویژگی های آن در 20 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی هویج و خواص و ویژگی های آن در 20 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

هویج یا گَزَر یا زردک گیاهی خوراکی و دوساله از خانواده چتریان است. هویج معمولاً به رنگ نارنجی یا سفید، یا مخلوطی از قرمز و سفید است و تازهٔ آن بافتی خشک و ترد دارد.

هویج یک سبزی ریشه‌دار یا غده ای خوراکی است که می‌توان آن را خام یا خردشده یا رنده‌شده در سالاد خورد و بیشتر در پخت سوپ‌ها و خورش‌هاکاربرد دارد. بتاکاروتن، دوپاری از ویتامین آ، در هویج به فراوانی یافت می‌شود و رنگ نارنجی خاصّ این سبزی نیز به همین خاطر است. به‌علاوه هویج منبعی غنی از فیبر خوراکی، آنتی‌اکسیدان‌ها و موادّ معدنی به‌شمار می‌رود. همان‌گونه که در تصویر دیده می‌شود، هویج می‌تواند به‌طور مصنوعی در رنگ‌های گوناگونی به عمل بیاید.

 

فهرست مطالب:

تعریف هویج

ویژگی های هویج

املاح موجود در هویج

تاریخچه

هویج نارنجی رنگ

گیاه شناسی

رشد هویج

تقویت بینایی

مواد غذایی

تولید

مقدار مواد مغذی در ۱۰۰ گرم هویج


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کیوی و خواص و ویژگی های آن در 18 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کیوی و خواص و ویژگی های آن در 18 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کیوی و خواص و ویژگی های آن در 18 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

کیوی گیاهی است از گروه گیاهان گلدار دولپه‌ای در راسته خلنگ‌سانان و رده کیویان. این گیاه بومی جنوب چین و میوه ملی جمهوری خلق چین است.میوه آن تخم مرغی شکل به اندازه یک تخم‌مرغ بزرگ (به طول ۵–۸ سانتیمتر و عرض ۴٫۵–۵٫۵ سانتیمتر) است و پوست آن قهوه‌ای رنگ و گوشت آنسبز کمرنگ است.

Actinidia chinensis - Austins Ferry.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف کیوی

ویژگی های کیوی

تاریخچه

روش پیوند

ارزش غذایی

میزان تولید در جهان

میزان تولید در ایران

خواص درمانی کیوی

ارزش غذایی


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کاهو و خواص و ویژگی های آن در 52 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کاهو و خواص و ویژگی های آن در 52 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کاهو و خواص و ویژگی های آن در 52 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

کاهو گیاهی یک‌ساله از خانوادهٔ گل مینا یا گل آفتابگردان کاسنیان است. کاهو بیشتر به صورت سبزی پرورش می‌یابد ولی در مواقعی به صورت ساقه یا بذر نیز یافت می‌شود. کاهو برای اولین‌بار توسط مصریان باستان کشت شد که آن را از یک علف هرز که دانه‌هایش برای تولید روغن استفاده می‌شد به دست آوردند. کاهو بعدها به روم و یونان نیز گسترش یافت که آنان نام لاکتوکا به آن دادند، که کلمه کاهو در انگلیسی از ریشه همین کلمه است. در سال ۵۰ قبل از میلاد، چندین گونه از آن توصیف شده بود و کاهو در نوشته‌های قرون وسطی از جملهٔ چندین گیاه‌نامه پدیدار گشته‌است. در طی قرون ۱۶ تا ۱۸ رشد چندین گونه از آن در اروپا مشاهده شده، و در اواسط قرن ۱۸میلادی به این نتیجه رسیدند که می‌توانند آن را در باغات نیز پرورش دهند. در ابتدا اروپا و آمریکای شمالی بازار فروش کاهو بودند و در اواخر دهه ۱۹۰۰ مصرف آن به صورت جهانی گسترش یافت.

Kropsla herfst.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف کاهو

پیدایش کاهو

موارد مصرف کاهو

طبقه ‌بندی و ریشه کلمه

گیاه شناسی

سیستم ریشه ‌ای

شرایط رشد کاهو

تاریخچه

کشت

شرایط محیطی برای کشت کاهو

دما

پیوند انواع مختلف کاهو

انواع کاهو

برگی

رومی

موج دار

کله روغنی

موج دار ییلاقی

ساقه ای

دانه روغنی

مشکلات کاشت

وجود کرم ها

بیماری ها

علف هرز

تولید

مصرف خوراکی

ارزش غذایی

بیماری ‌های منتقله از راه مواد غذایی

افسانه‌ ها و روایات مذهبی و دارویی

فواید کاهو از نظر ابن سینا

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه شبدر و خواص و ویژگی های آن در 17 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه شبدر و خواص و ویژگی های آن در 17 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه شبدر و خواص و ویژگی های آن در 17 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

شَبدَر (نام علمی: Trifolium) جزء مهم‌ترین گیاهان علوفه‌ای خانواده لگومینز (Leguminous) در مناطق معتدل و مرطوب است که از نظر علوفه‌ای و مرتعی دارای ارزش بسیار زیادی است و در تغذیه دام‌ها نقش بسزایی دارند. شبدرها گیاهی سه برگچه‌ای اند و به همین خاطر اسم علمی آنها از دو کلمه لاتین "Tria" به معنی سه و "Folia" به معنی سه بر گچه‌ای گرفته شده‌است. تعداد گونه‌های شبدر در دنیا حدود ۳۰۰ گونه ذکر شده که از این تعداد ۲۵ گونه از نظر کشاورزی مهم است که از این تعداد فقط ۹ گونه آنها از جمله شبدر زیر زمینی به صورت تجارتی کشت می‌شوند.

Trifolium repens1.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف شبدر

تعداد گونه‌ های شبدر

انواع شبدر در ایران

خصوصیات کلی شبدرها

تفاوت شبدرها با یونجه

خصوصیات بذر شبدرها

انواع بذر شبدرها

خصوصیات تغذیه ‌ای شبدرها

مواد ضد تغذیه ‌ای در شبدرها

نفخ در اثر مصرف شبدرها

خواص دارویی


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه یونجه و خواص و ویژگی های آن در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه یونجه و خواص و ویژگی های آن در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه یونجه و خواص و ویژگی های آن در 23 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

یونجه(ترکی)، (کابلی:رشقه، هراتی:سبست) یا اسپست (medicago sativa به معنی علف مادها) اولین بار توسط مادها برای تأمین غذای اسب هایشان اهلی گردید. یونجه اصولاً مبدأ کویری دارد و در حال حاضر در تمام مناطق معتدل و شبه قاره کشت می‌گردد.

75 Medicago sativa L.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف یونجه

طبقه‌ بندی علمی یونجه

ریخت شناسی

ریشه ها

برگ ها

رشد یونجه

گونه ها

یونجه ایرانی

یونجه خارجی

کشاورزی یونجه

فصل کاشت

تناوب یونجه با گیاهان دیگر

علف هرز سس یونجه

روش مبارزه با سس یونجه

اثر علف کش ‌ها بر روی سایر علف‌ های هرز یونجه

ویژگی ‌های دارویی

مواد معدنی و پروتئین ها

ارزش غذایی


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سیب و خواص و ویژگی های آن در 78 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سیب و خواص و ویژگی های آن در 78 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سیب و خواص و ویژگی های آن در 78 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

درخت سیب (نام علمی: M. pumila) درختی برگریز از خانواده گلسرخیان است که به خاطر میوه شیرین و گوشتی‌اش شناخته شده‌است. در سرتاسر دنیا، این درخت برای میوه‌اش کشت می‌شود و وسیع‌ترین گونهٔ رشد کرده از سرده مالوس است. منشأ این درخت آسیای مرکزی است؛ جایی که امروزه هنوز هم گونهٔ وحشی آن یعنی مالوس سیورسی یافت می‌شود. سیب پس از هزاران سال کشت در آسیا و اروپا، توسط مهاجران اروپایی به آمریکای شمالی برده شد. سیب در برخی فرهنگ‌ها از اهمیت مذهبی و اساطیری بالایی برخوردار است، از جمله فرهنگ اهالی اسکاندیناوی، یونان و مسیحیان اروپایی قدیم. سیب همچنین یکی از سین‌های اصلی هفت‌سین است.

درختان سیب حاصل از کاشت دانه بزرگ هستند، اما درختان حاصل از پیوند ریشه (ساقه زیرزمینی) کوچکند. بیش از ۷٬۵۰۰ رقم سیب شناخته شده وجود دارد، و در نتیجه طیف وسیعی از ویژگی‌های دلخواه به دست می‌آید. ارقام مختلف برای سلیقه‌ها و استفاده‌های مختلف از جمله آشپزی، مصرف خام و تولید شراب پرورش می‌یابند. درختان سیب معمولاً با پیوند زدن تکثیر داده می‌شوند، گرچه سیب‌های وحشی به سادگی از دانه می‌رویند. درختان و میوهٔ سیب مستعد تعدادی از آفت‌های قارچی و باکتریایی قابل کنترل با روش‌های ارگانیک و غیرارگانیک هستند. در سال ۲۰۱۰، در بخشی از پژوهشی که برای کنترل بیماری و پرورش انتخابی محصول سیب صورت گرفت، ژنوم این میوه رمزگشایی شد.

Red Apple.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف سیب

خانواده درخت سیب

ویژگی های درختان سیب

گیاه شناسی

ارتفاع درخت

برگ ها

انواع شاخه های درخت سیب

خصوصیات میوه

نیاکان وحشی

ژنوم

تاریخچه

جنبه های فرهنگی

در باورهای پیش از مسیحیت قبایل ژرمن

اسطوره‌ شناسی یونانی

میوه ممنوع در بهشت

ایران

ارقام سیب

ارقام ایرانی سیب

کشت

روش کشت از دانه

قلمه زدن

استفاده از ساقه‌ های زیرزمینی کوتاه

گرده ‌افشانی

انواع گرده افشانی در سیب ها

رسیدن و چیدن میوه

انبار کردن

آفات و بیماری ‌ها

سفیدک

شته

لکه سیاه سیب

تولید کنندگان سیب

تولید در ایران

ارزش خوراکی

مصرف انسان

استفاده‌ های ویژه

محصولات ارگانیک

فیتوکمیکال ‌ها

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گوجه فرنگی و خواص و ویژگی های آن در 63 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گوجه فرنگی و خواص و ویژگی های آن در 63 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گوجه فرنگی و خواص و ویژگی های آن در 63 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

گوجه فرنگی یا در فارسی افغانستان بادنجان رومی یا در فارسی تاجیکستان پومیدور (نام علمی: Solanum lycopersicum) یکی از سبزیجات و با میوه‌ای سرخ‌رنگ و خوش‌بو و آبدار است. این گیاه بومی آمریکای جنوبی و مرکزی است که طی دورهٔ استعماری اسپانیا به سایر نقاط جهان منتقل شد. انواع مختلف این گیاه امروزه در سراسر جهان پرورش داده می‌شود. البته «گوجه فرنگی» از نظر علم باغبانی و نداشتن هسته در دسته سبزیجات محسوب می‌شود.

گوجه فرنگی سرشار از ویتامین سی و لیکوپن است. این میوه امروزه به روش‌های مختلفی، به‌طور خام یا به‌عنوان یکی از مواد لازم برای تهیهٔ غذا، انواع سس و نوشیدنی مصرف می‌شود و بخش مهمی از رژیم غذایی مردم بسیاری از کشورها را تشکیل می‌دهد. کشت و پرورش این گیاه به‌طور کلی، مساحتی حدود سه میلیون هکتار را به خود اختصاص داده‌است، که نزدیک یک‌سوم کل مساحت مختص به کشت تره‌بار در جهان است.

Tomatoes-on-the-bush.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف گوجه فرنگی

اهمیت گوجه فرنگی در کشاورزی و اقتصاد

توصیف

گیاه شناسی

برگ گوجه فرنگی

تاریخچه

خاستگاه گوجه فرنگی

شروع پرورش گوجه فرنگی

انتقال گوجه فرنگی به اروپا

توزیع توسط اسپانیایی‌ ها

بریتانیا

آمریکای شمالی

خاورمیانه

ایران

کشت و پرورش

اشکال مختلف گوجه فرنگی

تولید کنندگان

تقسیم بندی تولید

صادرات و واردات

کشورهای مصرف‌ کننده

آفت و بیماری

مصرف

ارزش خوراکی

ارزش محتمل برای سلامتی

جهش ‌های ژنتیکی

کاروتنوئیدهای موجود در گوجه فرنگی

خواص گوجه فرنگی

فراوری گوجه فرنگی

نگاهداری

مسمومیت

میوه یا تره بار

رکوردها

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی بادمجان و خواص و ویژگی های آن در 26 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی بادمجان و خواص و ویژگی های آن در 26 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی بادمجان و خواص و ویژگی های آن در 26 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

بادنجان یا بادمجان، این واژه معرّب «پاتنگان» و «پاتمگان» فارسی است و در پارسی با نام کهپَرَک نیز خوانده می‌شود. بادنجان گیاهی خوراکی از تیرهٔبادنجانیان است. به نظر می‌رسد که این گیاه بومی هندوستان بوده‌است. این گیاه در تمام مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری رشد می‌کند. ارتفاع آن به ۴۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر نیز می‌رسد.

این گیاه به‌طور گسترده‌ای در آشپزی استفاده می‌شود. بادنجان در پخت غذاهایی مانند کشک بادنجان، خورش بادنجان، دلمه، بادنجان شکم‌پر، و بادنجان شکم‌پر ایتالیایی کاربرد دارد. گیاه بادنجان به عنوان عضوی از سردهٔ بادنجان با گوجه فرنگی و سیب‌زمینی مربوط است.

Solanum melongena ja001.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف بادمجان

ویژگی ها

گیاه شناسی

ارتفاع رشد گیاه

میوه گیاه

تاریخچه

گستردگی رشد

ارقام بادمجان

آشپزی و آماده سازی

تولید بادمجان

ارزش غذایی

شیمی

ترشی


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی آناناس و خواص و ویژگی های آن در 18 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی آناناس و خواص و ویژگی های آن در 18 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی آناناس و خواص و ویژگی های آن در 18 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

آناناس یا کاجدیس(نام علمی: Ananas comosus) نوعی میوه است که ریشه آن از جنوب برزیل و پاراگوئه است. بزرگی آن ۱–۱٫۵ متر و بزرگی برجستگی روی آن تا ۳۰–۱۰۰ سانتیمتر است. این میوه نوعی میوه چندگانه است که در علم باغبانی به آن سینکارپ گفته می شود.

این گیاه بومی دائمی ناحیه گرمسیری قارهٔ آمریکا است. میوه‌های خاردار و مطبوعی دارد؛ و در کوبا، پورتوریکو و هاوایی از نظر محصول، آناناس در رتبه اول قرار داد. آب و میوهٔ گوشت این میوه را به مقدار زیاد کنسرو می‌کنند همچنین در جزایر فیلیپین از برگ‌های خاردار آن رشته‌هایی به دست می‌آید که با آن پارچه می‌بافند.

Pineapple1.JPG

 

فهرست مطالب:

تعریف آناناس

ویژگی های آناناس

گیاه شناسی

دمای مطلوب

پرورش آناناس

روش کاشت آناناس

پرورش تاج

ترکیب شیمیایی

ارزش غذایی

کاربردهای دارویی

آب آناناس برای مقابله با سرفه


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیلاس و آلبالو و خواص و ویژگی های آن ها در 33 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیلاس و آلبالو و خواص و ویژگی های آن ها در 33 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیلاس و آلبالو و خواص و ویژگی های آن ها در 33 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

آلبالو (فارسی شرقی:آلوبالو) نام درخت و میوه‌ای است بومی جنوب غرب آسیا و اروپا با (نام علمی: Prunus cerasus). میوه آن ترش مزه و سرخ رنگ است. بلندی درخت آن ۳ تا ۱۰ متر است. صد گرم آلبالو ۱۶ گرم مواد قندی، ۰/۸۵ گرم پروتئین و ۸/۶ کالری دارد. به‌علاوه صد گرم آن حدود ۵۰ میلی‌گرم کلسیم، ۲۰ میلی‌گرم فسفر، ۱ میلی‌گرم آهن، ۴۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین آ، ۰/۱۴ میلی‌گرم تیامین، ۰/۱۲ میلی‌گرم ریبوفلاوین، ۵ میلی‌گرم ویتامین C و نیز مقداری سدیم، منیزیم، پتاسیم، مس، روی و املاح دیگر دارد.

گیلاس، آلوکک به میوه بسیاری از درختان سرده پرونوس گفته می‌شود که دارای هسته و گوشت‌دار است. ترکیه، ایالات متحده آمریکا و ایران از عمده تولیدکنندگان میوه گیلاس در جهان هستند.

میوه گیلاسی که خرید و فروش می‌شود معمولاً ارقام گونه‌های محدودی مانند: گیلاس شیرین (گیلاس خودرو) و گیلاس ترش (آلبالو) هستند. نام «گیلاس» به درخت گیلاس هم گفته می‌شود و گاهی‌اوقات در مورد بادام و درختان گلدار مشابه سرده پرونوس مانند «گیلاس تزئینی» یا «ساکورا» هم استفاده می‌شود. گیلاس وحشی ممکن است به هر یک از گونه‌هایی که بدون کاشتن رشد می‌کنند اطلاق شود، گرچه در جزایر بریتانیا اغلب به گیلاس خودرو با نام «گیلاس وحشی» اشاره می‌شود.

 

فهرست مطالب:

تعریف گیلاس

میوه گیلاس

مصارف گیلاس

گیاه شناسی گیلاس

ارزش غذایی گیلاس

کشت گیلاس

فصل رویش گیلاس

آفات و بیماری‌ های گیلاس

ویژگی های گیلاس

ارقام گیلاس در ایران

تولید گیلاس

اروپا

آمریکای شمالی

استرالیا

تعریف آلبالو

مواد موجود در آلبالو

مصارف آلبالو

تولید کنندگان آلبالو


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی نارگیل و خواص و ویژگی های آن در 14 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی نارگیل و خواص و ویژگی های آن در 14 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی نارگیل و خواص و ویژگی های آن در 14 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

نارگیل (نام علمی: Cocos nucifera) از اعضاء خانواده نخلیان (Arecaceae) است و تنها گونه‌ای است که در سرده نارگیل (Cocos) طبقه‌بندی می‌گردد.

سرآغاز این گیاه یکی از موضوعات مورد بحث است بعضی از کارشناسان معتقدند نارگیل یکی از گیاهان بومی شبه جزیره جنوب شرقی آسیا است درحالیکه برخی دیگر شمال شرقی آمریکای جنوبی را خاستگاه این گیاه می دانند. فسیلهای بدست آمده در نیوزیلند نشان می دهد در حدود 15 میلیون سال پیش گیاهان کوچکی شبیه نارگیل در این ناحیه رویش می کردند. حتی فسیلهای قدیمی تر که در راجاستان در هند کشف شده اند علیرغم خاستگاه نارگیل ها ، در بیشتر این مناطق گرمسیری بخصوص درطول خطوط ساحلی استوایی پراکنده هستند. چون میوه نارگیل سبک و شناور است این گیاه به آسانی توسط جریانات دریایی تا مسافتهای طولانی حمل می شود. نخل نارگیل در خاکهای ماسه ای و نمکدار و در مناطق دارای نور خورشید فراوان و بارندگیهای منظم ( سالانه 100- 75 سانتیمتر) رشد می کنند بنابراین علت تجمع این گیاه در نواحی ساحلی تا حدی مشخص می شود. میوه هایی که از دریا در نواحی شمالی مثل نروژ جمع آوری شده اند بسیار زیستا بوده و متعاقباً تحت شرایط مناسب مذکور رشد نموده اند. لذا نارگیل در جزائر هاوایی یک پلی نزی وارد سازی شده قلمداد می‌شود که ابتدا دریانوردان پلی‌نزیایی آنها را از سرزمینهای مادریشان در اقیانوس آرام جنوبی به این جزایر آوردند.این گیاه به سمت آب خم می شود و هر چه بیشتر رشد می کند، بیشترخو می شود در نتیجه، خشک میوه آن توسط آب دریا به اطراف پراکنده می شود. پوست سبک این میوه باعث می شود روی سطح آب شناور گردد. وقتی میوه نارگیل بوسیله آب دریا به ساحل برده شد، شروع به سبز کردن برگ کرده سپس تعداد زیادی ریشه بلند در میآورد. این ریشه های بلند در می آورد. این ریشه های بلند محکم به درختهای در حال رشد می چسبند و در مقابل باد تند ساحلی مقاومت می کنند.

Palmtree Curacao.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف نارگیل

واژه شناسی

خاستگاه

گستردگی رشد نارگیل

ویژگی های نارگیل

ارزش غذایی

کالری و چربی

فیبر بالا و بدون کلسترول

آهن و سایر مواد معدنی

جدول ارزش غذایی

خواص نارگیل


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی انبه و خواص و ویژگی های آن در 24 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی انبه و خواص و ویژگی های آن در 24 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی انبه و خواص و ویژگی های آن در 24 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

انبه (نام علمی:Mangifera) میوه‌ای گرمسیری و گیاه آن از سرده‌های تیرهٔ پسته‌ایان است. خاستگاه انبه شبه جزیرهٔ هند، پاکستان، بنگلادش و آسیای جنوب‌شرقی است. این درخت امروزه در بسیاری از کشورهای گرمسیری پرورش داده شده و در سراسر دنیا صادر می‌شود. میوهٔ انبه علاوه بر مصرف خوراکی، آشپزی و آب‌میوه‌گیری، به عنوان طعم‌دهنده، رنگ‌دهنده و عطر کاربرد دارد. برگ‌های درخت انبه نیز مورد استفاده‌های زینتی قرار می‌گیرد.

Manguier portant des mangues bien mures.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف انبه

مشخصات

برگ های درخت انبه

شکوفه ‌های انبه

ویژگی های میوه انبه

پرورش

تولید کنندگان

انبه در ایران

انبه شمالی

کاشت انبه در گلدان

مصارف انبه

ارزش غذایی و خواص انبه

املاح موجود در انبه

انبه جنگلی

خواص دارویی

انواع انبه


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کاکتوس و خواص و ویژگی های آن در 29 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کاکتوس و خواص و ویژگی های آن در 29 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کاکتوس و خواص و ویژگی های آن در 29 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

کاکتوس گیاهی است از تیره کاکتوسیان (Cactaceae) تیره‌ای از میخک‌سانان که اغلب خاردار و گوشتی هستند.

کاکتوس در ابتدا تنها در شمال و جنوب و نواحی مرکزی آمریکا رشد می‌کرد اما امروزه در بسیاری از مناطق گرم و خشک جهان توسط مردم پراکنده شده کاکتوس طی طوفان‌های ناگهانی آب ذخیره کرده و آب ذخیره شده را طی ماه‌های خشکسالی به مصرف می‌رساند. کاکتوسیان در ایران گونهٔ بومی ندارند.

بیشتر کاکتوس‌ها ریشه‌های عمیقی  نداشته و ساقه شبکه مانندی دارند که به‌عنوان منبع ذخیره آب عمل می‌کنند ساقه کاکتوس توسط تیغ‌هایی محافظت می‌شود. کاکتوس‌ها برگ‌های خیلی کوچکی داشته یا اصلاً برگ ندارند.

Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary b26 960-0.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف کاکتوس

گستردگی رشد کاکتوس

ویژگی های کاکتوس

خاک مناسب برای کاکتوس

ترکیب اصلی خاک کاکتوس ‌ها

شرایط محیطی مناسب برای کاکتوس

حرارت

نور

رطوبت

هوا

زیرخانواده ‌های کاکتوس

زیر خانواده پرسکیه Pereskia

زیر خانواده اوپنسیه Opuntia

زیر خانواده سرئوس Cereus

پرورش کاکتوس ها

تکثیر کاکتوس ها

تکثیر پذیری

تکثیر رویشی کاکتوس

قلمه زدن

پیوند زدن

دلایل پیوند زدن کاکتوس ها

میوه کاکتوس

آب کاکتوس


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی موز و خواص و ویژگی های آن در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی موز و خواص و ویژگی های آن در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی موز و خواص و ویژگی های آن در 23 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

موز (در فارسی افغانستان: کیله) نام میوه و گیاه با همین نام است که بومی مناطق گرمسیری جنوب شرق آسیا، شبه‌جزیره مالزی، و استرالیااست. امروزه این گیاه در همه مناطق گرمسیری با رطوبت مناسب کاشت می‌شود.

درخت موز در کناره جنگل رشد می‌کند از این رو بیشتر در برابر خطر تغییر اقلیم، آتش‌سوزی و تخریب جنگل قرار دارد.

موز زر آباد

 

فهرست مطالب:

تعریف موز

تولید کنندگان

موز در ایران

تاریخچه

موز کاوندیش

بارورسازی

ارزش غذایی

کاربرد

ویژگی ها

ابهام زدایی

مواد موجود در موز

پزشکی

مضرات

میوه

نابودی


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی خرما و خواص و ویژگی های آن در 31 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی خرما و خواص و ویژگی های آن در 31 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی خرما و خواص و ویژگی های آن در 31 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

خُرما (نام علمی: Phoenix dactylifera) یا رطب گیاهی تک‌لپه‌ای و گرمسیری جزو تیره نخل‌ها است که میوه‌اش خوراکی و دارای هسته‌ای سخت و پوست نازک و طعم شیرین که به شکل خوشه‌ای بزرگ از شاخه آویزان می‌گردد و برگ‌های آن بزرگ است. ارتفاع نخل به ۱۰ تا ۲۰ متر یا بیشتر می‌رسد.

گستردگی گونه خرما عمدتاً در نیمکرهٔ شمالی و در کشورهای ایران، پاکستان، عراق، عربستان و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همچنین بیشتر کشورهای شمال آفریقا و ایالات متحده آمریکا است و در نیمکره جنوبی نیز به‌طور پراکنده دیده می‌شود.

به میوهٔ نرسیده خرما، «خارَک» یا «خرک» یا کنگ (و در زبان عربی، «حبابوک») گفته می‌شود.

Dates on date palm.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف خرما

گستردگی گونه خرما

ریشه واژه

ترکیبات شیمیایی خرما

ارزش غذایی

تاریخچه کاشت

محصولات

کشورهای تولید کننده خرما

اصطلاحات نخل و خرما

خرما در ایران

ارقام خرمای ایران

ارقام بومی خرما در بلوچستان ایران

ارقام بومی خرما در استان فارس

ارقام بومی خرمای بوشهر

ارقام بومی خرمای هرمزگان

ارقام بومی خرما در غرب خوزستان

ارقام بومی خرما در کرمان

ارقام بومی خرما در کرمانشاه

آفت ها


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی انگور و خواص و ویژگی های آن در 21 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی انگور و خواص و ویژگی های آن در 21 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی انگور و خواص و ویژگی های آن در 21 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

انگور (نام علمی: vinifera) سرده‌ای از درختان خانواده انگورسانان Vitaceae است. در این خانواده حدود ۱۱ جنس و بیش از ۶۰۰ گونه وجود دارد. مهم‌ترین جنس این خانواده جنس انگور است. این گیاه حالت بوته‌ای و رونده دارد و دارای پیچک در مقابل بعضی از برگ‌ها می‌باشد.

انگور، میوه نرم‌پوست و شیرهداری است که از درخت انگور به عمل می‌آید. درخت انگور، مو (تلفظ: مُؤ) نامیده می‌شود. مو یکی از قدیمی‌ترین گیاهانی است که انسان کاشتن آن را آموخت. در کتاب‌های دینی کهن و در بسیاری از اسطوره‌ها و سروده‌های ملل نام انگور و موستان بسیار آمده‌است. انگور در تمام مناطق معتدل جهان می‌روید. بیش از ۲۰ هزار نوع انگور در سراسر جهان می‌روید اما همه آن‌ها از انگور وحشی خاور نزدیک و انگور وحشی آمریکای شمالی نتیجه شده‌اند. گاهی انگور را کشمش می‌کنند. انگور خشک کرده را کشمش می‌نامند. از انگور، آب انگور، ژله، مربا، وشراب می‌سازند. از پوست و دانه آن هم محصولات مختلف تهیه می‌شود. محلی که مو یا درخت انگور بسیار در آن کاشته شود موستان یا تاکستان نامیده می‌شود. مو را باید هر چند گاه هرس کرد زیرا این کار سبب می‌شود که میوه بیشتری به بار آورد. در بیشتر موستان‌ها داربست‌های می‌سازند تا مو بتواند از آن‌ها بالا رود. بزرگترین دشمن مو بیماری مخصوص ریشه مو است.

Edle Weinrebe, 'Vitis vinifera' subsp. 'vinifera.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف انگور

خانواده انگور

ویژگی های انگور

شرایط رشد انگور

مهمترین تولید کنندگان انگور

تولید انگور در ایران

روش کاشت و برداشت انگور

بوته انگور

دو روش کاشت درخت مو

انواع انگور

خصوصیات انواع انگور

روش نگهداری در منزل

ارزش غذایی


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان طراحی و تدوين طرح کسب و کار (Business Plan) در 96 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان طراحی و تدوين طرح کسب و کار (Business Plan) در 96 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان طراحی و تدوين طرح کسب و کار (Business Plan) در 96 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح کسب‌وکار، (به انگلیسی: business plan) یک نوشتهٔ رسمی است که اهداف کسب‌وکار را تعیین، دلایل امکان تحقق اهداف را ذکر و برنامه‌هایی که برای رسیدن به اهداف دنبال می‌شوند را ارائه می‌کند. همچنین ممکن است شامل اطلاعاتی دربارهٔ پیشینهٔ سازمان و تیم مجری طرح باشد. طرح کسب‌وکار سندی مکتوب است که جزئیات کسب‌وکار پیشنهادی را مشخص می‌کند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونی، نیازها، انتظارات و نتایج پیش‌بینی شده را شرح دهد و کلیه جوانب آن را ارزیابی کند.

آماده کردن یک طرح کسب‌وکار نتیجه نهایی روند طرح‌ریزی نیست، بلکه تحقق طرح، هدف نهایی است. با این وجود نوشتن طرح یک مرحله میانی مهم است. طرح نشان می‌دهد که بمنظور یک کسب‌وکار محرز، بررسی‌های دقیق در ایجاد کسب‌وکار انجام شده‌است و برای راه‌اندازی آن، کارآفرین وظیفه‌اش را انجام داده است.

طرح کسب‌وکار، نوشته‌ای توصیفی و جامع در مورد کسب و کار یک موسسه یا یک کارآفرین است. این طرح حاوی بررسی‌های دقیقی در خصوص تولیدات یا خدمات یک شرکت، بازار و مشتریان، رقبا، منابع انسانی، منابع تأمین مالی، تکنولوژی و ابعاد فنی محصول یا خدمات و ... است. یکی از مهم‌ترین کارکردهای طرح تجاری این است که با تدوین آن، کارآفرین می‌تواند عوامل داخلی و خارجی درگیر در یک کسب‌وکار را شناسایی و اثر آن‌ها را بر روی فعالیت خود بررسی نماید. یکی دیگر از کارکردهای طرح کسب‌وکار این است که قضاوت در مورد سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری بر روی یک طرح را برای سرمایه‌گذاران یا وام دهندگان طرح تسهیل می‌کند.

 

فهرست مطالب:

آشنايي با کسب و کار

اصول کسب و کار

انواع کسب و کار بر اساس اندازه

کسب و کارهاي کوچک

کسب و کارهاي متوسط

کسب و کارهاي بزرگ

عناصر کسب و کار

5 مهارت کسب و کار

طرح كسب و كار (Business Plan) چيست؟

یک طرح کسب و کار

کاربردهای طرح کسب و کار

دلایل تدوین طرح کسب و کار

نحوه تهیّه طرح کسب و کار

انواع طرح های کسب و کار

دوره برنامه ریزی طرح کسب و کار

فواید طرح کسب و کار

ملحقات یک طرح کسب و کار

امکان سنجي

تفاوتهاي امکان سنجي با طرح کسب و کار چيست؟

اجزاي طرح كسب و كار

اجزاي مطالعه امکان سنجي

طرح كسب و كار نشان دهنده چيست؟

هدف طرح کسب و کار چيست؟

آيا داشتن طرح موفقيت را تضمين مي کند؟

اهميت پروسه

ضرورت طرح کسب و کار چيست؟

کارآفرينان مايل به راه اندازي کسب و کار

مراحل گام به گام برای موفقیت در شروع کسب و کار

ایده کسب و کار

مفهوم کسب و کار

مدل کسب و کار

تعریف برنامه کسب و کار

علل نیاز به برنامه کسب و کار

تحقیق قبل از تدوین برنامه کسب و کار

ساختار برنامه کسب و کار

خلاصه مدیریتی

اهداف کسب و کار

ماموریت کسب و کار

فاکتورهای کلیدی کسب و کار

توصیف شرکت و کسب و کار

توصیف خدمات و محصولات

مقایسه رقابتی محصولات

منابع تامین مواد اولیه و یا محصولات

بررسی تکنولوژی

نتایج تجزیه و تحلیل بازار

تقسیم بندی بازار

انتخاب بازار هدف

ویژگیهای بازار هدف

تحلیل صنعت

خلاصه استراتژی و برنامه اجرائی

هرم استراتژی

ارزش آفرینی برای مشتریان

مزیت رقابتی شما چیست؟

استراتژی بازاریابی

روش مکان یابی در بازار هدف

استراتژی قیمت گذاری

استراتژی ترویج و تبلیغ

استراتژی زنجیره توزیع

برنامه های بازاریابی

استراتژی و برنامه فروش

اتحاد استراتژیک

نیروی انسانی و ساختار سازمانی

تيم مديريتی

جدول نیروی انسانی

امور مالي

راههاي تأمين سرمايه

هزینه ثابت

هزینه متغیر

هزينه راه اندازي

تعيين قيمت محصول

فعاليت خدماتي

نقطه سر به سر

ترازنامه

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جهانی شدن در 25 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جهانی شدن در 25 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جهانی شدن در 25 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

جهانی شدن فرایند کنش متقابل و یکپارچگی مردم، شرکت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان است. جهانی شدن به علت پیشرفت فناوری ارتباطات و حمل و نقل رشد کرد. افزایش کنش متقابل جهانی، رشد تجارت، ایده‌ها و فرهنگ بین‌المللی را به‌همراه دارد. جهانی شدن در درجه اول یک فرایند اقتصادی به صورت کنش متقابل اقتصادی است که با جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی همراه است. با این وجود، درگیری و دیپلماسی همواره بخشی از تاریخ جهانی شدن - به ویژه جهانی شدن مدرن - بوده‌است.

طبق برخی دیدگاه‌های موافق با جهانی شدن، این اتفاق در صورت انسجام می‌تواند سبب گسترش پیوندها و ارتباطات متقابل فراتر از حد دولت‌ها شود و اهمیت محلات و قومیت‌گرایی را به حداقل برساند. یک‌جهانی شدن در حقیقت از پیامدهای نوزایی تمدن صنعتی و انقلاب تکنولوژی و گسترش سرمایه‌داری است که در صورت تحقق دور از فساد و نقص می‌تواند به موجب فرایندهای پیچیده، جوامع مدنی را جایگزین دولت‌شهرهای سنتی کرده و در تعاملی برابر به صورتی متوازن باعث توسعه همگانی گردد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه ای بر جهانی شدن

برخی از تعاریف جهانی شدن

مهمترین ویژگی های جهانی شدن

عوامل ایجاد و شتاب جهانی شدن

ابعاد جهانی شدن

جهانی شدن اقتصاد

عوامل موثر در جهانی شدن اقتصاد

خطوط کلی جهانی شدن اقتصاد

آثار ‌جهاني ‌شدن ‌بر اقتصاد

جهاني شدن فرهنگ

واکنش های فرهنگی در برابر جهانی شدن

پیامدهای فرهنگی جهانی شدن

جهانی شدن سیاست

برخي از آثار و پيامدهاي جهاني شدن در كشورهاي در حال توسعه

راهبردها

نتیجه گیری

منابع


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گروپاژ یا حمل مشترک و فورواردر و کریر، کارگزاران حمل و نقل کالا و تفاوت آن ها در 33 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گروپاژ یا حمل مشترک و فورواردر و کریر، کارگزاران حمل و نقل کالا و تفاوت آن ها در 33 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گروپاژ یا حمل مشترک و فورواردر و کریر، کارگزاران حمل و نقل کالا و تفاوت آن ها در 33 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

حمل کننده يا متصدی حمل که در قوانين گوناگون کشور از آن نام برده شده است. شخصی است حقيقی يا حقوقی که (( حمل و نقل فيزيکی کالا )) را به عهده می گيرد. شرکت هاي هواپيمايی، کشتيرانی، حمل و نقل جاده ای و راه آهن از جمله اين دسته موسسات می باشند.

فورواردری به خدماتی اطلاق می شود که طی آن شخص یا یک شرکت حقوقی در قبال دریافت اجرت، مقدرات انتقال کالا از یک کشور به کشور دیگر را فراهم می کند.
و در اصطلاح فورواردر یک شرکت واسطه برای ارسال بارهای عمده و گروپاژ هست.

اگر مقدار و حجم کالا کمتر از مقدار فضای یک کانتیز باشد، بهتر است کالای واردکننده با کالای دیگران به صورت مشترک در یک کانتینر باشد، زیرا هزینه حمل را پایین می آورد اما زمان حمل بیشتر طول می کشد. به این اقدام اصطلاحا گروپاژ میگویند.

 

فهرست مطالب:

نمای کلی گروپاژ

گروپاژ یا حمل مشترک بار چیست؟

گروپاژ به چه معناست؟

بار به صورت FCL

گروپاژ برای حمل چه کالاهایی مناسب است

محاسن و معایب حمل مشترک

بهترین نوع حمل گروپاژ

کریر

وظایف شرکت کریر

حقوق شرکت های کریری

فورواردر

خدمات فورواردری

دسته بندی خدمات فورواردری

تفاوت کریر با فورواردر


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی زیتون و خواص و ویژگی های آن در 52 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی زیتون و خواص و ویژگی های آن در 52 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی زیتون و خواص و ویژگی های آن در 52 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

زیتون (به انگلیسی: Olive) و با (نام علمی: Olea europaea) شامل تقریباً ۲۰ گونه درختان کوچک از خانواده زیتونیان بوده و در جهان کهن از حوزه دریایمدیترانه، شمال آفریقا، جنوب شرقی آسیا، شمال تا جنوب چین، اسکاتلند و شرق استرالیا پراکندگی گسترده‌ای داشته‌اند. آن‌ها همیشه سبز بوده و دارای برگ‌هایی کوچک و یک‌پارچه هستند که روبروی هم قرار گرفته‌اند. میوه این گیاه یک شفت است.

Olivesfromjordan.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف زیتون

پیشینه

زیتون در یونان باستان

زیتون در شیلی

زیتون در ایران و ارمنستان

زیتون به عنوان نماد

کشت زیتون در ایران

درخت زیتون در رودبار

کشورهای عمده تولید کننده زیتون

گونه ها

زیتون اروپایی

زیتون وحشی

گونه‌ های اصلی ایتالیا

خصوصیات

اقلیم و خاک مناسب

نگهداری و تکثیر

محصولات

روغن زیتون

انواع کیفیت روغن زیتون

زیتون پرورده

سودمندی ‌های زیتون و روغن آن

تأثیر روغن زیتون در بهبود جریان خون

زیان ها

ارزش غذایی

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی هندوانه و خواص و ویژگی های آن در 49 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی هندوانه و خواص و ویژگی های آن در 49 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی هندوانه و خواص و ویژگی های آن در 49 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

هندوانه یا تربوز (نام علمی: Citrullus lanatus) نوعی بوته و میوه از تیرهٔ کدوییان و دستهٔ صیفی‌جات است که در جالیز رشد می‌کند. منشأ آنآفریقای جنوبی است. گیاهی بزرگ، پهن و یک ساله و یک پایه است. ساقهٔ خزنده و برگ‌های پهن و کرک‌دار با بریدگی‌های عمیق و گل‌های سفید یا زرد دارد. آن را به خاطر میوه درشت خوردنی‌اش می‌کارند که نوع خاصی از سته با پوستی ضخیم و بدون هیچ تقسیم‌بندی است. پوست هندوانه، ضخیم، صاف و سبزرنگ است و معمولاً راه‌راه‌هایی به رنگ سبزتیره یا نقاط زردرنگ دارد. گوشت آن شیرین و آبدار معمولاً به رنگ قرمز پررنگ یا صورتی است. گاهی‌اوقات هم گوشت آن به رنگ نارنجی، زرد یا سفید است. دانه‌های زیادی دارد که ممکن است سفید و نرم یا سیاه و سخت باشند.

Taiwan 2009 Tainan City Organic Farm Watermelon FRD 7962.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف هندوانه

ویژگی های هندوانه

گیاه شناسی

گل ها

پوست هندوانه

گوشت هندوانه

تاریخچه

هندوانه ‌های بی ‌دانه

کشت هندوانه

مهم ‌ترین آفات هندوانه

استفاده از کندوی زنبور در کاشت هندوانه

ارقام هندوانه

کارولینا کراس

گلدن مایگت

اورنجگلو

ماه و ستارگان

کرم ساسکاچوان

ملیتوپولاسکی

دنسوکه

ارقام ایرانی

بهبود انواع

تولید

تولید در ایران

انتقادات

هندوانه در شب یلدا

غذا و نوشیدنی

ارزش خوراکی

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی پیاز و خواص و ویژگی های آن در 41 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی پیاز و خواص و ویژگی های آن در 41 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی پیاز و خواص و ویژگی های آن در 41 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

پیاز از قدیمی‌ترین سبزی‌ها و صیفی‌جات خوراکی در دنیا و ایران است . این محصول سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در مصر کشت می‌شده‌است و بر اساس برخی اسناد کارگرانی که در ساختن اهرام مصر فعالیت می‌کرده‌اند، از پیاز به عنوان غذایِ اصلی استفاده می‌کردند. پیاز به خانواده آلیاسه (Alliaceae) متعلق است و گیاهی است دو ساله با رشد بوته‌ای ضعیف، برگ‌های استوانه‌ای شکل توخالی که در سال اول با توجه به طول روزِ موردِ نیازِ خود تشکیل سوخ یا پیاز (Bulb) داده و در سال دوّم با کشت سوخ‌ها و پس از ظهور ساقه (های) گل دهنده و چترها تولیدِ بذر می‌نماید. مهم‌ترین فاکتورهای محیطی مؤثر در تشکیلِ سوخ درجه حرارت و طول روز است و بر این اساس، رقم‌هایِ پیاز به سه گروه شامل ارقام روز بلند، روز متوسط و روز کوتاه تقسیم‌بندی می‌شوند. اهمیت این موضوع در تعیینِ زمانِ مناسبِ کاشت است. مثلاً، برای کاشت ارقامِ روزِ بلند مانندِ پیاز قرمز قرمزِ ایلخچی به‌طور معمول در فروردین ماه اقدام به کاشت می‌شود.

Mixed onions.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف پیاز

مهم ‌ترین فاکتورهای محیطی مؤثر در تشکیل سوخ

انواع پیاز

طبقه ‌بندی و ریشه ‌شناسی

گیاه شناسی

نحوه رشد پیاز

استفاده تاریخی پیاز

استفاده در آشپزی

انواع پیاز و تولیدات

استفاده در غیر آشپزی

تولید کنندگان پیاز

ارزش غذایی و فیتوکمیکال‌ ها

حساسیت نسبت به پیاز

سوزش چشم

کشت پیاز

ارزش غذایی

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی انجیر و خواص و ویژگی های آن در 28 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی انجیر و خواص و ویژگی های آن در 28 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی انجیر و خواص و ویژگی های آن در 28 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

انجیر خوراکی، انجیر، شال انجیر (نام علمی: Ficus carica) سرده انجیر دارای ۶۰۰ گونه می‌باشد که اغلب انواع آن وحشی یا زینتی هستند مانند درخت معروف به درخت کاتوچو (فیکوس الاستیکا) که هم زینتی است و هم صنعتی. فیکوس بنگالنسیس و فیکوس رلیگیوزا انواع زینتی این گیاه می‌باشند که در تزئینات و به عنوان گیاه آپارتمانی مصرف زیاد دارند.

انواعی که در باغبانی از نظر مصرف میوه آن مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از فیکوس کاریکا، فیکوس پالماتا و فیکوس پودوکاریکا. فیکوس کاریکا همان انجیر معمولی است که به عنوان میوه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ ولی فیکوس پالماتا و فیکوس پودوکاریکا بیشتر برای تلقیح انواع انجیر خوراکی کاشته می‌شوند.

Ficus carica L, 1771.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف انجیر

انواع انجیر در باغبانی

اصل و قدمت گیاه

تولید

آب و هوای مطلوب برای درخت انجیر

هرس درخت انجیر

خاک مطلوب درخت انجیر

ازدیاد درخت انجیر

آفات و بیماری‌ های درخت انجیر

خواص دارویی انجیر

فواید شیره انجیر

مصرف

ارزش غذایی


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سیب زمینی و خواص و ویژگی های آن در 21 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سیب زمینی و خواص و ویژگی های آن در 21 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سیب زمینی و خواص و ویژگی های آن در 21 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

سیب‌زمینی یا به فارسی افغانستان کَچالو یا به فارسی تاجیکستان کرتوشکا گیاهی است از تیرهٔ سیب‌زمینیان که دارای برگ‌های مرکب و بریده و گل‌های سفید یا بنفش است. میوهٔ آن کوچک، کروی، قرمز، سته و سمی است؛ ولی تجهٔ (ریشهٔ سطحی) خوراکی دارد که حاوی اندوختهٔ نشاستهٔزیادی است.

نزدیک به ۴۰۰۰ نوع سیب زمینی از جمله انواع تجاری معمولی وجود دارد که هر کدام از آنها دارای ویژگی‌های خاص کشاورزی یا آشپزی هستند.

Patates.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف سیب زمینی

گیاه شناسی

خانواده سیب زمینی

گل و پرچم

انواع سیب زمینی

نحوه تکثیر گیاه

تاریخچه

تولید در جهان

خواص غذائی و داروئی

مواد موجود در سیب زمینی

ویتامین های سیب زمینی

سمیت

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی پسته و خواص و ویژگی های آن در 35 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی پسته و خواص و ویژگی های آن در 35 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی پسته و خواص و ویژگی های آن در 35 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

پسته درخت کوچکی است که مبدأ آن خاورمیانه و آسیای مرکزی است و در کشورهایی مانند ایران، سوریه، ترکمنستان و غرب افغانستان رشد می‌کند. این درخت میوه ای تولید می‌کند که خوراکی و بسیار لذیذ است. پسته واژه‌ای فارسی است که از طریق زبان لاتین وارد زبان‌های اروپایی شده‌است.

تولید پسته در جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۷ معادل ۵۷۴٬۹۸۷ تن بوده که ایران را در مقام اول جهان قرار داده است. بعد از ایران آمریکا با تولید ۲۷۲٬۲۹۱ و چین با تولید ۹۵٬۲۹۴ تن در مقام دوم و سوم قرار داشته‌اند.

Pistacchio di Bronte.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف پسته

تولید پسته در جمهوری اسلامی ایران

شهرهای محل تولید پسته در ایران

مهمترین نوع پسته

فواید پسته

مضرات پسته

روغن پسته

مقایسه میزان تولید پسته در ایران با سایر تولید کنندگان اصلی این محصول

اقتصاد پسته

پسته آمریکا در مقابل پسته ایران

تولید پسته در جهان

میزان تولید پسته بر حسب هزار تن (آوریل ۲۰۱۶)

صادرات پسته در جهان

پسته در ایران

مشکلات

آفت ‌های مهم پسته در ایران

مشکلات رقابتی

انواع پسته

رقم اکبری

رقم کله قوچی

رقم احمد آقایی

رقم فندقی (اوحدی)

رقم قزوینی

روش نگهداری

روش تکثیر

ارزش غذایی


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه زعفران و خواص و ویژگی های آن در 43 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه زعفران و خواص و ویژگی های آن در 43 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه زعفران و خواص و ویژگی های آن در 43 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

زعفران یا زَرپَران (زعفران عربی شده زرپران است) (نام علمی: Crocus sativus) گیاهی است از تیرهٔ زنبقیان، سردهٔ زعفران که خواص زیادی از قبیل دارویی و رنگ غذایی دارد. ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران در دنیا می‌باشد.وشهرستان تربت حیدریه با تولید سالیانه۵۰تن پوشال زعفران به عنوان پایتخت زعفران جهان شناخته می شود.

Saffran crocus sativus moist.jpg

 

فهرست مطالب:

تعریف زعفران

پایتخت زعفران جهان

مشخصات

ارتفاع گیاه

گل های زعفران

محل کاشت

تاثیر آب و هوا بر رشد زعفران

الگوهای کشت زعفران در جهان

تاریخچه کاشت زعفران در ایران

ارزش غذایی

خواص دارویی

دم ‌نوش زعفران

کروسین و سافرانال موجود در زعفران

کاروتنوئیدهای موجود در زعفران

طعم دهنده غذا

ریشه نام

بزرگترین تولید کننده های زعفران

مناطق کاشت زعفران در ایران

صفات ریخت ‌شناسی

گلبرگ

کلاله

خامه

برگ

سوخ (پیاز)

چمچه

مصارف غذایی و صنعتی زعفران

ترکیبات شیمیایی زعفران

نگهداری زعفران

تقلب در فروش زعفران

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سویا و خواص و ویژگی های آن در 29 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سویا و خواص و ویژگی های آن در 29 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سویا و خواص و ویژگی های آن در 29 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

سویا یکی از بقولات است. نیام و دانه آن (لوبیا) غذای میلیون‌ها نفر را فراهم می‌کنند و در تهیه مواد شیمیایی نقش عمده دارند. سویا احتمالاً حاصلاهلی‌سازی گیاهی وحشی در شرق آسیا است. روغن استخراج شده از دانه‌های سویا یکی از مهم‌ترین انواع روغنها است. این روغن حاوی اسید لینولئیک بسیار بالایی است و به همین دلیل از آن نمی‌توان برای تهیه روغن سرخ کردنی استفاده کرد. دانه سویا از لحاظ اسید آمینه میتونین نسبت به کنجد فقیر است اما از لحاظ اسید آمینه لیزین در سطح بالایی قرار دارد سویا بیش از سایر دانه‌ها به پروتئین حیوانی شباهت دارد. روغن سویا ۴۹ درصد لینولئیک اسید و ۲۵ درصد اسیداولئیک دارد. میزان پروتئین دانه سویا بسیار بیشتر از سایر دانه‌های روغنی است. ارقام زیر نشان دهنده تفاوت عمده سویا با سایر دانه‌های روغنی به لحاظ میزان روغن و پروتئین است. میزان پروتئین سویا۳۰–۵۰ درصد، کلزا۱۸–۲۵ درصد، آفتابگردان ۱۵–۲۵ درصد، گلرنگ ۱۵–۲۵ درصد، کنجد ۱۹–۲۵ درصد، بادام زمینی ۲۵–۳۵ درصد می‌باشد

 

فهرست مطالب:

تعریف سویا

محتویات دانه سویا

روغن سویا

ویژگی های دانه سویا

میزان پروتئین و روغن سویا

محصولات ساخته شده از سویا

آرد سویا

مواد مغذی موجود در یک فنجان ۸۸ گرم آرد سویا بدون چربی

پروتئین بافت‌ دار سویا

شیر سویا

توفو

خصوصیات گیاه ‌شناسی

ریشه سویا

دو فرم رشد سویا

آرایش بر گ ‌ها

سازگاری سویا

دسته بندی بر حسب طول روز

تاثیر دما و نور

تاثیر غلظت CO2

میزان ازت خاک

آب

اسیدیته پایین

عوامل زراعی

فشردگی خاک

آفات

اثرات سویا بر سلامتی

مضرات سویا و موارد منع مصرف

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی جنگ سرد و ویژگی های آن در 87 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی جنگ سرد و ویژگی های آن در 87 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی جنگ سرد و ویژگی های آن در 87 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

جنگ سرد اصطلاحی است که به دوره‌ای از رقابت، تنش، و کشمکش‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی بین بلوک شرق (اتحاد جماهیر شورویو دولت‌های اقماری‌اش) و بلوک غرب (ایالات متحده و متحدان ناتو) بعد از جنگ جهانی دوم گفته می‌شود. مورخان در تاریخ شروع و پایان جنگ سرد کاملاً موافق یکدیگر نیستند، اما در دورهٔ زمانی بین سال‌های ۱۹۴۷ دکترین ترومن (یک سیاست خارجی ایالات متحده که متعهد می‌شد به کشورهایی که در خطر سلطهٔ شوروی بودند کمک کند) تا سال ۱۹۹۱ فروپاشی شوروی نظر مشترک دارند. در طول این دوره رقابت میان این دو ابرقدرت در عرصه‌های گوناگون مانند اتحاد نظامی، ایدئولوژی، روانشناسی، جاسوسی، ورزش، تجهیزات نظامی، صنعتو توسعه فناوری ادامه داشت. این رقابت‌ها پیامدهایی مانند مسابقات فضایی، پرداخت هزینه‌های گزاف دفاعی، مسابقات جنگ‌افزار هسته‌ای و تعدادی جنگ‌های غیرمستقیم به دنبال داشت.

گرچه در طول جنگ سرد هرگز درگیری نظامی مستقیمی میان نیروهای ایالات متحده و شوروی به وجود نیامد، اما گسترش قدرت نظامی، کشمکش‌های سیاسی منجربه جنگ‌های نیابتی و درگیری‌های مهم بین کشورهای پیرو و هم‌پیمانان این ابرقدرت‌ها شد. هر چند ایالات متحده و شوروی در طول جنگ جهانی دوم و در مقابل آلمان نازی متحد بودند، اما حتی پیش از پایان جنگ نیز بر سر چگونگی دوباره‌سازی جهان پس از جنگ با هم اختلاف داشتند.

 

فهرست مطالب:

تعریف جنگ سرد

اصطلاح جنگ سرد

رقابت میان این دو ابر قدرت

خلاصه

آثار جنگ جهانی دوم

حمله به آلمان

آمریکا و شوروی

کمک‌ های مالی و متحد شدن ‌ها

زمینه

دو رویکرد تاریخ ‌نگارانی که به تاریخ شوروی می ‌پردازند

والتر لافبر

علایق تاریخی روسیه

ایگور گوزنکو

کنترل مؤثر انرژی هسته ‌ای

نظم جدید جهانی

رویدادهای دوره جنگ سرد

دکترین ترومن

جنگ کره

دوره کوتاه تشنج ‌زدایی

گسترش دوباره بحران

رقابت تسلیحاتی دو کشور

بحران موشکی کوبا

تحولات دهه شصت و هفتاد میلادی

جنبش عدم تعهد

اتحاد اروپا

مشکل آتلانتیک

طلوع ژاپن و چین

بهبود روابط و آشتی

رقابت فضایی

حقوق بشر

جنگ سرد دوم

حمله سال ۱۹۷۹ شوروی سابق به افغانستان

استقرار موشک ها

جنگ اعراب و اسرائیل

تقویت نظامی آمریکا

دوره تشنج‌ زدایی جدید

دیدارهای ریگان با گورباچف

پایان جنگ سرد

فناوری

تضمین نابودی دو طرف

اطلاعات جاسوسی

روزهای حساس و مهم

رزمایش کمانگیر کاردان

آژیر خطر در پیمان ورشو

هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری کره جنوبی

هوشیاری سرهنگ استانیسلاو پتروف

۲۰۰۰ موشک در پرواز

هراس از جنگ جهانی سوم

خط ارتباطی مستقیم برای لحظات حساس

گذرگاه مرزی میان دو برلین: صف ‌آرایی تانک‌ ها در برابر هم

جنبش صلح در آلمان

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی مالکیت، مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی در 44 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی مالکیت، مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی در 44 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی مالکیت، مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی در 44 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

تعاریف زیادی برای مالکیّت در متون فقهی و غیر فقهی آمده‌است که با توجه به آن‌ها می‌توان چنین گفت:مالکیت رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.

در فقه اسلامی در رابطه با مالکیت می‌خوانیم: «مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد». سید محمد کاظم یزدی در تعریف مالکیت می‌گوید: «حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه‌ای بین او و چیزی که در اختیار وی می‌باشد اعتبار می‌کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد یا اینکه آنچه را که اعتبار می‌کنند عبارت است از همان تسلط». در کتاب البیع نیز آمده‌است: «مالکیّت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال».

 

فهرست مطالب:

تعریف مالکیت

تعریف در فقه اسلامی

تعریف امام خمینی از مالکیت

نکات اشتراک انواع تعریف مالکیت

اعتباری بودن مالکیت

اعتبار بر اساس واقعیت ‌ها

اعتبار مردم و امضای مکتب

انواع مالکیت

تعریف مالکیت عمومی

اصطلاح مالکیت عمومی

مالکیت عمومی و آثار اقتباسی

حق تکثیر مادام العمر

مالکیت عمومی در آثاری با قابلیت حق تکثیر

آثاری که تحت پوشش حق تکثیر نیستند

انقضا حق تکثیر

آثار دولتی

تعریف مالکیت خصوصی

آزادی و مالکیت خصوصی

آزادی و مالکیت خصوصی در آرای اندیشمندان گوناگون

نظریه هایک

نظریه مایکل اوکشات

نظریه تروتسکی

نظریه جان گری

مالکیت خصوصی و بازتوزیع

هانس هرمان

نظریه هپه

حقوق مالکیت

اصول سنتی حقوق مالکیت

موارد قانون‌ های مالکیت سنتی

حق انتفاع

حق انتفاع در قانون مدنی ایران

شرائط حق انتفاع

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مبانی پدافند غیر عامل در 119 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مبانی پدافند غیر عامل در 119 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مبانی پدافند غیر عامل در 119 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیرنظامی است و به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که به جنگ‌افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.

پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب‌پذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفاً با بهره‌گیری از فعالیت‌های غیرنظامی، فنی و مدیریتی است. اقدامات پدافند غیرعامل شامل پوشش، پراکندگی، تفرقه و جابجایی، فریب، مکان‌یابی، اعلام خبر، قابلیت بقا، استحکامات، استتار، اختفاء، ماکت فریبنده و سازه‌های امن می‌باشد.

در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمان‌ها، صنایع و حتی مردم عادی می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند در حالیکه در پدافند عامل مانند سیستم‌های ضدهوایی و هواپیماهای رهگیر، تنها نیروهای مسلح مسئولیت برعهده دارند.

پدافند غیر عامل در شبکه‌های توزیع به اصولی پیشگیرانه ای اطلاق می‌شود که با انجام آنها ضریب اطمینان شبکه بالا رفته و در مواقع بحران خسارت وارده کاهش می‌یابد همانند مقاوم‌سازی پایه‌ها، نصب اسپیسر و …

در اکثر منابع علمی و نظامی دنیا اصول مهم پدافند غیرعامل در قالب موارد زیر ذکر شده‌است:

 • استتار (Camouflage)
 • اختفا (Concealment)
 • پوشش (Cover)
 • فریب (Deception)
 • تفرقه و پراکندگی (Separation & Dispersion)
 • مقاوم‌سازی و استحکامات (Hardening)
 • هشدار به موقع (Early Warning)

 

فهرست مطالب:

تعریف پدافند

انواع پدافند

پدافند غير عامل

پدافند غيرعامل برابر بند 11 آئين نامه 121

پدافند غيرعامل برابر مصوب مجمع تشخيص مصلحت در سال 1385

وضعيت پدافند غيرعامل در جهان

برخی از اقدامات پدافند غيرعامل در کشور آلمان

برخی از اقدامات پدافند غيرعامل در کشور سويس

اقدامات پدافند غيرعامل در کشور روسيه

برآورد امکانات تخليه در روسيه

برخی از اقدامات پدافند غيرعامل در کشور آمريکا

برخی از اقدامات پدافند غيرعامل در رژيم صهيونيستی

برخی اقدامات پدافند غيرعامل در کشور سوئد

دفاع شهری در کشور سوئد

برخی از اقدامات پدافند غيرعامل در کشور فنلاند

پدافند غير عامل در پاکستان

وظايف دفاع شهری

وظايف سازمان دفاع غير نظامی در سطوح مختلف دولت

طبقه بندی شهرها از ديدگاه سازمان دفاع شهری

واحدهای نظارت بر اعمال اقدامات احتياطی

واحدهای دفاع شهری

دفاع غير نظامی

وظايف دفاع غير نظامي

ماموريت و وظايف بسيج مستضعفين

وظايف دفاع غير نظامي ج. ا. ا. در برابر نيروهاي مسلح

اهم وظايف دفاع غيرنظامي در مواقع آرامش

اهم وظايف دفاع غيرنظامي در مواقعي كه كشور متشنج است

اهم وظايف سازمان دفاع غيرنظامي در مواقع اعلام خطر وقوع حوادث و بلايا

تاريخ تحول جنگ

ويژگي هاي عمومي محيط جنگ هاي آينده

مدل برخورد با دشمن

مولفه های اساسی جنگ از نظر کشور هدف

سناريوی احتمالی اجرائی دشمن

سناريوی مقابله با سناريوی احتمالی دشمن

اهميت دفاع غيرعامل

تلفات در انفجار یک بمب هسته ای

اهداف پدافند غيرعامل

فلسفه انتخاب پدافند غيرعامل

اقدامات اساسي دفاع غير عامل

خصوصیات یک پناهگاه مناسب

مديريت بحران

اهم وظايف مديران بحران

چرخه سيستم مديريت جامع بحران

فعاليت هاي مراحل چهارگانه مديريت بحران

ويژگي هاي مهم مديريت بحران

انواع راهبردهای دفاعی امنيتی مورد نظر

راهبردهای مطرح در پدافند غیر عامل

راهبرد بقاء

مدل پنج حلقه ای واردن در راهبرد انهدام مراکز ثقل

هدف های با ارزش در حلقه های واردن

راهبرد تمرکز زدايي

عوامل موثر در شناسائی هدف

اجتناب از قرار گرفتن در تيررس دشمن

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی معماری های هاروارد و فون نیومن در 27 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی معماری های هاروارد و فون نیومن در 27 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی معماری های هاروارد و فون نیومن در 27 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

معماری هاروارد یک معماری کامپیوتر با جداسازی فیزیکی محل ذخیره‌سازی و مسیر سیگنال‌ها برای دستورالعمل‌ها و داده‌ها است. این واژه از کامپیوترrelay – based مبتنی بر Harvard Mark I یک گرفته شده‌است که دستورالعمل‌ها را در نوار پانچ (با عرض ۲۴ بیت) و داده‌ها را در شمارنده‌های الکترومکانیکی ذخیره می‌کند. در این ماشین‌های اولیه محل ذخیره‌سازی داده کاملاً در واحدپردازش مرکزی قرار دارد و نمی‌توان از حافظه دستورالعمل برای ذخیره‌سازی داده استفاده کرد و بالعکس. پردازنده نمی‌تواند برنامه‌هایی را که باید توسط یک عملگر بارگذاری شوند را خودش مقداردهی اولیه کند.

معماری وُن نویمان، یک مدل طراحی برای یک رایانهٔ ارقامی است که از یک واحد پردازش مرکزی و یک حافظهٔ مجزا مستقل برای نگه‌داری از اطلاعات و دستورالعمل‌ها استفاده می‌کند. این طراحی به خاطر جان فون نویمان (دانشمند علوم رایانه‌ای) نامگذاری شده‌است. از این قبیل رایانه‌ها، کار یک ماشین تورینگ را انجام می‌دهند و یک معماری ترتیبی دارند.

 

فهرست مطالب:

تعریف معماری هاروارد

ماشین‌ های اولیه بر اساس معماری هاروارد

شماتیک کلی معماری هاروارد

جزییات حافظه در معماری هاروارد

تفاوت معماری هاروارد با فون نیومن

تفاوت معماری هاروارد با معماری هاروارد بهبود یافته

گذرگاه های حافظه و داده

سرعت در معماری هاروارد

طراحی داخلی در برابر طراحی خارجی در معماری هاروارد

استفاده مدرن از معماری هاروارد

پردازنده ‌های سیگنال دیجیتال

تعریف معماری فون نیومن

ویژگی های معماری فون نیومن

شماتیک معماری فون نیومن

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی در 40 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی در 40 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی در 40 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

الگوریتم کلونی زنبور عسل (به انگلیسی: Artificial bee colony algorithm) یک الگوریتم بهینه سازی بر اساس هوش جمعی و رفتار هوشمندانه جمعیت زنبور عسل است.

تئودور واس به استفاده از هوش جمعی زنبور در توسعه سیستم‌های مصنوعی با هدف حل مسایل پیچیده در ترافیک و حمل ونقل پیشنهاد داده‌است. تئودور واس همچنین پیشنهاد کرد بهینه‌سازی متا اکتشافی کلونی زنبور عسل (BCO) که قادر به حل قطعی مسائل ترکیبیات، و همچنین مسائل ترکیبی با مشخصه عدم قطعیت است.

الگوریتم زنبور (به انگلیسی: Bee Algorithm) شامل گروهی مبتنی بر الگوریتم جستجو است که اولین بار در سال ۲۰۰۵ میلادی توسعه یافت؛ این الگوریتم شبیه‌سازی رفتار جستجوی غذای گروه‌های زنبور عسل است. در نسخه ابتدایی این الگوریتم، الگوریتم نوعی از جستجوی محلی انجام می‌دهد که با جستجوی کترهای (تصادفی) ترکیب شده و می‌تواند برای بهینه‌سازی ترکیبی یا بهینه‌سازی تابعی به کار رود.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

وجود ویژگی های هوش جمعی در زنبورها

انواع زنبورها

تاریخچه الگوریتم

فرآیندهای انتخاب در الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی

مقدار دهی اولیه به منابع غذایی

دسته اول: زنبورهای کارگر

شاخص محاکمه

دسته دوم: زنبورهای ناظر

حرکت زنبورهای ناظر

دسته سوم: زنبورهای پیشاهنگ

شبه کد برای الگوریتم ABC

چند الگوریتم بهینه شده کلونی زنبور عسل مصنوعی

الگوریتم Gbest - guided ABC

الگوریتم Best - so - far ABC

شرط جایگزینی راه حل بهتر

الگوریتم qABC

الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی موازی

هدف در این الگوریتم

استفاده از حافظه اشتراکی

حل مسائل ناپیوسته و دودویی توسط الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی

الگوریتم اول

الگوریتم دوم

و...

بعضی از اسلایدها انگلیسی هستند.


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شیر و خواص آن در 38 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شیر و خواص آن در 38 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شیر و خواص آن در 38 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

شیر مایعی خوراکی است که توسط غدد پستانِ پستانداران تولید می‌شود. شیر غذای اصلی نوزادان را تشکیل می‌دهد که هنوز توانایی گوارش غذاهای گوناگون را ندارند. انسان‌ها مانند دیگر پستانداران در دوران نوزادی از شیر مادر تغذیه می‌کنند. مردم مناطق گوناگون از شیر چهارپایان اهلی به‌ویژه گاو و دیگر چهارپایان هم‌چون گاومیش، گوسفند، بز و شتر استفاده می‌کنند.

از شیر برای تهیه لبنیات هم‌چون خامه، کره، ماست، پنیر، کشک، شیر خشک و بسیاری فراورده‌های دیگر استفاده می‌شود.

ترکیب شیمیایی دقیق شیر خام، به نوع گونهٔ حیوانی که شیر را تولید کرده و سلامتی و نوع غذای او/ آن و عوامل دیگری بستگی دارد. بیشترِ شیر را آب و پس از آن قندی به نام لاکتوز، پروتئین و چربی تشکیل می‌دهد. شیر منبع خوبی برای املاح مورد نیاز بدن انسان‌ها چون کلسیم، فسفر، منیزیم و پتاسیم و ویتامین‌های آ، ب۱، ب۲، ب۶، ب۱۲، ث، د، کا، ئی، نیاسین، و اسید فولیک است. پی اچ pH شیر گاو بین ۶٫۴–۶٫۸ است؛ یعنی کمی اسیدی محسوب می‌شود ولی pH شیر خوراکی مورد تأیید وزارت بهداشت از ۸٫۵---۶٫۵ است.

 

فهرست مطالب:

تعریف شیر

املاح و ترکیبات موجود در شیر

منابع تولید شیر

تاریخچه

موارد مصرف شیر

تغذیه نوزاد پستانداران

تولید شیر

شیر گاو

شیر گاومیش

شیر گوسفند و بز

شیر شتر

ده کشور تولید کننده اصلی شیر گاومیش

ده تولید کننده اصلی شیر گاو

اقتصاد شیر در ایران

ارزش غذایی شیر به ازای ۱۰۰ گرم

مضرات مصرف شیر و مواد خطرزا در آن

هورمون رشد شبه انسولین (IGF-1)

کازئین

استروژن حیوانی

ویروس لوسمی گاوی (BLV)

سلول‌ های سوماتیک (somatic) یا چرک

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مخاطره یا هازارد (Hazard) در معماری کامپیوتر در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مخاطره یا هازارد (Hazard) در معماری کامپیوتر در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مخاطره یا هازارد (Hazard) در معماری کامپیوتر در 23 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

هازارد یا مخاطره (به انگلیسی: Hazard) مشکلات مرتبط با خط لوله‌های دستورالعمل در ریزمعماری واحد پردازندهٔ مرکزی است و وقتی رخ می‌دهد که دستورالعمل بعدی در سیکل کلاک بعدی نمی‌تواند اجرا شود، و ممکن است که باعث محاسبات اشتباه شود. به‌طور معمول سه نوع مخاطره وجود دارد:

 1. مخاطره داده
 2. مخاطره ساختاری
 3. مخاطره کنترل

 

فهرست مطالب:

تعریف هازارد

دسته بندی مخاطرات

پیش زمینه

مخاطره چه زمانی رخ می دهد؟

هزارد داده

شرایط احتمالی رخ دادن مخاطره داده

خواندن بعد از نوشتن

نوشتن بعد از خواندن

نوشتن بعد از نوشتن

مخاطره ‌های ساختاری

مخاطره کنترلی

حذف مخاطره

تأخیر خط لوله

روش و الگوریتم اصلی برای حل مخاطره داده

اجرای خارج از نوبت الگوریتم

حذف مخاطره کنترلی

و...

به همراه مثال های مختلف.


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سازمان همکاری شانگهای در 26 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سازمان همکاری شانگهای در 26 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سازمان همکاری شانگهای در 26 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان همکاری شانگهای سازمانی میان‌دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه، پایه‌گذاری شد. نقش اصلی و تعیین‌کننده را، در سازمان شانگهای، دو کشور چین و روسیه تشکیل می‌دهند. سازمان همکاری شانگهای در حقیقت ترکیب جدید سازمان «شانگهای ۵» است که در سال ۱۹۹۶ تأسیس شده بود، ولی نام آن پس از عضویت ازبکستان به «سازمان همکاری شانگهای» تغییر داده شد.

علاوه بر اعضای اصلی، ابتدا مغولستان در سال ۲۰۰۴ و یک سال بعد ایران، پاکستان، هند و افغانستان در سال ۲۰۱۲ و پس از آن بلاروس به عنوانعضو ناظر به سازمان ملحق شدند.

 

فهرست مطالب:

تعریف سازمان همکاری شانگهای

دو کشور اصلی

روند عضویت کشورها در سازمان

نماد

نام های رسمی

کشورهای عضو سازمان

عضوهای اصلی

عضوهای ناظر

پیشینه

گروه شانگهای 5

نشست های سازمان

عضویت ایران

فعالیت ‌ها

همکاری در مسایل امنیتی

ساختار منطقه‌ ای ضد تروریسم

مأموریت صلح ۲۰۰۵

همکاری اقتصادی

افزایش سطح بازرگانی

همکاری ‌های بانکی

باشگاه مشترک انرژی

همکاری‌ های فرهنگی

توازن قدرت در جهان چند قطبی

اساس ‌نامه سازمان

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو (NATO) در 17 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو (NATO) در 17 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو (NATO) در 17 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو (به انگلیسی: North Atlantic Treaty Organization با مخفف NATO)(بهفرانسوی:Organisation du traité de l'Atlantique Nordبا مخفف OTAN) در ۴ آوریل ۱۹۴۹ میلادی (۱۵ فروردین ۱۳۲۸) با هدف دفاع جمعی در واشینگتن دی.سی. پایه‌گذاری شد و هم‌اکنون ۲۹ عضو دارد.

قلب پیمان ناتو ماده ۵ آن است که در آن کشورهای امضاکننده توافق کرده‌اند حمله نظامی علیه یک یا چند کشور عضو در اروپا یا آمریکای شمالی را به عنوان حمله به تمامی کشورهای عضو تلقی کنند و به مقابله آن برخیزند. مطابق ماده ۱۴ و پایانی این پیمان، متون انگلیسیو فرانسوی آن هر دو معتبر هستند، پیمان نزد دولت ایالات متحده آمریکا سپرده می‌شود و مطابق وظیفه دولت ایالات متحده نیز نسخه‌های مورد تأیید آن را برای دولت‌های امضاکننده پیمان می‌فرستد. این پیمان در حال حاضر بزرگترین پیمان نظامی در جهان است و با پیوستنمونته‌نگرو به این پیمان دارای ۲۹ عضو است.

 

فهرست مطالب:

تعریف ناتو

مواد 5 و 14

نمایش کشورهای عضو

تاسیس

گسترش اولیه

گسترش پس از جنگ سرد

پیوستن مونته ‌نگرو

در افغانستان و عراق

کشمکش با روسیه

انتقادها

هفتادمین سالگرد

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه ذرت در 52 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه ذرت در 52 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه ذرت در 52 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

ذرت با نام علمی Zea mays یکی از غلات گرمسیری و از خانواده گندمیان (گرامینه) متعلق به گیاهان تک لپه می‌باشد. گیاه ذرت ، تنها غله‌ای است که در کشور مکزیک و گواتمالا تکامل یافته است. ذرت پرمحصول‌ترین غله دنیا به حساب می‌آید و از لحاظ مقدار تولید ، پس از گندم و برنج قرار می‌گیرد. امروزه ذرت در تغذیه بسیاری از مردمان دنیا نقش اساسی دارد.

مشخصات گیاه شناسی

ذرت گیاه تک لپه‌ای ساقه بلندی است. برگهای آن بطور متناوب و به صورت افتاده در دو طرف ساقه قرار گرفته‌اند. زاویه بین برگ و ساقه ، 90 درجه می‌باشد. در اوایل رشد گیاه ، بعضی از یاخته‌های موجود در بخش بالایی ساقه اصلی ذرت از شاخه‌های فرعی متمایز می‌شود. در انتهای این شاخه‌ها ، عضوی به نام بلال بوجود می‌آید که در واقع ، گل ماده گیاه ذرت است.

این شاخه‌ها ، میان گره‌های بسیار کوتاهی دارند که از این گره‌ها ، برگهای تغییر شکل یافته‌ای بوجود می‌آید که هم دیگر و بلال را می‌پوشانند. بیرونی‌ترین این برگها ، برگی است کامل که غلاف ، زبانک ، گوشواره و پهنک دارد. اما برگهای زیرین غیر کاملند. موقعی که ارتفاع ساقه ذرت به 80 تا 120 سانتیمتر رسید، کلاله‌های ابریشم مانند یا کاکل ذرت به تعداد دانه‌های ذرت موجود در بلال ، نمایان می‌شوند. 

تولید کننده‌های ذرت

کشورهای عمده تولید کننده ذرت عبارتند از: ایالات متحده آمریکا ، یوگسلاوی و رومانی ، روسیه ، ایتالیا ، چین، آرژانتین، برزیل و آفریقای جنوبی. در ایران ذرت معمولا در گرگان و گنبد ، خوزستان ، کرمانشاه ، خراسان ، گیلان و مازندران تولید می‌گردد.

 

فهرست مطالب:

تعریف گیاه ذرت

تفاوت گل نر با ماده

تاریخچه

نامگذاری

ویژگی های دارویی

ساختار و فیزیولوژی

ساقه ذرت

بلال‌ ها

فتوپریودیسم

گرده ذرت

بذرها

DIMBOA

نمودار گیاه ذرت

دسته ‌بندی‌ های مختلف نسبت به مقدار نشاسته

ژنتیک

کروموزوم

توالی یابی اولیه ژنوم ذرت

تولید

روش ها

برداشت خوب در آمریکا

رطوبت کافی خاک

روش پشته ‌ای

علف هرز

مقدار کشت در جهان

مقدار تولید

بزرگترین کشورهای تولید کننده ذرت

تولید در ایالات متحده

آرد ذرت

مواد مغذی موجود در یک فنجان یا ۱۲۲ گرم آرد ذرت کامل

شربت ذرت

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه گندم در 49 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه گندم در 49 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه گندم در 49 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

گندم (نام علمی: Triticum) از مهم‌ترین غلات است که جزو قوت غالب مردم جهان می‌باشد. این گیاه در گونه‌های وحشی و اهلی موجود است. گندم از گیاهان گلدار تک‌لپه‌ای یک ساله و تیره گندمیان و از خانواده گرامینه‌ها است.‌این محصول بیشترین مساحت زیر کشت محصولات غذایی را به خود اختصاص داده‌است. (۲۲۰٫۴ میلیون هکتار درسال ۲۰۱۴) تجارت جهانی گندم به تنهایی از مجموع تمام محصولات کشاورزی دیگر بیشتر است. در سال ۲۰۱۶ تولید جهانی گندم ۷۴۹ میلیون تن بوده‌است. که باعث شد پس از ذرت این محصول بیشترین غله تولید شده در جهان باشد. تقاضای جهانی این محصول به دلیل وجود پروتئینی به نام گلوتن در آن، که باعث خاصیت چسبندگی خمیر آن شده و ساخت محصولات فرآوری شده را آسان می‌کند، در حال افزایش است.

Wheat close-up.JPG

 

فهرست مطالب:

تعریف گندم

ویژگی های گندم

سطح زیر کشت گندم

دانه گندم

مواد تشکیل دهنده دانه گندم

اجزای تشکیل دهنده دانه گندم

گیاهک

سبوس

آندوسپرم

میزان گلوتن گندم

تاثیر گلوتن بر نان

کیفیت گلوتن

اجزای گلوتن

انواع گندم

از لحاظ کروموزوم

از لحاظ کشت

گندم بهاره

گندم پاییزه

شرایط مناسب برای رشد گندم

خاک مناسب

آب و هوای مناسب برای رشد گندم

آفات و بیماریهای گیاه گندم

سن گندم

زنگ گندم

سیاهک گندم

پوسیدگی جوانه و ریشه

زمان برداشت محصول

محصولات گندم

تاریخچه کشت گندم

تولید کنندگان

رنگ گندم

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی غلات و ویژگی های آن ها در 30 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی غلات و ویژگی های آن ها در 30 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی غلات و ویژگی های آن ها در 30 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

تعریف

غلات در واقع گونه ای از خانواده گندمیان (گرامینه ها) هستند که گیاهان علفی تک لپه ای بوده و دانه های ریز آنها، مصرف خوراکی دارد. غلات گیاهانی یک ساله هستند، یعنی چرخه ی زندگی خود را در یک فصل زراعی به پایان می رسانند. 

گونه های سردسیری غلات (گندم، جو و چاودار) در فصل پاییز و اوایل بهار کشت شده و در اواسط تا اواخر تابستان هم برداشت می شوند. گونه های گرمسیری غلات (برنج، ذرت، ذرت خوشه ای و ارزن) نیز با توجه به شرایط آب و هوایی در اواخر بهار یا اوایل تابستان کشت شده و اواخر تابستان یا اوایل پاییز هم برداشت می شوند. 

تاریخچه

هزاران سال است که این گونه گیاهان، در تأمین غذای بشر نقش حیاتی ایفا می کنند. باستان شناسان جوامع ابتدایی توانسته اند از ویرانه های قدیمی مراکز سکونت انسان، دلایلی به دست آورند که نشان می دهد غلات در تمدن های اولیه بشری هم کشت می شده اند و برای مثال، گندم در سرزمین حاصلخیز بین النهرین به عمل می آمده است. 
بین النهرین امروزه بخش هایی از ترکیه، عراق، سوریه و ایران را تشکیل می دهد. شواهد به دست آمده نشان می دهد که در 16.000 تا 10.000 سال قبل از میلاد، انسان ما قبل تاریخ در این ناحیه گندم تولید می کرده است. 

همچنین هر جا که جامعه ای تشکیل شده، یکی از انواع غلات در پیدایش آن نقش داشته اند. مثلاً برنج در تشکیل جوامع نخستین کشور چین و ذرت هم در تشکیل جوامع آفریقایی مؤثر بوده اند.

 

فهرست مطالب:

تعریف غلات

گونه های سردسیری و گرمسیری

تاریخچه

اهمیت امروزی غلات

ارزش غذایی غلات

کاریوپس

پروتئین های غلات

نشاسته

آب و هوای مناسب برای رشد غلات

برنج

جو

ذرت

گندم

ساختمان دانه غلات

گیاهک

مراحل رشد غلات

جوانه زنی

پنجه زنی

تشکیل روزت

ساقه رفتن

میوه

برداشت محصول

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه جو در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه جو در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه جو در 23 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

جو یکی از غلات مهم در جهان است که به عنوان غذا مورد استفاده بشر و حیوانات قرار می گیرد. این گیاه علفی متعلق به خانواده گرامینه (گندمیان) می باشد. و دارای انواع زراعی و وحشی می باشد.

گونه های زراعی جو سه دسته هستند: شش پر، دوپر و جوی چهار پر. این گیاه نسبت به گندم سازگارتر بوده و در همه نواحی معتدل و در بسیاری از نقاطسردسیر هم به عمل می آید. در دیم زارهایی که رطوبت خاک و بارندگی برای رشد گندم ناکافی باشد، جو می تواند جایگزین آن شود. 

ساقه جو مانند دیگر گندمیان، توخالی بوده و ارتفاع آن بر حسب شرایط محیطی، بین 30 تا 120 سانتی متر است. این ساقه بین 5 تا 10 برگ دارد که به طور متناوب در دو طرف ساقه قرار گرفته اند. برگ جو هم مانند دیگر گندمیان، دارای غلاف، پهنک، زبانک و گوشواره است. غلاف علاوه بر انجام فعالیت فتوسنتزی، در استحکام ساقه هم نقش دارد. 

در امتداد ساقه، محور سنبله قرار دارد. سنبله از مجموع سنبلچه ها و هر سنبله از یک گلچه تشکیل یافته است. دانه، داخل گلچه تشکیل می گردد. پوشینک های داخلی و خارجی گلچه، هنگام رسیدن دانه به آن چسبیده و حتی موقع برداشت هم جدا نمی شوند. زمانی که دانه به تدریج رطوبت خود را از دست می دهد، حجم آن کم شده و پوشینک داخلی چین می خورد. میزان این چین خوردگی، مرغوبیت محصول جو را نشان می دهد، بدین ترتیب که هر چه چین ها بیشتر باشد به همان اندازه پوشینک نازک تر است و در نتیجه بهتر می توان از این نوع دانه جو در صنایع تخمیر استفاده نمود (چون نرم تر است).

 

فهرست مطالب:

تعریف گیاه جو

خاستگاه واقعی جو

مقاومت گیاه جو

ویژگی های گیاه جو در شرایط مختلف

بزرگ ‌ترین کشورهای تولید کننده جو

انواع جو نسبت ‌به دما

نوع بهاره

نوع حد واسط

نوع پاییزه

نیاز کودی

آفات و بیماری ‌ها

سیاهک

سفیدک

برداشت جو

خواص جو


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کلیات محیط زیست و عوامل آلودگی آن در 102 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کلیات محیط زیست و عوامل آلودگی آن در 102 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کلیات محیط زیست و عوامل آلودگی آن در 102 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

محیط زیست به همهٔ محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد، گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند.

 

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی تار جهان گستر وب یا WWW در 41 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی تار جهان گستر وب یا WWW در 41 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی تار جهان گستر وب یا WWW در 41 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

جهان وب، وب جهان‌گستر، یا به‌طور ساده وب (به انگلیسی: World Wide Web) یک سامانهٔ اطلاعاتی از پرونده‌های ابرمتنی متصل به هم است که از طریق شبکهٔ جهانی اینترنت قابل دسترسی هستند. به کمک یک مرورگر وب می‌توان صفحات وب (که شامل متن، تصویر، ویدئو و سایر محتویات چندرسانه‌ای هستند) را مشاهده و به کمک ابرپیوندها در میان آن‌ها حرکت کرد.

تیم برنرز لی، پژوهشگر علوم رایانه و کارمند مؤسسهٔ سرن در نزدیکی ژنو، در مارس ۱۹۸۹ پیشنهاد اولیهٔ وب امروزی را مطرح کرد.پیشنهاد ارائه‌شده در ۱۹۸۹ قرار بود که یک سیستم ارتباطی برای مؤسسه سرن شود، اما برنرز لی به‌زودی متوجه‌شد که این ایده قابلیت جهانی‌شدن را دارد. برنرز لی به همراه رابرت کایلیائو در سال ۱۹۹۰ این پیشنهاد را به‌عنوان «پیوند و دسترسی به اطلاعات مختلف به‌صورت تارنمایی از گره‌هایی که کاربران به دل‌خواه در میان آن‌ها حرکت می‌کنند» ارائه دادند. برنرز لی در ماه دسامبر همان سال اولین وبگاه را به وجودآورد و در ۷ اوت ۱۹۹۱ آن را به‌عنوان یک پروژه بر روی گروه خبری alt.hypertext منتشر کرد.

وسط‌چین

 

فهرست مطالب:

تعریف وب

پیشنهاد ارائه ایده وب

واژه وب

تاریخچه

شبکه ENQUIRE

تیم برنرزلی

تفاوت های وب جهان گستر با بقیه سیستم ‌های ابرمتنی

مرورگرهای اولیه وب

اجزا وب

Hypertext یا ابرمتن

URL

مدل Client - Server

زبان علامت گذاری

معماری سیستم وب

دو بخش سازماندهی

صفحه وب

وب چگونه عمل می‌کند؟

عملکرد برنامه سرویس دهنده و مشتری وب

کش (cache)

HTTP

HTML

پروتکل ها

جاوا و جاوا اسکریپت

اپلت

تأثیر بر روابط اجتماعی

انتشار صفحات وب

سرعت در وب

راهنمای استانداردهای موجود برای پاسخ زمانی ایدئال صفحات وب

www در نام‌ های وب ‌سایت ‌ها

وب ۲٫۰

وب معنایی

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی اینترنت اشیا یا IOT در 56 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی اینترنت اشیا یا IOT در 56 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی اینترنت اشیا یا IOT در 56 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

اینترنت چیزها به اختصار آی‌اوتی (به انگلیسی: IoT، مخفف Internet of Things) یا چیزنت که گاهی اینترنت اشیاء(به انگلیسی Internet of Objects) نیز برای آن به کار می‌رود، به‌طور کلی اشاره دارد به بسیاری از چیزها شامل اشیا و وسایل محیط پیرامون‌مان که به شبکه اینترنت متصل شده و توسط اپلیکیشن‌های موجود در تلفن‌های هوشمند و تبلت قابل کنترل و مدیریت هستند. اینترنت چیزها به زبان ساده، ارتباط سنسورها و دستگاه‌ها با شبکه‌ای است که از طریق آن می‌توانند با یکدیگر و با کاربرانشان تعامل کنند. این مفهوم می‌تواند به سادگی ارتباط یک گوشی هوشمند با تلویزیون باشد یا به پیچیدگی نظارت بر زیرساخت‌های شهری و ترافیک. از ماشین لباسشویی و یخچال گرفته تا پوشاکمان؛ این شبکه بسیاری از دستگاه‌های اطراف ما را در برمی‌گیرد.

 

فهرست مطالب:

تعریف اینترنت اشیا

تعریف اتحادیه بین ‌المللی مخابرات

امکاناتی که اینترنت اشیا در اختیار ما می گذارد

کلمه چیز در عبارت اینترنت چیزها

تاریخچه مفهوم

کاربرد

رسانه

نظارت بر محیط زیست

مدیریت زیرساخت

ساخت

مدیریت انرژی

پزشکی و مراقبت ‌های بهداشتی

اتوماسیون خانگی

حمل و نقل

مسائل حقوقی اینترنت چیزها

از دید کمیسیون اروپا

از زاویه دید حفاظت از داده ‌ها

مالکیت داده

مسئولیت

چیزنت‌ های صنعتی

اینترنت چیزها در ایران

امنیت اینترنت چیزها

روندها و مشخصات

آرشیتکت

پیچیدگی

سیستم‌ های عامل

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی GSM یا سامانه جهانی ارتباطات همراه در 25 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی GSM یا سامانه جهانی ارتباطات همراه در 25 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی GSM یا سامانه جهانی ارتباطات همراه در 25 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

جی‌اس‌ام (GSM) یا سامانهٔ جهانی ارتباطات همراه یکی از متداول‌ترین استانداردهای تلفن‌های همراه در جهان است. دارندهٔ اصلی نماد بازرگانی جی‌اس‌ام یعنی انجمن بین‌المللی شبکه‌های موبایل (GSMA) تخمین می‌زند که ۸۰ درصد از بازار جهانی تلفن همراه از این استاندارد استفاده می‌کند. تا پیش از این، سه میلیارد نفر در ۲۱۲ کشور از این استاندارد بهره می‌بردند. گستردگی این استاندارد، رومینگ بین‌المللی میان اپراتورهای تلفن همراه را رایج نموده‌است. این امکان مشترکین را قادر می‌سازد از تلفن‌های همراه خود در بیشتر نقاط دنیا استفاده کنند.

جی‌اس‌ام در اصل کوتاه شدهٔ Global System For Mobile Communication (سیستم جهانی برای ارتباطات تلفن همراه) است.

 

فهرست مطالب:

تعریف GSM

گستردگی این استاندارد

تفاوت GSM با تکنولوژی ‌های پیش از آن

GSM سیستم جهانی برای ارتباطات تلفن همراه

ویژگی های GSM

برای ارتباطات دو طرفه تلفنی

تاریخچه

توسعه یک استاندارد اروپایی برای تلفن‌ های دیجیتال سلولی

باندهای فرکانسی GSM

اولین استفاده های GSM

جزییات فنی

پنج اندازه متفاوت سلول در شبکه GSM

شعاع سلول

کلید زنی

فرکانس ‌های حامل GSM

کدک ‌های صوتی

واحد شناسایی مشترک (SIM)

قفل تلفن

ساختار شبکه


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سرویس بسته امواج رادیویی یا GPRS در 19 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سرویس بسته امواج رادیویی یا GPRS در 19 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سرویس بسته امواج رادیویی یا GPRS در 19 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

سرویس بسته امواج رادیویی، (به انگلیسی: General Packet Radio Service) یا به‌اختصار جی‌پی‌آراس، (به انگلیسی: GPRS) یک سرویس اطلاعات موبایل بسته‌گرا است، که برای کاربران گوشی‌های تلفن همراه جی‌اس‌ام و آی‌اس-۱۳۶ موجود است. این یک سرویس ارزش افزوده جدید در نسل دوم تلفن همراه بوده، که امکان ارسال و دریافت اطلاعات یا داده را روی شبکه تلفن همراه فراهم می‌سازد.

 

فهرست مطالب:

تعریف GPRS

لایه بسته سوئیچ ‌شده

ویژگی های GPRS

سرعت

طریقه اتصال

هزینه

فوریت

موارد لازم برای استفاده از جی ‌پی ‌آر اس

کاربردهای جی ‌پی ‌آر اس

گپ

اطلاعات متنی و قابل مشاهده

رایانامه (پست الکترونیک)

MMS سرویس پیغام چند رسانه ‌ای

کارایی جی ‌پی ‌آر اس

انواع کد در GPRS

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سرعت داده افزایش یافته برای تحول جی اس ام EDGE و فناوری تکامل بلند مدت LTE در 20 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سرعت داده افزایش یافته برای تحول جی اس ام EDGE و فناوری تکامل بلند مدت LTE در 20 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سرعت داده افزایش یافته برای تحول جی اس ام EDGE و فناوری تکامل بلند مدت LTE در 20 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری تکامل بلندمدت (به انگلیسی: Long Term Evolution، مخفف: LTE)، که معمولاً با عنوان «4G LTE» بازاریابی می‌شود، استانداردی برای انتقال پرسرعت داده‌های بی‌سیم برای تلفن همراه و ترمینال‌های داده‌است.

در حال حاضر (سال ۲۰۱۹ میلادی)، این فناوری به تدریج در حال جایگزین‌شدن با نسل پنجم ارتباطات سیار سلولی (5G) است.

این فناوری مبتنی بر فناوری‌های شبکه GSM، سرعت داده افزایش‌یافته برای تکامل جی‌اس‌ام (EDGE) و UMTS/HSPA است که سرعت و ظرفیت انتقال را با استفاده از رابط رادیویی متفاوت و همچنین توسعه هستهٔ شبکه، افزایش داده‌است.

سرعت داده افزایش یافته برای تحول جی اس ام (EDGE) یا جی پی آر اس افزایش یافته (EGPRS)، یک فناوری تلفن همراه دیجیتال است که افزایش سرعت انتقال اطلاعات و تقویت اعتماد داده‌ها را همراه دارد. گرچه از نظر تکنولوژی یک شبکه نسل ۳ می‌باشد ولی معمولاً به خاطر سرعت پایین تر، به‌طور غیررسمینسل ۲.۷۵ معرفی می‌شود. EDGE از سال ۲۰۰۳ در شبکه‌های جی اس ام مطرح شد.

از آن به عنوان هر کاربردی که از داده بسته‌ای استفاده می‌کند، از قبیل اینترنت می‌توان استفاده کرد. کاربردهای دیگر که نیاز به داده پرسرعت دارند از قبیل خدمات ویدئویی و کاربردهای چندرسانه‌ای از دیگر مزایای داده توسعه یافته EGPRS می‌باشد. تحول EDGE در نسخه ۷ در کنگره 3GPP جاری است که در حال توسعه به فناوری‌هایی مانند دسترسی داده پرسرعت (HSPA) می‌باشد.

 

فهرست مطالب:

تعریف EDGE

کاربردهای EDGE

فناوری EDGE/EGPRS

زیرساخت های مورد نیاز EDGE

روش ‌های انتقال

شمای کدگذاری و رمزگشایی EDGE

مدیریت کانال

انواع کانال در EDGE

تأثیر بر برنامه‌ ریزی شبکه ‌های رادیویی GSM

رده بندی

تعریف LTE

ویژگی های فناوری LTE

شرکت ایرتل

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی فناوری وایمکس (WiMAX) در 34 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی فناوری وایمکس (WiMAX) در 34 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی فناوری وایمکس (WiMAX) در 34 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

وایمکس (به انگلیسی: WiMAX) یا هم‌کُنش‌پذیری جهانی برای دسترسی ریزموج (به انگلیسی: WorldWide Interoperability for Microwave Access)، پروتکل ارتباطی برای دسترسیپهن‌باند بی‌سیم بر پایه استاندارد IEEE ۸۰۲٫۱۶ است. وای‌مکس امکان دسترسی به اینترنت را به هردو صورت ثابت و کاملاً سیار در یک ناحیهٔ گسترده فراهم می‌آورد (۲۰۱۰). آخرین بازبینی وای‌مکس امکان دسترسی با نرخ انتقال داده ۴۰ مگابیت بر ثانیه را عرضه می‌کند.

 

فهرست مطالب:

تعریف وایمکس

آخرین بازبینی وای‌ مکس

واژه شناسی

انجمن وایمکس

استاندارد IEEE 802.16

مهم ‌ترین ویژگی‌ های فناوری وایمکس

نرخ انتقال داده بالا

کیفیت سرویس

امنیت

پوشش وسیع

سیار بودن

ایستگاه های واسطه

دسترسی

مقیاس پذیری

کاربردهای عملی وایمکس

پهن باند

بک هال

سرویس سه گانه

شبکه‌ های بانکی

بهینه‌ سازی هزینه ‌ها

اتصال به وایمکس

دروازه‌ های وایمکس

نقطه دسترسی

مودم‌ های یو اس بی قابل حمل

تلفن‌ های همراه وایمکس

اطلاعات فنی

وایمکس و استاندارد IEEE 802.16e

لایه فیزیکی

لایه کنترل دسترسی به رسانه ( پیوند داده)

وضعیت کنونی وایمکس در جهان

وایمکس در ایران

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی صفحه کلید (کیبورد) و انواع آن در 33 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی صفحه کلید (کیبورد) و انواع آن در 33 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی صفحه کلید (کیبورد) و انواع آن در 33 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه کلید، متداولترین وسیله ورود اطلاعات در کامپیوتر است .

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی فناوری بلوتوث (Bluetooth) در 60 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی فناوری بلوتوث (Bluetooth) در 60 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی فناوری بلوتوث (Bluetooth) در 60 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

بلوتوث (به انگلیسی: Bluetooth) (به معنی «آبی‌دندان») نام یک استاندارد فناوری بی‌سیم با برد کم برای فرستادن پیام، عکس یا هر اطلاعات دیگر است که از لقب یک پادشاه منطقه اسکاندیناوی به نام هارالد بلاتند گرفته شده‌است و دارای پیوند کوتاه برد، بهره‌بری انرژی کم، کم هزینه و بی‌سیم می‌باشد. فناوری بلوتوث شامل چندین نکته کلیدی است که قبول آن را به‌طور گسترده آسان می‌کند. توانایی بی‌سیم بودن و برد کوتاه آن به دستگاه‌های جانبی این اجازه را می‌دهد که توسط یک کانال هوایی ارتباط برقرار کنند و جایگزین کابل‌هایی شوند که از اتصال دهنده‌ها با اشکال و اندازه‌های مختلف و چندین تکه استفاده می‌کنند.

 

فهرست مطالب:

تعریف بلوتوث

ویژگی های بلوتوث

توانایی بی ‌سیم بودن و برد کوتاه آن

نماد رسمی بلوتوث

بررسی کلی

اختراع بلوتوث

اصول عملکرد فناوری بلوتوث

ارتباط چگونه برقرار می ‌شود؟

باند فرکانسی

تداخل امواج

تاریخچه

معماری

پیکونت

حالات یک دستگاه بلوتوث

پروتکل

پروتکلی است که بلوتوث را به سه گروه منطقی تقسیم می ‌کند

پروتکل ‌های انتقال

پروتکل‌ های میانی

پروتکل‌ های ایجاد شده توسط گروه SIG

گروه درخواست

مزایای بلوتوث

محدودیت در انتقال داده (Data) از طریق سیم

قیمت ارزان فناوری بلوتوث

سرعت انتقال اطلاعات در بلوتوث

برتری بلوتوث در مقابل تکنولوژی مادون قرمز

عدم تداخل امواج بلوتوث با دیگر امواج

اتوماتیک بودن

کم مصرف بودن

کاربردهای بلوتوث

مثال‌ هایی از کاربرد

امنیت

تهدیدات امنیتی مرتبط با فناوری بلوتوث

حفاظت در مقابل تهدیدات

انتقال داده به صورت امن

صحت اطلاعات در بلوتوث

تکنیک ایجاد امنیت در بلوتوث

PIN

نسخه‌ های بلوتوث

نسخه ۱٫۰ و ۱٫۰B

نسخه ۱٫۱

نسخه ۱٫۲

نسخه ۲٫۰ + ERD

Bluetooth v3.0 + HS

Bluetooth v4.0

آینده بلوتوث

نتیجه گیری

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کارت صدا در 28 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کارت صدا در 28 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کارت صدا در 28 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

کارت صدا یا رابط صوتی به محصولاتی گفته می شود که میتوان از طریق آن سیگنالهای صوتی آنالوگ را به دیجیتال تبدیل کرد و به سیستم های کامپیوتری منتقل نمود. همچنین این مبدل برای تبدیل سیگنالهای دیجیتال به انالوگ کاربرد دارد. این مبدلها با کیفیت های مختلف عرضه شده اند که میتوان آنها را به انواع سیستم های کامپیوتری از قبیل مکینتاش و ویندوز یا سخت افزارهای پرتابل – موبایل و تبلت – تحت سیستم عامل iOS یا Android متصل نمود. کارت صداها از طریق پروتکل های مختلف از قبیل تاندربولت،‌ فایروایر یا USB و اترنت به کامپیوتر متصل می شوند و شیوه نصب آنها در تاخیر بین ورودی و خروجی صدا تاثیرگذار است. این مبدل های صوتی دارای تنوع پورت مختلفی هستند که باعث می گردند، توانایی ضبط مولتی تراک در چند لایه صوتی مستقل روی نرم افزارهای ساخت و ویرایش موسیقی داشته باشید. شما برای راه اندازی یک استودیو خانگی یا حرفه ای در ابتدا نیازمند تهیه کارت صدا هستید تا با آن بتوانید به راحتی و بدون هیچگونه تاخیر، در نرم افزار های تخصصی آهنگسازی به تولید،‌ تنظیم، میکس و مسترینگ بپردازید.

 

فهرست مطالب:

تعریف کارت صدا

نصب کارت صدا

وظایف کارت صدا

شبیه‌ سازی صوتی

انواع عملیات شبیه سازی

مدولاسیون فرکانس

جدول موجی

رابط دیجیتالی ادوات موسیقی

نمونه‌ سازی فیزیکی

اجزای تشکیل دهنده کارت صدا

انواع اتصال کارت صدا به رایانه

کارت صداهای اینترنال

کارت صداهای اکسترنال

مراحل شنیدن صوت

عملیات کارت صدا

انواع رابط

رابط ورودی

رابط خروجی

رابط صوتی ویژه سی دی

رابط میدی

پردازنده کارت صوتی

کارت صوتی دو طرفه هم ‌زمان

حافظه کارت صدا

استریوفونیک یا مونوفونیک

عیب یابی کارت صدا

در هنگام خرید کارت صدا به چه نکاتی باید توجه کرد؟


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سیم کارت در 21 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سیم کارت در 21 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سیم کارت در 21 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

سیم‌کارت یا شناس‌کارت (واحد شناسانندهٔ کاربر (مشترک))، کارتی هوشمند برای تلفن‌های همراه است. سیم‌کارت، کلیدهای کاربر-سرویس‌دهنده را برای شناسایی کاربر (مشترک) به شبکه تلفن همراه در خود نگه می‌دارد. یک سیم‌کارت به کاربران اجازه می‌دهد که گوشی تلفن خود را به آسانی، فقط با خارج کردن سیم‌کارت و قراردادن آن در گوشی دیگر، تغییر دهند.
استفادهٔ سیم‌کارت در شبکه‌های GSM است. معادل سیم‌کارت در شبکه‌های UMTS به نام USIM یا Universal Sim است، در حالیکه ماژول خارج شوندهٔ معرفی‌کننده کاربر (RUIM) در تلفن‌های CDMA بیشتر کاربرد دارد.

 

فهرست مطالب:

تعریف سیم کارت

شبکه های به کار گیری سیم کارت

ویژگی های سیم کارت

اندازه ذخیره ‌سازی حافظه

ولتاژ تغذیه سیم کارت

سیستم عامل ها

داده ها

ICCID

IMSI

کلید تصدیق هویت

پروسه تصدیق هویت

معرفی‌ کننده موقعیت محلی

اندازه سیم کارت


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان طراحی گرافیک در 74 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان طراحی گرافیک در 74 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان طراحی گرافیک در 74 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی گرافیک یا گرافیک دیزاین (به انگلیسی: Graphic design) فرایند ارتباطات بصری، و حل مسئله از طریق استفاده از تایپ، فضا، تصویر و رنگ است. رشته طراحی گرافیک زیرمجموعه ارتباطات بصری و طراحی ارتباطات در نظر گرفته شده‌است، اما گاهی اوقات اصطلاح «طراحی گرافیک» می‌تواند به خاطر اشتراکات فنی پیچیده، به جای طراحی ارتباطات و ارتباط بصری استفاده شود. طراحان گرافیک از روش‌های مختلف در ایجاد و ترکیب کلمات، نمادها و تصاویر به منظور خلق یک نمایش تصویری از ایده‌ها و پیام استفاده می‌کنند. طراح گرافیک ممکن است ترکیبی از تایپوگرافی، هنرهای بصری و تکنیک‌های صفحه‌آرایی را برای تولید یک نتیجه نهایی استفاده کند. طراحی گرافیک، اغلب به هر دو فرایند (طراحی) که توسط آن ارتباط ایجاد شده‌است و محصولات (طرح) که تولید می‌شوند اشاره می‌کند.

 

فهرست مطالب:

تعریف طراحی گرافیک

روش های مختلف طراحی گرافیک

کاربردهای رایج طراحی گرافیک

تعریف هنر طراحی گرافیک در طول زمان

درباره طراحی گرافیک

دنیس. ا. داندیس در کتاب مبادی سواد بصری

الیزابت رسنیک

اصطلاح طراحی گرافیک

حوزه طراحی گرافیک

حضور طراحی گرافیک در تبلیغات

نقش اصلی طراحی گرافیک در فرایند تبلیغاتی

هنر گرافیک نوین

پیشینه

ظهور چاپ

ظهور طراحی صنعتی

طراحی قرن بیستم

اصول تایپوگرافی مدرن یان چولداری

خلاقیت

تفکر

حافظه

عمل خلاقانه

تعریف مدنیک

بخش خلاقانه

جذابیت

ایده

تعریف گیلفورد

نرم افزارها

مهارت ها

طراحی هنرهای بصری

تایپوگرافی

صفحه ‌آرایی

چاپ دستی

تکنیک های اساسی

ابزارها

ذهن

کامپیوترها

رایانه و فرایند خلاقیت

مشاغل

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تذهیب یا زرنگاری در 30 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تذهیب یا زرنگاری در 30 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تذهیب یا زرنگاری در 30 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

تَذهیب یا زراندود یا طلاکاری را می‌توان مجموعه‌ای از نقش‌های بدیع و زیبا دانست که نقاشان و مذهبان برای هرچه زیباتر کردن کتاب‌های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار، جُنگ‌های هنری و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌برند.

 

فهرست مطالب:

تعریف زرنگاری

بررسی کلی

ریشه واژه تذهیب

کاربردهای تذهیب

نقش خیال در هنر تذهیب

تعریف استاد نجیب مایل هروی از تذهیب

تذهیب در فرهنگ مصاحب

مکتب‌ های تذهیب

تذهیب در مکتب بخارا

تاثیر تذهیب ایرانی بر سایر کشورها

تاریخچه تذهیب

تذهیب ایرانی

منشا هنر تذهیب

قدیمی‌ ترین قرآن ‌های باقی ‌مانده از قرون اولیه اسلام

تذهیب در دوران اسلامی

قرون اولیه دوران اسلامی

قرن ششم به بعد

اواخر قرن هفتم و اوائل سده هشتم

دوره تیموری

و...


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان